Netvisorin palkanlaskennasta vastaavana tuotepäällikkönä aloitti tammikuussa Sanna Jochim. Hän on tehnyt pitkään töitä palkanlaskennan parissa sekä tilitoimistoissa että yrityksissä inhouse. Hänen intohimonaan on palkanlaskijan asiantuntijuuden arvostuksen nostaminen ja työn merkityksellisyyden lisääminen. Rutiinitöiden ja palkanlaskentaa edeltävien prosessien automatisointi on hänen mielestään tärkeässä asemassa, jotta palkanlaskijalla on aikaa tehdä merkityksellistä ja asiantuntijuutta vaativia tehtäviä sekä kehittää omaa osaamistaan.

Netvisorin palkanlaskennan tuotepäällikkö Sanna Jochim.

Sanna Jochim on uransa aikana käyttänyt useita taloushallinnon ja palkanlaskennan ohjelmistoja. Hän on työskennellyt mm. kirjanpitäjänä, palkanlaskijana, palkkakonsulttina ja palkanlaskentaohjelmistojen käyttöönottoprojekteissa projektipäällikkönä.

Hän kertoo olevansa hyvin ihmisläheinen ja pitää ihmisten kohtaamisesta, minkä vuoksi palkanlaskenta alkoi kiinnostaa enemmän.

– Vähän ehkä puoli vahingossa siirryin tekemään enemmän palkkoja, koska se on lähempänä ihmistä kuin kirjanpitotyö. Siinä pääsee kohtaamaan uusia ihmisiä, olemaan tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa ja auttamaan heitä. Parasta on, kun löydetään yhdessä asiakkaan kanssa toimivat ratkaisut ja prosessi palkanlaskennan arkeen, Sanna Jochim kertoo.

Vapaa-aikanaankin Sannan viihtyy ihmisten keskellä. Hän treenaa itse ja valmentaa crossfitiä sekä lenkkeilee mielellään luonnossa.

Netvisor tarjoaa paljon sekä palkanlaskijalle että yrittäjälle

Jochimin mielestä Netvisorin palkanlaskenta täyttää erinomaisesti tietyn kokoisten yritysten palkanlaskennan tarpeet. Yrityksen henkilöstöhallinnon tai työvuorosuunnittelun tarpeiden kasvaessa voidaan hyödyntää Netvisorin integraatioita.

Iso plussa on Netvisorin työajankirjaus sekä kulu- ja matkalaskut, jotka kulkevat helposti mukana palkansaajan mobiililaitteella.

– On olemassa palkanlaskennan erikoisohjelmistoja, jotka ovat erinomaisia ja tarjoavat paljon toimintoja, mutta niissä saattaa olla yrityksen sen hetkiseen tilanteeseen ominaisuuksia, jotka eivät tuo lisäarvoa tai tuotteen hinnoittelu vaikuttaa hankitapäätökseen. Netvisorin palkat täyttää pk-yrityksen tarpeet paremmin kuin hyvin, Jochim arvioi.

Netvisorin palkat täyttää pk-yrityksen tarpeet paremmin kuin hyvin

Netvisorin tuotekehityksessä pyritään koko ajan rakentamaan lisää automaatiota palkanlaskennan monimutkaisiin tehtäviin. Se mahdollistaa palkanlaskijalle oman asiantuntijuuden kehittämisen ja siten paremmat edellytykset auttaa asiakkaita.

Tilitoimistojen palkanlaskijoille tarkoitettu Oma Netvisorin palkanlaskentanäkymä tuo kaikkien palkanlaskijan asiakkaiden tehtävät yhteen näkymään, josta on helppo seurata, mitä on tehtävä tänään ja mitä on tulossa huomenna.

– Näen Netvisorissa paljon potentiaalia ja meillä on hieno visio, jossa pyritään tekemään palkanlaskennasta helpompaa, Jochim iloitsee.

