Netvisor taloushallinto-ohjelmisto tarjoaa monipuoliset palvelut pk-yrityksen tarpeisiin. Ohjelmistosta löytyy tavanomaisten kirjanpidon toimintojen lisäksi mm. palkanlaskenta, matkalaskut ja varastonhallinta. Jos yrityksesi kuitenkin tarvitsee monipuolisempia varastonhallinnan toimintoja, on Netvisoriin helppo liittää esimerkiksi Avoin.ERP Ready – varastonhallinta ja toiminnanohjausjärjestelmä.

Taloushallinto ja varastonhalinta yhdessä, Netvisor ja Wiisas Odoo

Avoin.ERP Ready on avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmä, jota voidaan räätälöidä kunkin asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Sen perustoimintoihin sisältyy varastonhallinta, osto- ja myyntitilaukset sekä CRM. Lisätoimintoina ohjelmistosta löytyy mm. projektinhallinta, verkkokauppa, asiakashallinta ja kokoonpaneva tuotanto.

Avoin.ERP Ready tarjoaa tehokkaat työkalut varastonhallintaan ja ostojen automatisointiin. Avoin.ERP Readyssa noudatetaan kaksinkertaista varastokirjanpitoa. Tämä tarkoittaa, että jokaiselle siirrolle kirjataan lähtö- ja kohdepaikka. Näin voidaan varmistua tavaroiden kulusta, ja esimerkiksi sarja- tai eränumeroiden seuranta pysyy aukottomana.

Avoin.ERP Readyssa ostot voidaan automatisoida perustuen hälytysrajoihin tai muihin sääntöihin. Lisäksi Avoin.ERP Ready tarjoaa laajamittaiset raportit sekä ostoista että varastosta.

Kirjanpito ja varastonhallinta tiiviisti yhdessä

Kun vaihto-omaisuudella eli varastolla on merkittävä vaikutus tuloslaskelmaan ja kustannuslaskentaan on tärkeää, että varastonhallinta on joko samassa ohjelmistossa tai integraatiolla yhdistettynä kirjanpito-ohjelmistoon. Se helpottaa huomattavasti varastomuutosten tekoa kirjanpitoon, koska tieto liikkuu automaattisesti, eikä mitään tarvitse siirtää käsin.

Avoin.ERP Ready ja Netvisor taloushallinto-ohjelmiston välillä on saumaton integraatio, jonka avulla kaikki tarvittava tieto siirtyy automaattisesti ohjelmistojen välillä. Esimerkiksi myynti- ja ostolaskut sekä asiakas- ja tuotetiedot siirtyvät järjestelmästä toiseen automaattisesti. Tämä poistaa manuaalisia työvaiheita, nopeuttaa tiedonkulkua ja vähentää virheiden mahdollisuutta.

Myös asiakastyytyväisyys paranee, kun ohjelmistot tuova tarkkuutta toimituksiin ja laskutukseen

Avoin.ERP Ready ja toimitukset eivät ole henkilöriippuvaisia, vaan tieto on kaikkien saatavilla yhdessä paikassa. Yrityksesi operatiiviset työntekijät hoitavat työnsä yhdessä järjestelmässä reaaliaikaisesti. Taloushallinto puolestaan hoidetaan Netvisorissa.

Netvisorin ja Avoin.ERP Readyn yhteiskäytöllä synkronoit yrityksen myynnin, varastonhallinnan ja kirjanpidon sekä varmistat yritystoiminnan sujuvuuden.

Selkeä työnjako

Ohjelmistojen välinen työnjako on selkeä. Tilaukset ja varastonhallinta tehdään Avoin.ERP Readyssa ja rahaliikenne hoidetaan Netvisorissa.

Esimerkiksi, kun Avoin.ERP Ready ilmoittaa, että jokin tavara on varastossa loppumassa, tilataan täydennystä Odoon ostotilauksella. Toimituksen jälkeen ostolasku tulee Netvisoriin, josta tieto siirtyy Avoin.ERP Readyyn täsmäytykseen. Kun laskulle on löytynyt vastaava ostotilaus, lähtee se Netvisorissa maksatukseen.

Myynnin puolella vastaavasti myyntitilaukset ja laskut tehdään Avoin.ERP Readyssa josta laskutustieto siirtyy Netvisoriin ja sieltä lasku lähtee asiakkaalle. Asiakkaan maksettua laskun, tulee siitä tieto Netvisorin myyntireskontraan.

Myös Avoin.ERP Readyn varastotapahtumista ja -saldoista siirtyy tieto Netvisoriin automaattisesti. Toisin kuin laskutuksessa, missä tieto siirtyy automaattisesti tallennettaessa, käyttäjä voi ajastaa tiedonsiirron haluamaansa ajankohtaan.

Helppoutta työhön sekä tehokkuutta ja tarkkuutta liiketoimintaan

Moderni ja monin osin automatisoitu varastonhallinta ja taloushallinto yhdessä tuovat helppoutta ja mielekkyyttä arkityöhön sekä varastolla että yrityksen hallinnossa. Turha tupla- tai triplakirjaaminen jää pois ja työntekijöille jää enemmän aikaa olennaisempiin tehtäviin.

Tieto on myös kaikkien työntekijöiden helpommin saatavilla, mikä vähentää kyselyitä ja tiedon etsintään käytettyä aikaa. Ohjelmistojen muistutukset helpottavat varaston ajan tasalla pitämistä ja tekevät laskutuksesta tarkempaa. Työnteko tehostuu monella saralla.

Myös asiakastyytyväisyys paranee, kun ohjelmistot tuova tarkkuutta toimituksiin ja laskutukseen.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.