Monessa yrityksessä mietitään juuri nyt, mistä saataisiin parasta mahdollista dataa liiketoiminnan johtamiseen ja oikeiden ratkaisujen tekemiseen. Hyviä vaihtoehtoja on tänä päivänä tarjolla paljon. Voi valita yhden kattavan ohjelmistokokonaisuuden tai valita useista, eri toiminnallisuuksiin erikoistuneista järjestelmistä koostuvan integroidun ekosysteemin.

Netvisorilla on hyvin kattava kumppaniverkosto

Nykyään jokaiselle on tarjolla jotakin, eikä edes pienimpien yritysten tarvitse jäädä ilman dataa. Ohjelmistojen hankinta on nykyään enemmänkin jokamiehenoikeus kuin isojen ja varakkaiden etuoikeus. Käyttöönotto tapahtuu nopeimmillaan napin painalluksella, eikä hintakaan ole enää este.

Datan merkitys kasvaa

Liiketoiminnan johtaminen on muuttunut radikaalisti 2000-luvulla. Näppituntumasta ja kahden kuukauden takaisen kirjanpidon tietoihin pohjautuvasta päätöksenteosta on siirrytty eri lähteistä yhdistetyllä, tarkalla ja ajantasaisella datalla johtamiseen. Eikä muutos ole lähelläkään loppua. Se vain kiihtyy ja katse siirtyy yhä enemmän takapeilistä etulasiin.

Kun maailma muuttuu nopeaan tahtiin, kasvaa myös ennustettavuuden merkitys yritystoiminnassa. Kun vielä muutamia vuosia sitten yritys saattoi hyvin pärjätä taloushallinto-ohjelmiston tarjoamien raporttien varassa, on tänä päivänä tärkeää saada laajempaa tietoa sekä yrityksen sisältä että ympäröivästä maailmasta.

Netvisor-ekosysteemi toimii kaiken kokoisille yrityksille

Yksi tärkeimmistä ajatuksista Netvisorin ideologian takana on, että yrityksessä ei tarvitse tehdä kaikkea itse. Kun taloushallinnon rutiinit automatisoidaan Netvisorilla ja ei-ydintoiminnot ostetaan palveluna kumppanilta, jää yrityksen omalle henkilökunnalle aikaa keskittyä strategian mukaiseen ydinosaamiseen.

Samaa logiikkaa noudatamme myös omassa tekemisessämme. Netvisor taloushallinto-ohjelmisto on erinomainen taloushallinnon ydintoiminnoissa ja tarjoaa riittävästi dataa pk-yrityksen tarpeisiin. Sitä kehitetään koko ajan, mutta sen rajallisuus on myös tunnustettu.

Siksi Netvisorille on koottu kattava kumppaniverkosto, jonka avulla sen ympärille voi rakentaa juuri sellaisen ohjelmistoekosysteemin kuin haluaa. Kattavan integraatioverkoston ja helpoksi tehdyn liitettävyyden ansiosta Netvisor pystyy tarjoamaan erittäin kilpailukykyisen vaihtoehdon monipuoliseen liiketoiminnan johtamiseen.

Netvisorin ympärille voi rakentaa automaattisella datan siirrolla toimivan mittavan ekosysteemin

Netvisor on skaalautuva taloushallinto-ohjelmisto. Yksinään se toimii hyvin pienen yrityksen kirjanpito- ja laskutusohjelmistona ja yrityksen kasvaessa sen käyttöä voi laajentaa kattamaan jopa suurkonsernin taloushallinnon tarpeet. Sama ajatus pätee Netvisorin ekosysteemiajatteluun. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja heidän on paljon helpompi kasvattaa ekosysteemiä pala kerrallaan, kuin vaihtaa koko ohjelmisto uuteen aina tarpeiden muuttuessa.

Yksi esimerkki Netvisorin skaalautuvuudesta on, että siihen voidaan liittää rajaton määrä ohjelmistoja. Netvisorin ympärille voi rakentaa automaattisella datan siirrolla toimivan mittavan ekosysteemin, jossa Netvisor itse toimii eräänlaisena datapankkina.

Vain parasta asiakkaille

Netvisor on yksi laajimmista kotimaan markkinoilla olevista taloushallinto-ohjelmistoista. Se sisältää taloushallinnon perustoimintojen lisäksi mm. palkanlaskennan ja varastonhallinnan. Netvisoria pyritään jatkuvasti kehittämään käytettävämmäksi, mutta olemme myös tehneet linjauksia siitä, millä osa-alueilla luotamme kumppaneiden tarjoamiin palveluihin.

Esimerkiksi varastonhallinnassa emme pysty koskaan vastaamaan kaikkien mahdollisten toimialojen erityistarpeisiin. Siksi kumppaniverkostoa on laajennettu eri toimialoille sopivilla ohjelmistoilla.

Toinen esimerkki on BI-raportointi. Tiedon hankinnan ja -käsittelyn ala kehittyy koko ajan. Uutta teknologiaa kehitetään todella nopeasti, eikä kaikkiin kehityskulkuihin ole sen vuoksi järkevää lähteä mukaan. Netvisorin tuotekehityksessä on tehty selkeä linjaus keskittyä olemassa olevien toimintojen kehittämiseen. Raportoinnin uusimmissa kehityskuluissa luotamme laadukkaisiin kumppaneihimme.

Netvisorin kumppanistrategia pohjaa ajatukselle, että mihin Netvisor ei taivu, siihen meillä on tarjota kumppanin palveluita tilalle. Kumppaniverkostoa on rakennettu siten, että asiakkaille olisi tarjolla mahdollisimman kattava valikoima erilaisia palveluita erilaisiin tarpeisiin. Jokaisen uuden kumppanin kohdalla ratkaisevana valintakriteereinä on heidän tuottamansa arvo asiakkaille.

Kiinnostuitko Netvisorista? Pyydä ilmainen esittely >>


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.