Taloushallinnon merkitys yrityksille on muuttunut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lakisääteisten tarpeiden kattamisen rinnalla talouden johtamisen välineet ovat nousseet entistä merkittävimpään asemaan. Esimerkiksi datalla johtamisesta ei olisi tullut niin kysyttyä, jos se ei toisi selkeitä suoria hyötyjä yrityksille.

Netvisor automatisoi yli 90 prosenttia taloushallinnon tehtävistä.

Automaation avulla pyritään lisäämään tehokkuutta, laatua ja tiedon reaaliaikaisuutta. Manuaalisen työn vähentäminen ja inhimillisten virheiden minimointi lisäävät tehokkuutta ja kirjanpidon laatua. Automaatio työskentelee 24/7 ja mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon hyödyntämisen johtamisen välineenä.

Netvisorin tuotekehityksen investoinnit kulminoituvat juuri näihin ajatuksiin. Tavoitteemme on mahdollistaa yrityksille saumaton ja mahdollisimman pitkälle automatisoitu datan saaminen taloushallintopalveluun, datan jalostaminen mahdollisimman automaattisesti ja yritykselle tärkeän tiedon ulos saaminen johtoa auttavassa muodossa.

Netvisorin kehityksessä painopistealueina on kaksi asiaa: välineitä asiantuntijatyöhön ja tehoa operatiiviseen taloushallintotyöhön. Erityisesti tulemme investoimaan työn tehostamiseen. Sillä on merkittävin vaikutus tilitoimistokumppaneiden ja asiakasyritysten kilpailukykyyn. Tämä tarkoittaa tehokkaampaa ja laadukkaampaa taloushallintoa ja mikä tärkeintä, parempaa ja tietosisällöltään kattavampaa raportointia yrityksen tilanteesta.

Netvisor automatisoi yli 90 prosenttia taloushallinnon rutiineista

Netvisor taloushallinto-ohjelmistossa 96 % tositteista syntyy jo nyt automatiikan avulla. Ohjelmiston pääajatus on, että perustieto tai tapahtuma syötetään vain kerran ja se on laajasti hyödynnettävissä koko järjestelmässä.

Korkeimmat automaatioasteet kohdistuvat saatavien hallintaan ja ostolaskujen käsittelyyn, jossa on mahdollisuus 100 % automaatioasteeseen käsittelysääntöjä aktiivisesti hyödyntämällä.

Verkkolaskuna saapuvan puhelin- tai vuokralaskun voi automatisoida esimerkiksi laskun summaan ja toistuvuuteen perustuen. Ohjelmistoon kirjataan automaatiosääntö, jonka perusteella se käsittelee kuukausittain saapuvan laskun. Automatiikka hyväksyy laskun, tekee tiliöinnit ja kustannuspaikka kohdistukset ja jopa maksaa laskun automaattisesti, jos lasku täyttää yrittäjän määrittämät kriteerit.

Muutoinkin automatiikkaa on järjestelmässä laajalti; kassavirtalaskelmat, kauden katkoihin liittyviä asioita, palkanlaskentaan liittyviä asioita ja niin edelleen. Automatiikka näkyy erityisesti siinä, että yrittäjän talousasiat ovat joka päivä ajan tasalla, mikä vastaavasti mahdollistaa paremman raportoinnin.

Tutustu Netvisorin automatiikkaan

Eniten aikaa vievät prosessit automatisoitu

Netvisorin automaatioinvestoinneissa on priorisoitu ostolaskujen käsittely ykköseksi, koska siihen kuluu kuukausittaista työaikaa suhteessa eniten. Toiseksi eniten aikaa kuluu kuittien käsittelyyn. Molempiin asiakokonaisuuksiin Netvisorissa on jo varsin pitkälle automatisoidut prosessit, mutta molempia parannetaan lähiaikoina entisestään.

Yksi kunnianhimoinen tavoite Netvisorissa on myös palkkahallinnon prosessien ja etenkin palkanlaskennan automatisointi. Yrittäjän palkka on tässä hyvä esimerkki – yrittäjä kykenee maksamaan itse itselleen palkan siten, että jopa kirjanpito päivittyy automaattisesti. Tämä vapauttaa valtavasti tilitoimistojen resursseja operatiivisesta palkanlaskennasta palkkahallinnon asiantuntijatyöhön.

Valtaosalle yrityksistä henkilöstökulut ovat suuri kuluerä, jolla on merkittävä vaikutus yrityksen kassavirtaan. Jo se, että palkat on täysin integroitu kirjanpitoon ja siten yrittäjällä näkymä ajantasaiseen kassavirtaan, on merkittävä etu.

Kirjanpitäjällä tärkeä rooli luottamuksen kasvattajana

Päivittäisestä kirjanpitäjän työajasta menee edelleen merkittävä osa ostolaskujen, kuittien ja tapahtumien käsittelyyn. Meidän tavoitteenamme on muuttaa taloushallinnon työn sisältöä niin, että jatkossa päivittäinen työaika kuluu automaation valvontaan ja asiantuntijatyöhön. Tähän päästäksemme on kaiken A ja O luottamuksen kasvattaminen automaatioon.

