Netvisor taloushallinto-ohjelmiston palkanlaskenta sopii erinomaisesti pk-yrityksen tarpeisiin. Tilitoimisto Aallon Group käyttää Netvisor palkanlaskentaa yhtenä osana järjestelmävalikoimassaan.

Palkanlaskenta tilitoimistolle

Aallon Groupissa on oman palkanlaskentatiimi, joka keskittyy palvelemaan palkanlaskenta-asiakkaita Netvisorilla. Keskittämisen taustalla on ajatus, että kun palkanlaskija pystyy keskittymään vain yhteen järjestelmään, oppii hän käyttämään sitä syvällisemmin ja siten palvelemaan asiakkaitaan paremmin.

Tällä keskittämisellä myös varmistetaan se, että järjestelmästä tulee varmasti hyödynnettyä sen kaikki ominaisuudet, kun osaaminen syventyy järjestelmän käytön myötä.

Kun palkanlaskija oppii käyttämään yhtä järjestelmää tehokkaasti, pystyy hän toimimaan myös järjestelmäasiantuntijana ja siten opastamaan myös asiakkaita järjestelmän käytössä. Jos pitäisi osata käyttää viittä järjestelmää, ei voi olla oikein missään niistä syväosaaja.

Monipuolisuus Netvisorin etu pk-yrityksissä

Aallon Groupin Netvisor palkanlaskentatiimi on tällä hetkellä kuusihenkinen, mutta sen kokoa on tarkoitus laajentaa. Olemme huomanneet, että yhteen ohjelmistoon keskittyminen lisää myös työntekijöiden jaksamista ja viihtyvyyttä.

Lisäksi tehokkuus nousee, kun hyviä käytäntöjä ja oivalluksia pystytään jakamaan oman tiimin sisällä ketterästi. Vastaavia tiimejä on perustettu myös muiden ohjelmistojen osaajista.

Uskon, että keskittäminen ja ohjelmistojen syväosaaminen tuo myös uusia asiakkaita. Yrityskäyttäjät tarvitsevat asiantuntijan apua ohjelmistojen kanssa ja meillä Aallon Groupissa halutaan tarjota laajaa osaamista myös järjestelmähallinnassa.

Mielestäni Netvisorin palkanlaskenta sopii erinomaisesti juuri pk-yritysten palkanlaskentaan. Suurin hyöty on se, että Netvisorissa kaikki on samassa; taloushallinto, palkanlaskenta, matkakulut, päivärahat jne.

Netvisor sopii parhaiten asiakasyrityksillemme, jos asiakas priorisoi yhden järjestelmän käyttöä koko taloushallinnon hoitamisessa.

Helppo ja edullinen käyttöönotto

Netvisorin etuihin kuuluu myös monipuolinen mobiilisovellus. Samassa sovelluksessa voi tarkastella talouslukuja, kirjata tunteja ja matkalaskuja sekä tarkastaa verokortin tai jäljellä olevien lomapäivien tilanteen. Monipuolinen mobiilisovellus vähentää selvästi palkanlaskijoille tulevien kyselyiden määrää.

Edullinen käyttöönottokustannus puoltaa Netvisorin käyttöä pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin ja sen tekeminen tuetun palkanlaskijan kanssa onkin koettu asiakkaillemme tärkeäksi.

Johanna Jyrkönen

Johanna Jyrkönen
Palvelujohtaja, Palkkaliiketoiminta
Aallon Helsinki Oy


Vieraskynä -kirjoittajat ovat Netvisor-kumppaneilla työskenteleviä asiantuntijoita. Heillä on vahvaa käytännön kokemusta Netvisorin ja sen integraatioiden käytöstä työssään.