“Ohjelmisto on hirveän laaja, että ei tarvita mitään muita ohjelmistoja. Sillä yhdellä ohjelmalla pystyy palvelemaan asiakasta kun asiakasta. Ei ole tullut vielä eteen, että ohjelmasta puuttuisi joku ominaisuus mikä olisi oleellinen jollekin asiakkaalle.”

Tiina Raatikainen, Aldia Oy

Kirjanpito-ohjelma tilitoimistoille. Pilvipalveluna.

Yritykset haluavat luopua turhasta paperityöstä ja seurata liiketoimintaa reaaliajassa. Pilvipalvelu tuo yrityksille kaivattua joustavuutta yhteistyöhön tilitoimiston kanssa. Manuaalisen työn sijaan voit keskittyä tarjoamaan asiakkaillesi asiantuntijaneuvoja esimerkiksi maksuvalmiudesta, parhaista asiakkaista ja toimittajista. Netvisorilla autat asiakastasi tekemään parempia päätöksiä.

Haluatko saada enemmän yhdeltä kumppanilta? Katso alla oleva video:

Optimoi palvelusi eri asiakkaille

Tarjoa erilaisille asiakkaille sopivat palvelutasot ja rytmitys. Oikeilla palvelutasoilla varmistat kilpailukykyisen ja tehokkaan toimintatavan sekä tasalaatuisen palvelun.

netvisor_myynnin_dashboard

Asiakkaan käyttämät palvelut

Tuotteista palvelusi ja rakenna ne Netvisorin automatisoinnin päälle asiakasta parhaiten tukevaksi. Jo Netvisorin perusprosesseilla luot tilitoimistollesi kilpailukykyä.

Yhteiskäyttö

Asiakas luo itse liiketapahtumia arjessa, kuten myynnit, ostot ja matkalaskut. Asiakas voi tarkastella reaaliaikaisesti liiketoiminnan tunnuslukuja, kassavirtaa ja maksuvalmiutta.

Hinnoittelu

Aseta hinnoittelumalli skaalautuvasti palvelutasojen ja ohjelmiston käytön laajuuden mukaan. Huomioi hinnoittelussa myös asiakkaan vaatima reaaliaikaisuus.

Reaaliaikaisuus

Asiakkaan liiketoiminta määrittelee tilitoimistopalveluiden reaaliaikaisuuden vaatimukset ja rytmin. Osalle asiakkaista riittää nähdä tilanne kuukausittain tai viikoittain, osa haluaa seurata liiketoimintansa tärkeitä lukuja päivätasolla.

Palvelutason valvonta

Varmista, että kaikki asiakkaalle luvatut palvelut on hoidettu valitun palvelutason mukaan. Reagoi asiakaslähtöisesti aineiston virheisiin tai puuttumiseen.

Valvontanäkymä

Seuraa vastuullasi olevien asiakkaiden taloushallintoon ja verotukseen liittyviä palveluita kokonaisuutena.

Kirjanpidon kausivero- ja täsmäytysnäkymä

Tee, maksa ja lähetä viranomaisvelvoitteet tehokkaasti ja automaattisesti. Status päivittyy valvontanäkymään

Tiedotusnäkymä

Kirjanpitäjä seuraa tiedotusnäkymästä palvelutason mukaista päivittäistä, viikoittaista tai kuukausittaista palvelutasorytmiä. Tiedotusnäkymän avulla reagoit poikkeamiin nopeasti.

Palkanlaskennan valvonta- ja täsmäytysnäkymät

Seuraa palkanlaskentaprosessia ja reagoi puuttuviin tunti- ja matkakirjauksiin. Hoida maksut ja velvoitteet helposti automaation tukemana. Lopputulema siirtyy automaattisesti kirjanpitoon.

Kirjanpidon työkalut

Netvisor automatisoi tilitoimiston asiakkaiden kirjanpidon muodostumisen. Tuloksena jokainen kirjanpitäjä voi palvella useampaa asiakasta laadukkaammin ja nopeammin. Netvisor tukee nykyaikaista tiimityöskentelyä, jossa asiakkaan palvelua voidaan tuottaa eri ihmisten osaamisalueita hyödyntäen.

 

tilinpaatos_netvisorissa

Myynti- ja ostolaskut

Hyödynnä täysimääräisesti automatisointia asiakkaiden myynti- ja ostolaskujen käsittelyssä. Luo toistuville ostolaskuille eri hyväksymissääntöjä.

Automatisoitu kirjanpito

Netvisor luo kirjanpidon automaattisesti eri osa-alueista. Tee asiakkaalle tarvittavat jaksotukset ja sulje kausi. Asiakas näkee reaaliaikaisen tuloksen ja taseen suoraan Netvisorista.

Kuukausittaiset velvoitteet

Netvisor laskee automaattisesti kausittaiset velvoitteet ja tekee tarvittavat tilisiirrot. Säästä aikaa ja lähetä kausi-ilmoitukset Netvisoria hyödyntäen.

Vuosittaiset velvoitteet

Netvisor automatisoi tasekirjan, tuloveroilmoituksen ja palkanlaskennan vuosittaiset velvoitteet. Lähetä tuloveroilmoitukset ja palkanlaskennan ilmoitukset helposti Netvisoria hyödyntäen.