Luottamuksen kasvattamisessa kirjanpitäjillä ja palkanlaskijoilla on erittäin merkittävä rooli. Heillä pitää olla uskallusta myydä asiakkaille idea tehokkaammista ja modernimmista prosesseista ja siirtää heidät käyttämään niitä.

Netvisoriin kehitetään parhaillaan automaation johtamiseen suunniteltuja näkymiä. Niistä näkee, mitä automaatio on tehnyt ja miksi sekä sen, mitä automaatio on jättänyt tekemättä ja miksi. Automaation tekemisiin pitää kyetä porautumaan ja samalla tavalla siihenkin liittyy audit-trail vaateet. Kirjanpitäjien toimenkuva muuttuu kohti automaation johtamista.

Saadaksemme kaiken mahdollisen hyödyn automaatiosta, täytyy kaikkien prosessiin liittyvien osapuolten tehdä oma osuutensa. Jotta kirjanpitäjän työaikaa vapautuu rutiinikirjauksista asiantuntijatyöhön, täytyy taloushallinnon tapahtumia antaa automaation hoidettavaksi. Ja jotta automaation käyttöasteet saadaan korkeammiksi, täytyy ohjelmistotalon huolehtia, että automaation toiminnallisuudet ovat helppokäyttöisiä ja helposti saavutettavia.

Mobiili helpottaa automaation käyttöönottoa

Tapahtumien saaminen taloushallintoon yhden syötön periaatteella on yksi keskeisimpiä automaatiota ja työn tehokkuutta lisääviä toimia. Netvisorissa on tämän vuoksi panostettu merkittävästi mobiilikäyttöön. Se ei ole meidän näkökulmasta irallinen kehityskohde, vaan etenkin se edistää automaatiota ja helpottaa asiakkaiden saamista käyttäjiksi taloushallinnon prosesseihin

Netvisor-asiakkailla on jo nyt kattavasti mobiilipalveluita käytettävänä, muun muassa ostolaskujen käsittely, matkalaskut ja työajan syöttö hoituvat jo mobiilisti. Sen lisäksi yrittäjä näkee keskeiset yrityksen tunnusluvut mobiilissa ja voi jopa maksaa yhtiön ostolaskuja matkapuhelimellaan.

Uskon, että arkikäyttö siirtyy nopeasti mobiilin. Se tulee edistämään datan saamista taloushallinnon prosesseihin ja mahdollistaa paremman käyttökokemuksen. Netvisorissa pyritään nimenomaan rakentamaan prosesseja, joissa yhdellä päätelaitteella voi hoitaa koko prosessin.

Integraatiot ja rajapinnat lisäävät automaatiota

Yksi viime vuosien suurimmista tuotekehityksen investoinneista Netvisorissa oli tulorekisteri. Sen ansiosta viranomaisraportointi on nyt kuitenkin täysin automatisoitu. Se on taatusti näkynyt tilitoimistoille ja yrityksille merkittävänä ajansäästönä ja siten kasvaneena sisäisenä tehokkuutena.

Viime aikoina olemme myös kasvattaneet tietoisesti Netvisor Storen BI-raportointiin tarkoitettujen palveluiden määrää. Keskeisenä ajatuksena on, että ne saa käyttöön nopeasti, online ja valmiina on aina tietty joukko raportteja, jotka täydentävät Netvisorin perusraportointia.

Iso osa automaation kasvattamista on mahdollisuus yhdistää ohjelmistoja toisiinsa ja siirtää dataa niiden välillä. Olemme jo vuosia kasvattaneet Netvisorin ympärille ohjelmistokumppaniekosysteemiä. Siihen kuuluu jo toistasataa ohjelmistopalvelua, jotka on valmiiksi integroitu Netvisoriin.

Erittäin laaja ja helposti käyttöönotettava rajapinta mahdollistaa Netvisorin käytön laajentamisen minkä tahansa toimialan kattavaksi järjestelmäkombinaatioksi.

Ota aikaa yrityksesi kehittämiseen

Toivottavasti tässä ajassa yritysten johdolla olisi aikaa myös miettiä näitä asioita. Palveluiden käyttöönotto ei vaadi fyysistä läsnäoloa, käyttöönottoprojektit ovat nopeita ja onnistuvat etänä. Pienellä oman ajan investoinnilla yrittäjällä on mahdollisuus saada ajantasainen näkymä taloushallintoonsa ja kassavirtaansa, joka on nyt erittäin tärkeää.

Muistakaa ennustaa ja huomioida eri skenaarioita. Se helpottaa tässä kriisissä selviytymistä, kun itse pyrkii ohjaamaan yritystään eteenpäin.

Jos haluat keskustella asiantuntijoidemme kanssa, soita puh. 010 778 3700 tai laita sähköpostia [email protected]


Janne Lyytikäinen on Visma Solutionsin tuotejohtaja. Jannen tärkein tehtävä on talous- ja palkkahallinnon täysautomaation sekä digitalisaation edistäminen pk-yrityksissä. Siinä avainasemassa on pk-yritysten ja tilitoimistojen kilpailuedun kasvattaminen.