Sosiaali- ja terveysalan yrityksillä on monia taloushallintoon liittyviä erityistarpeita, joiden hoitaminen edellyttää mm. vahvaa tietoturvaa ja monipuolisia laskutusmahdollisuuksia. Netvisor taloushallinto-ohjelmisto tarjoaa sosiaali- ja terveysalalle markkinoiden monipuolisimmat palvelut yhdessä useiden alalle erikoistuneiden ohjelmistokumppaneidensa kanssa.

Sosiaali- ja terveysalan ohjelmistot

Netvisor taloushallinto-ohjelmistosta on valmiit integraatiot kaikkiin merkittävimpiin sote-alan järjestelmiin. Netvisorin rajapinta mahdollistaa erittäin monipuolisen tiedonsiirron ohjelmistojen välillä ja se on myös vahvasti suojattu, joten tiedot pysyvät varmasti turvassa. Jo yli 1000 sosiaali- ja terveysalan yritystä käyttää Netvisoria taloushallinnossaan.

Katso onko käytössäsi oleva ohjelmisto jo integroitu Netvisoriin >>

Laskutukseen tarkkuutta ja automaatiota

Hoiva-alalle on olemassa useita alalle erikoistuneita toiminnanohjausjärjestelmiä, jotka täyttävät arkisen toiminnan pyörittämisen tarpeet, mutta eivät esimerkiksi mahdollista asiakkaiden laskuttamista suoraan ohjelmistosta. Tämä aiheuttaa paljon käsityötä tietojen siirrossa ja voi johtaa näppäilyvirheisiin.

Kun esimerkiksi Hilkan tai Domacaren integroi rajapinnan kautta Netvisoriin, kulkee laskutuksessa tarvittava tieto; asumisvuorokaudet, syödyt ateriat, tehdyt hoidot jne. automaattisesti Netvisoriin. Netvisor mahdollistaa markkinoiden monipuolisimman tiedonsiirron laskuille suoraan rajapinnan kautta, mikä vähentää merkittävästi virheiden mahdollisuutta.

Netvisorilla laskutat sekä yritys- että yksityisasiakkaita verkkolaskutuksella. Ohjelmistosta löytyy myös sopimuslaskutus, jolla voidaan automatisoida kaikki säännölliset laskut.

Tietoturva huippuluokkaa

Tietoturva ja yksityisyydensuoja ovat sosiaali- ja terveysalalla erityisen tärkeitä. Netvisorissa on panostettu merkittävästi tietoturvaan. Ohjelmiston taustalla työskentelee koko Visma-konsernin tietoturvahenkilöstö, joka hyödyntää uusinta teknologiaa ja tietoa tietoturvan ylläpitämiseksi kaikissa Visman tuotteissa.

Netvisorissa sekä yrityksen että sen asiakkaiden data on turvassa. Myös rajapinta on turvattu markkinoiden parhailla suojauksilla, jotta tieto pysyy turvassa ohjelmistosta toiseen siirtyessäänkin. Turvallinen rajapinta vähentää tietoturvariskiä merkittävästi, kun tietoja ei tarvitse siirtää käsin, sähköpostin tai muiden välikäsien kautta, eikä tallentaa väliaikaisesti mihinkään.

Netvisorissa sekä yrityksen että sen asiakkaiden data on turvassa

Netvisorissa tietoja voidaan suojata myös sen käyttäjiltä. Ohjelmistoon pääsee kirjautumaan vain vahvasti tunnistautumalla, joten järjestelmään pääsevät sisään vain ne, joilla siihen on oikeudet. Lisäksi ohjelmistossa on tiukka käyttöoikeuksien hallinta, joka määrittää, mitä kukin käyttäjä voi ohjelmistossa nähdä.

Netvisorin arkistossa tiedot pysyvät myös tietoturvallistesti arkistoituna, eikä mitään tarvitse tulostaa paperille ja mappeihin arkistoitavaksi. Kaikista tehdyistä toimista jää ohjelmiston logiin myös jälki, joten jälkikäteen on helppo seurata, kuka on tehnyt mitä ja milloin.

Lue lisää Netvisorin tietoturvasta >>

Selkeämpi näkymä yrityksen kokonaistalouteen

Netvisor taloushallinto-ohjelmistoon voidaan integroida niin hoiva-alan toiminnanohjausjärjestelmät kuin asiakas- ja potilastietojärjestelmät. Jokainen integraatio lisää automaation käyttömahdollisuuksia, vähentää käsityön ja siten mahdollisten virheiden määrää, helpottaa tietojen kirjaamista kirjanpitoon ja parantaa näkymää yrityksen talouteen.

Netvisorissa on valmiina yritystalouden perusraportit ja Controller-lisäosalla raportointimahdollisuudet laajenevat merkittävästi. Sen avulla voit budjetoida, ennustaa ja seurata yrityksen taloutta monesta eri näkökulmasta.

Laskentakohteiden avulla seuraat kätevästi eri toimintojen kannattavuutta ja niiden kehitystä. Sekä ohjelmiston omien että siihen integroitavien raportointi- ja BI-ohjelmistojen avulla sinulla on selkeämpi käsitys yrityksesi talouden todellisesta tilasta tällä hetkellä ja näkymä jopa kuukausia eteenpäin.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.