Sähköiseen taloushallintoon siirtyminen voi tuntua pienestä yrittäjästä turhalta ja jopa kalliilta liikkeeltä. Tilitoimiston tulisi kuitenkin pystyä perustelemaan kaikenkokoisille yrityksille, mitä hyötyä sähköisestä taloushallinnosta heille on.

Näin tilitoimiston kannattaa perustella sähköiseen taloushallintoon siirtyminen asiakkaalle

Olen vuosien saatossa kuullut monennäköistä tarinaa siitä, miksi pieniä yrityksiä on vaikea saada sähköisen taloushallinnon pariin. Hyvin useasti sen vaikeutta perustellaan liian kalliilla hinnalla.

Toinen mielenkiintoinen esiin noussut asia on ollut pienten yritysten taloushallinnon automatisointi – sitä ei tehdä kovinkaan aktiivisesti ja sen tuomia hyötyjä ei tunnisteta. Nämä havainnot perustuu sekä dataan että käytännön kokemukseen tilitoimistojen ja yrittäjien kanssa käydyissä keskusteluissa.

Sähköinen taloushallinto ei sinänsä aiheuta suuria tunnereaktiota yrittäjissä, koska heille olennaista on, että asiat sujuvat vaivattomasti. Taloushallintoon liittyvät arjen rutiinit, kutsutaan niitä sitten vaikka “paperitöiksi”, eivät ole yrittäjyyden mielekkäintä hommaa ja niistä haluttaisiin eroon.

Sähköinen taloushallinto onkin se työkalu, jonka avulla voimme vähentää rutiinitöitä automatisoimalla niitä mahdollisimman paljon.

Helppoutta arkeen automaation avulla

Mistä sitten johtuu että pienten yritysten taloushallinnon automatisointi koetaan vaikeaksi, vaikka sen pitäisi helpottaa tekemistä niin yrittäjän kuin kirjanpitäjänkin näkökulmasta katsottuna. Yksi syy on varmasti totutut toimintatavat, joista on vaikea oppia pois.

Toinen esiin noussut syy on, että pienillä yrityksillä laskujen määrät ovat niin vähäisiä, ettei siitä mukamas ole merkittävää hyötyä. Kyseenalaistan kuitenkin tämän ajatuksen.

Pienten yritysten taloushallinto on kaikista helpoin automatisoida

Pienten yritysten taloushallinto on kaikista helpoin automatisoida, koska taloushallinnon ja seurannan tarpeet ovat varsin yksinkertaiset, toistuvuus ja laskujen vakiomuotoisuus, niin sisällön kuin käsittelytapojenkin suhteen on helposti toistettavissa eli myös automatisoitavissa.

Tästä saatavaa hyötyä voidaan helposti laskea auki konkreettisina ajansäästöinä, mutta ottaisin tähänkin ennemmin näkökulmaksi helppouden, vaivattomuuden, inhimillisten virheiden ja unohdusten väheneminen sekä sujuvamman arjen – miksi tehdä jotain sellaista pakollista rutiinityötä, jonka järjestelmä voi tehdä sinun puolestasi?

Mistä yrittäjä maksaa?

Entä se hinta sitten – hyvin kyseenalainen määritelmä, mikä on kallista ja mikä on edullista? Jos tehdään esimerkiksi vertaus absoluuttisesti euromääräisenä, mitä maksan nykyisestä mappikirjanpidosta tai uudesta liiketoimintaa edistävästä ratkaisusta?

Todennäköisesti mappikirjanpidon järjestelmäkustannus on vähemmän, mutta tässä kuten monessa muussakin asiassa on niin paljon piilokustannuksia, tehottomuutta ja hitautta, joiden euromääräisiä arvoja on vaikea arvioida, eikä tälle keskustelulle pitäisi antaa liian suurta painoarvoa.

Hyödyt ovat yrittäjälle niin merkittäviä, että he maksavat mielellään palvelun käytöstä

Hinnasta keskustellessa pitää nostaa esiin Netvisorin uusyrityskampanjan kautta konkreettinen esimerkki siitä, miten tärkeäksi sähköinen taloushallinto koetaan uusien yrittäjien keskuudessa.

Eli olemme tarjonneet uusille perustetuille yrityksille Netvisorin vuodeksi ilman kuukausimaksua. Tämän ilmaisen vuoden jälkeen lähes kaikki yritykset jatkavat Netvisorin käyttöä, eli sen tuomat hyödyt ovat yrittäjälle niin merkittäviä, että he maksavat mielellään palvelun käytöstä.

Rakenna oma palvelusi sähköisen taloushallinnon ympärille

Tarjoa asiakkaalle ratkaisu, joka edistää ja helpottaa yrittäjän arkea. Tilitoimistot myyvät järjestelmän lisäksi kirjanpitopalvelua. Onko parempaa myyntivalttia kuin, että kirjanpitäjä pystyy tuottamaan nopeasti talousdataa yrittäjän päätöksenteon tueksi jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Kirjanpitäjällä on siihen oman asiantuntemuksen lisäksi kaikki reaaliaikainen tieto koko ajan käytettävissä.

Kirjanpitäjän on esimerkiksi aika vaikea ottaa kantaa ennakkoverojen määrään, jos kirjanpito laahaa kaksi kuukautta jäljessä. Puhumattakaan, että hän pystyisi tarjoamaan oikeaa taloustietoa liiketoimintaan liittyvissä päätöksentekotilanteissa.

Heitän siis haasteen tilitoimistoille. Tehdään yrittäjien arjesta mukavampaan liiketoimintaa edistävillä taloushallinnon ratkaisuilla. Voin luvata, että kyllä se kirjanpitäjänkin arki paranee samalla huomattavasti.

Jos sinulle heräsi tämän pohjalta lisäajatuksia tai haluat sprarrailla aiheesta niin ota rohkeasti yhteyttä minuun ja jatketaan keskustelua aiheesta!


Sirpa Turunen toimii Visma Solutionsilla Netvisorin tuotepäällikkönä ja vastaa sekä tilitoimistokanavan että ISV-kanavan kasvusta ja kumppaneiden tyytyväisyydestä. Sirpalla on takanaan jo 20 vuoden kokemus taloushallintoalasta ja tilitoimistomarkkinasta. Sirpan mielestä kaikki taloushallinnon rutiinityöt ovat automatisoitavissa.