– Kumppanuus, yhdessä tekeminen ja aito vuorovaikutus. Ne ovat tärkeimmät asiat joita ohjelmistokumppanilta odotan, toteaa Aarnion toimitusjohtaja Tatu Virta ja lisää, että tietysti myös itse ohjelmiston on oltava luotettava, uskottava ja vastattava lainsäädäntöön.

Tilitoimisto Aarnio

Turkulainen Tilitoimisto Aarnio on Netvisorin pitkäaikainen kumppani ja yksi Netvisor Premium Partner -tason saavuttaneista tilitoimistoista. Premium Partnerina Aarniolta löytyy vankkaa Netvisor-osaamista sekä laajempaa liiketoiminnan ymmärrystä. Osaamista löytyy myös isojen organisaatioiden ja laajojen kokonaisuuksien osalta.

– Sloganimme mukaan – paljon enemmän kuin tilitoimisto – haluamme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti palveluita. Kuluneen vuoden aikana olemme muun muassa auttaneet sekä omia asiakkaita että muita yrityksiä koronatukien kanssa, Tatu kertoo.

Oma kumppanivastaava apuna arjen käänteissä

Yksi Premium Partner –kumppanuustason eduista on, että tilitoimistolla on tukena oma, nimetty kumppanivastaava, jolta saa apua melkeinpä asiassa kuin asiassa.

Yhteistyö Päivin kanssa toimii erittäin hyvin ja hän huolehtii meistä oikeasti. On hienoa, että meillä on oma henkilö, joka tietää meidät ja tuntee meidän heikkoudet ja vahvuudet

Kumppanivastaava tuottaa tilitoimistoille esimerkiksi dataa ja tilastoja siitä, miten Netvisoria on käytetty ja antaa vinkkejä miten sitä voisi käyttää vielä tehokkaammin. Hän on apuna myyntiin ja markkinointiin liittyvissä asioissa ja auttaa tilitoimiston omien koulutustarpeiden kartoittamisessa. Kumppanivastaava tarkastelee tilitoimistojen liiketoimintaa myös laajemmasta perspektiivistä ja tarvittaessa osaa myös haastaa totuttuja toimintamalleja.

Aarnion Tatu Virta ja Netvisorin Päivi Piippo ovat molemmat tyytyväisiä yhteistyön laatuun.

– Yhteistyö Päivin kanssa toimii erittäin hyvin ja hän huolehtii meistä oikeasti. On hienoa, että meillä on oma henkilö, joka tietää meidät ja tuntee meidän heikkoudet ja vahvuudet, Aarnion toimitusjohtaja kiittelee.

Myös Netvisorin Päivi Piippo jakaa samat ajatukset.

– Meillä on selkeästi yhtenäinen tahtotila. Aarniolla otetaan reippaasti kantaa asioihin ja heillä on myös mahtava ymmärrys siitä, miten Netvisor toimii parhaiten ja mitä sillä voidaan saavuttaa. Meidän välinen yhteistyö toimii todella hyvin, hän kuvaa.

Kumppanivastaavan ja tilitoimistojen väliseen yhteydenpitoon kuuluu säännöllisiä tapaamisia, jotka noudattelevat valmista runkoa. Käytännössä yhteydenpito elää myös tilitoimiston sen hetkisen tilanteen mukaan.

– Meillä on Päivin kanssa säännönmukaiset kvartaalipalaverit, joissa tarkastelemme yhdessä mihin suuntaan asiakkuus ja meidän omat toiminnot ovat kehittyneet. Käymme samalla läpi myös Netvisorin kuulumisia eli mitä uutta on tapahtunut ja mitä on tulossa. Tämän lisäksi pidämme yhteyttä kerran tai pari kuukaudessa – riippuen ihan siitä miten paljon asiaa on. Välillä jopa päivittäin ja toisinaan sitten harvemmin.

– Siirsimme esimerkiksi viime kesänä myös yrityksemme oman taloushallinnon Netvisoriin ja sen tiimoilta oli tiiviimpää jumppaamista ja yhteydenpitoa Netvisorin suuntaan, Tatu Virta kertoo.