Palkanlaskenta on asiantuntijatyötä

Sanna Jochimin mielestä palkanlaskenta on ollut pitkään asia, jota yrityksissä ei ole nähty kriittisenä resurssina, vaikka se on todella tärkeä liiketoiminnan tukitoiminto. Palkanlaskentaa ei ehkä ole nähty tarpeelliseksi kehittää, vaan on tehty kuten aina ennenkin. Sitä myötä myöskään osaaminen ei ole kehittynyt.

– Nyt on onneksi herätty siihen, että inhouse-palkanlaskijan työkin voi olla asiantuntijatyötä, eikä pelkkää paperien pyörittelyä ja tietojen siirtoa. Palkat on todella sensitiivinen aihe. Niiden pitää olla ajallaan ja oikein ja siksi on tärkeää, että työnantaja näkee palkanlaskijan työn arvon, Jochim selittää.

On hienoa olla mukana kehittämässä sellaista palkanlaskentaohjelmistoa, jolla voidaan tehostaa työntekoa ja luoda työhön merkityksellisyyttä

Toinen haaste alalla on, että ammattitaitoisista palkanlaskijoista on kova pula niin yrityksissä kuin tilitoimistoissa. Resurssivajetta voidaan nykyaikana onneksi paikatatarkkaan suunnitelluilla ja toteutetuilla prosesseilla sekä hyvillä järjestelmillä. Niiden avulla saadaan luotua joko lisäarvoa asiakkaille tai vapautettua resursseja, jolloin voidaan palvella enemmän asiakkaita samassa ajassa.

– On hienoa olla mukana kehittämässä sellaista palkanlaskentaohjelmistoa, jolla voidaan tehostaa työntekoa ja luoda työhön merkityksellisyyttä niin, että palkanlaskijan omalle hyvinvoinnillekin jää aikaa. Hyvinvoiva henkilöstö on motivoituneempi ja sitoutuneempi työnantajaan, Jochim sanoo.

Hänen mielestään on tärkeää kasvattaa työnantajien ymmärrystä, että suuntaamalla investointeja palkanlaskennan digitalisaatioon ja automaatioon, luodaan hyvinvointia niin palkanlaskentaan kuin koko yritykseen.

Palkanlaskennan tulevaisuus

Palkanlaskennan merkitys pysyy tulevaisuudessakin tärkeänä. Jochim arvioi, että palkanlaskijan ammattitaidolle on tulevaisuudessa jopa enemmän kysyntää, sillä työehtosopimukset ja lainsäädäntö tuovat koko ajan lisää osaamistarpeita ja muuttuvia tekijöitä palkanlaskennan arkeen. Palkanlaskijan on pystyttävä pitämään ammattitaitoaan yllä säännöllisesti.

Automaatio mahdollistaa jo nyt paljon, mutta tulevaisuudessa sen on pystyttävä vielä paljon enempään. Ohjelmistotaloissa on mietittävä yhdessä palkanlaskijoiden kanssa, miten järjestelmien avulla voidaan lisätä palkanlaskennan työn merkitykselisyyttä, tuottaa lisäarvoa yrityksille ja millaisilla asioilla voidaan helpottaa palkankaskijan arkea. Miten automaation avulla voidaan ohjata palkanlaskijaa ja koko yritystä toimimaan tietyllä tavalla.

Näen palkanlaskijan roolin eräänlaisena palkkiksen controllerina

– Näkisin, että palkanlaskennassa täytyy vapauttaa resursseja asiantuntijatyöhön. Palkanlaskijoiden ammattitaitoa pitää pystyä pitämään yllä, luomaan työhön merkityksellisyyttä ja vapauttamaan yrittäjien resursseja keskittyä liiketoimintaansa. Näen palkanlaskijan roolin eräänlaisena palkkiksen controllerina, Jochim pohtii.

Netvisorin palkanlaskentaa kehitetään koko ajan. Vastikään uudistettiin Netvisorin lomalaskenta.

Hauatko kuulla lisää Netvisorin palkanlaskennasta? Jätä yhteydenottopyyntö >>


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.