Etsitkö ketterää järjestelmää, joka täyttäisi juuri teidän liiketoiminnan tarpeet? Jotain kuitenkin aina puuttuu tai jotain on liikaa? Nykyaikana jokainen voi koota haluamansa kokonaisuuden toimialansa parhaista erikoisohjelmistoista ja integroida ne keskenään, jolloin tieto kulkee lähes yhtä automaattisesti kuin yhden ohjelmiston sisällä.

Paras kokonaisuus integroimalla parhaat erikoisohjelmistot toisiinsa.

Netvisor taloushallinto-ohjelmistolla on eniten yhdistettyjä elementtejä taloushallintoon. Ohjelmistosta löytyy valmiit yhteydet mm. pankkeihin ja verohallintoon.

Lisäksi web service -rajapinnassa on kiinni yli 400 ohjelmistoa, joista on suorat yhteydet Netvisoriin. Tietokannat keskustelevat keskenään, eli erillisiä tiedonsiirtoja ei tarvitse tehdä.

Tieto kulkee automaattisesti molempiin suuntiin

Voit valita markkinoilta parhaat palvelut, joita tarvitset ja ne voi liittää Netvisoriin. Tähän mennessä kaikki asiakkaiden toiveet on pystytty toteuttamaan, eli vielä ei ole tullut vastaan ohjelmistoa, jota ei olisi voinut liittää.

Eroja on ainoastaan siinä, miten paljon työtä integraation tekeminen vaatii ja miten paljon automaatiota integraation kautta saadaan järjestymään. Suurimmassa osassa nykyaikaisista järjestelmistä integraatio on joko jo olemassa tai sen tekeminen onnistuu hyvin helposti. Jos käytössänne on vanhanaikainen koneelle ladattava järjestelmä, voi integroiminen vaatia koodaamista ja viedä aikaa.

Hyvin yleisiä esimerkkejä, useilla asiakkaillamme jo käytössä olevista integraatioista, ovat Kasperi käyttöomaisuuskirjanpito, Severa toiminnanohjausjärjestelmä, Saima ja Solaforce HR-järjestelmät ja SalesForce CRM-järjestelmä. Niistä siirtyy masterdataa suoraan Netvisoriin.

Esimerkiksi ERP-järjestelmistä Netvisoriin siirtyvät tuntitiedot ja laskutustiedot. Kun projektinjohtaja tai työmaapäällikkö on laatinut laskun tai hyväksynyt työntekijöiden tunnit ERP:ssä, siirtyy tieto automaattisesti Netvisoriin.

Tietoa kulkee myös toisin päin. Jos esimerkiksi tietyt ostolaskut kohdistuvat tiettyihin projekteihin tai työmaille, saadaan ne Netvisorista siirrettyä ERP:iin vastaavalle henkilölle tarkistettavaksi.

Tiedonsiirtoa ei tarvitse miettiä

Netvisor toimii siis erinomaisesti yhteen melkein minkä tahansa ohjelmiston kanssa, ilman käsin tehtäviä tiedonsiirtoja. Automaatiolla saadaan siirtymään kaikki olennainen tieto.

Käyttäjille ohjelmistokokonaisuus näyttäytyy yhtenä järjestelmänä ja kukin käyttäjäryhmä saa tarvitsemansa tiedon yhdestä paikasta. Heidän ei tarvitse kirjautua eri ohjelmistoihin esimerkiksi myyntilaskun tietojen keruuta, laskun laatimista ja lähettämistä varten.

Työmaalla voi asiat hoitaa pääosin mobiililla; kirjata tehdyt tunnit, työmaalle tilatut tarvikkeet jne. Tieto siirtyy automaattisesti järjestelmien sisällä oikeille ihmisille hyväksyttäväksi ja laskutukseen tai palkanlaskentaan.

Projektinjohtaja tai työmaapäällikkö näkee myös reaaliaikaisesti oman projektinsa tilanteen. Mitä menoja on menossa ja tuloja on tulossa. Hän pystyy seuraamaan kustannusrakennetta, josta näkee missä on kehitettävää.

Kirkkaampi kokonaiskuva

Nykyaikaisten rajapintojen kautta saadaan tietoa kulkemaan lähes rajattomasti. Joillakin Netvisorin asiakkailla on jo nyt vuositasolla satoja tuhansia automaattisiirtoja.

Netvisoriin voit liittää toiminnanohjausjärjestelmän, asiakkuuksienhallintajärjestelmän, varastonhallinnan, kassajärjestelmän, nettikaupan, BI-raportoinnin ja niin edelleen. Kaikkien näiden tuottaman datan yhdistäminen parantaa kokonaiskuvaa yrityksen liiketoiminnasta.

Kun tieto kulkee automaation ja rajapintojen avulla, tapahtuu inhimillisiä virheitä vähemmän ja tieto on myös käytettävissä paljon nopeammin kuin ihmisten kirjaamana. Esimerkiksi kassavirtaraportille saadaan tieto kaikista tarvittavista läheteistä, jolloin se on antaa mahdollisimman tarkan ja ajan tasaisen kuva, jopa kuukausia eteenpäin.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.