Käytän nyt Netvisoria laskujen hyväksyntään ja raporttien ihmettelyyn viikoittain. Meidän on helpompi kertoa automaatiosta myös asiakkaille omakohtaisten kokemusten pohjalta

Esimerkkinä automaation täysimääräisestä hyödyntämisestä

Aarnio näyttää itse esimerkkiä taloushallinnon automaation täysimääräisestä hyödyntämisestä. Viime kesänä Aarniolla vaihdettiin myös oma taloushallinto Netvisoriin. Valintaa puolsi mm. Netvisorin fiksu hinnoittelu tilitoimistojen omaan käyttöön, mutta se ei kuitenkaan ollut ratkaiseva syy valinnalle.

– Halusimme päästä kokeilemaan itsekin Netvisoria ja oppia siitä lisää. Toimimme esimerkkinä siitä, mitä tapahtuu kun ohjelmiston automaatiomahdollisuudet hyödynnetään perinpohjaisesti. Käytän nyt Netvisoria laskujen hyväksyntään ja raporttien ihmettelyyn viikoittain. Meidän on helpompi kertoa automaatiosta myös asiakkaille omakohtaisten kokemusten pohjalta, Tatu kertoo.

Aarnion Netvisoria käyttävien asiakkaiden määrä on ollut jo pitkään kasvussa. Moderniin taloushallinto-ohjelmaan tuodaan etenkin ne asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneet oman taloushallinnon sähköistämisestä ja automatisoinnista.

– Netvisor on hieno järjestelmä, joka parantaa tehokkuutta ja säästää aikaa kun sitä käyttää oikein. Se palvelee samaan aikaan sekä tilitoimiston päivittäistä tekemistä että loppuasiakkaan etua, Päivi Piippo kuvaa.

– Olemme käyneet Päivin kanssa läpi sitä, miten voimme parantaa omaa tehokkuutta ja maksimoida automaation ja muiden helpotusten käytön ja välttää siten turhaa työtä, Tatu kertoo.

Kiinnostaako Netvisor kumppanuus?

Aktiivinen ote uusasiakashankintaan

Aarnion toimintaa ajaa eteenpäin kasvutavoite ja omaa toimintaa on uudistettu sen mukaisesti. Yksi kehityskohteista on ollut myynti ja uusasiakashankinta. Aarnion oma myyntiprosessi on hiottu mahdollisimman sujuvaksi niin että kaikki toimii aina tarjouksesta sopimuksen tekoon asti.

“Ikivanha ajatus siitä, ettei tilitoimiston tarvitse myydä, on kerrassaan pöyristyttävä. Ala on muuttunut ja peliin on astunut mukaan paljon isoja pelaajia. Tilitoimisto on tuhon tiellä, jos se ei aktiivisesti etsi itselleen uutta asiakaskuntaa. Nykytilaan tyytyväinen, kasvua tavoittelematon tilitoimisto lähtee helposti taantumaan.”

– Olemme saaneet myös Netvisorin kautta liidejä ja sitä kautta on tullut uusia asiakkuuksia. Osalle asiakkaista myös meidän Netvisor Premium Partner -status on ollut vetovoimainen tekijä, ja osa meille tulleista asiakkaista on etsinyt itselleen nimenomaan Netvisor-tilitoimistoa, Tatu Virta sanoo.

Netvisorin tilitoimistokumppaneiden kasvun tukena toimii myös Netvisorin MarketPlace, joka tarjoaa tilitoimistoille lisänäkyvyyttä ja liidejä. Se on kohtaamispaikka, jonka kautta tilitoimistoa etsivät yritykset voivat löytää itselleen sopivimman tilitoimiston Netvisorin kumppaneiden joukosta.

Tavoitteena on ennen kaikkea hyvinvoiva kumppani

Netvisorin kumppanuusmallin tarkoituksena on tukea tilitoimistojen hyvinvointia ja toimia kasvun mahdollistajana. Ajatustenvaihto, rehelliset keskustelut, toimintatapojen haastaminen ja ideointi ovat osa yhteistyötä, josta kukin tilitoimisto voi poimia itselleen tärkeimmät asiat ja viedä niitä eteenpän itselleen parhaalla tavalla.

– Uskomme, että kumppani voi hyvin silloin kun heillä on tyytyväisiä asiakkaita, tyytyväisiä työntekijöitä, se kasvaa ja menee eteenpäin, Päivi summaa.


Anni Oksanen työskentelee Netvisorin markkinoinnissa. Vankka kokemus B2B-maailmassa on paljastanut, että yritysten sisältä löytyy monia tarinoita, jotka ansaitsevat tulla kerrotuiksi.