Palkanlaskijan työkalut

Automatisoi tiedonkeruu palkanlaskentaa varten ja varmista palkkojen oikeellisuus. Netvisor yhdistää asiakkaiden työntekijöiden työaika- ja matkalaskut suoraan palkanlaskentaan. Suunnittele ja tarjoaa asiakkaalle asiantuntemuksesi myös palkanlaskennan prosessien rakentamiseen.

Asiakkaan työaikaseuranta ja matkalaskut

Asiakas kirjaa työaikansa, kohdistaa ne laskentakohteelle ja muodostaa itse matkalaskut. Tiedot ovat automaattisesti palkanlaskennan perusteena.

Hyväksynnät

Asiakkaan henkilöt hyväksyvät itse tuntitiedot ja matkalaskut. Palkanlaskija aloittaa palkanlaskentaprosessin hyväksyttyjen tietojen pohjalta.

Palkat ja lomat

Netvisor laskee palkat hyväksyttyjen palkkaperusteiden pohjalta. Palkanlaskija voi lähettää palkat sähköisesti hyväksyttäväksi. Hyväksytyt palkat siirtyvät automaattisesti maksuun ja kirjanpitoon.

Palkanlaskennan velvoitteet

Netvisor muodostaa tarvittavat palkkojen sivukulujen jaksotukset ja siirrot kirjanpitoon. Netvisor tekee automaattisesti kausi-ilmoitukset sekä tarvittavat tilisiirrot.

Raportoinnin työkalut

Tarjoa asiakkaallesi lisäpalveluita, jotka perustuvat Netvisorin kassavirtatyökaluun ja raportointiin. Hyödynnä yhteiskäyttöisyyttä informoimalla asiakasta reaaliaikaisesti taloushallinnon tapahtumista. Opeta asiakas tulkitsemaan itse tunnuslukuja.

netvisor_taloushallinnon_dashboard-2

Tase- ja tuloslaskelmat

Netvisor muodostaa automaattisesti reaaliajassa tase- ja tuloslaskelmat, joita asiakas voi tarkastella itsenäisesti ja porautua alkuperäisille tapahtumille. Netvisorilla kuukausikatkot sekä tilinpäätökset hoituvat nopeasti.

Laskentakohteet ja johdon raportointi

Suunnittele ja luo kullekin yritykselle tarkoituksenmukainen seurantahierarkia ja hyödynnä liiketapahtumien kohdistuksissa Netvisorin automatiikkaa. Kaikki raportit ovat aina reaaliaikaisia laskentakohteittain.

Kassavirta

Suunnittele ja raportoi ajantasainen kassavirta sekä auta asiakasta toimimaan suunnitelman mukaan. Netvisor automatisoi kassavirtaan vaikuttavat liiketapahtumat ja näyttää visuaalisesti kassavirran kehityksen ja ennusteen.

Budjetointi ja ennustaminen

Auta asiakasta muodostamaan liiketoiminnastaan budjetit ja ennusteet. Netvisor huolehtii automaattisesti, että käytössäsi on aina ajantasainen ennuste. Luo budjeteilla ja ennusteilla asiakkaalle lisäarvoa.

kohti-asiantuntijatyon-karkea

Tilitoimiston toiminnanohjaus

Kokoa asiakassuhteisiin, palveluiden tuottamiseen sekä laskutukseen liittyvät tiedot yhteen paikkaan. Poista joutokäynti tiedon hakemisessa ja työtehtävien kirjaamisessa.

Asiakkuuksien hallinta (CRM)

Kerää asiakastiedot, yhteydenpito, sopimukset sekä dokumentit yhteen paikkaan. Hallitse hinnastoja ja ohjaa myyntityötä tehokkaammin. Seuraa asiakaskohtaisen kannattavuuden kehittymistä reaaliajassa.

Palveluiden hallinta ja resursointi

Suunnittele, aikatauluta ja resursoi asiakkaille tuotettavat palvelut tilitoimiston asiantuntijoille. Jaa tarkempia tehtäväkokonaisuuksia tehokkaasti. Tarkastele eri palveluiden kannattavuutta.

Työaika ja työsuoritteet

Kirjaa työaika ja työsuoritteet toimeksiannoille nopeasti ja helposti. Seuraa työntekijöiden ja tiimien tehokkuutta ja tuottavuutta reaaliajassa.

Automatisoi laskutusprosessi

Automatisoi työsuoritteiden ja tuntien sekä kiinteähintaisten ja toistuvien palveluiden laskutus. Laskutus voi perustua myös volyymihinnoitteluun.

Kullanarvoinen kumppanuus

Netvisor-tilitoimistokumppanuudesta on moneksi. Laaja taloushallinnon palvelu auttaa tilitoimistoasi palvelemaan asiakkaitasi paremmin ja tehokkaammin, kun taas kumppanuusohjelmamme auttavat sinua saavuttamaan tavoitteidesi mukaisen liiketoiminnan kasvun.

Netvisor-myynti: yhteydenottopyyntö

Etunimi

Sukunimi

Yritys

Puhelin

Sähköposti