Olet varmasti kuullut lauseen, “Yritystä tulisi johtaa kassavirran kautta”. Mikä yrityksen kassavirta on ja miten sen avulla pystyy johtamaan yritystään paremmin? Kassavirta on nimensä mukaisesti kassan läpi virtaavaa valuuttaa, yrityksen rahaliikennettä. Kassavirtaraportti kertoo yrityksen maksuvalmiuden, eli paljonko sinulla on rahaa käytettävissäsi juuri nyt laskujen, lainanlyhennysten ja palkkojen maksuun.

assavirta kertoo yrityksen rahavarojen määrän nyt ja joitakin viikkoja tai kuukausia eteenpäin.
Netvisor taloushallinto-ohjelmisto näyttää kassavirtaraportin heti etusivulla, jotta pysyt aina ajan tasalla yrityksesi todellisesta taloudellisesta tilanteesta.

Hyvä maksuvalmius on kestävän yritystoiminnan perusta ja siksi kassavirtaa on tärkeää seurata etupainotteisesti. Menestyväkin yritys voi mennä konkurssiin, jos kassavirta pysyy pitkään negatiivisena, eli kuluja on enemmän kuin tuloja.

Ajantasaista tietoa ja ennustettavuutta

Ajantasainen kassavirta kertoo juuri tämänhetkisen tilanteen. Kuinka paljon sinulla on rahaa tilillä ja käteisvaroina käytettäväksi yrityksen menoihin.

Kassavirtalaskelma avaa näkymää myös tulevien viikkojen ja kuukausien todelliseen rahaliikenteeseen. Se ottaa huomioon tulevat laskut sekä luotolla ostetut ja myydyt tuotteet, joista on odotettavissa tuloja ja menoja vasta vähän myöhemmin. Kassavirtalaskelma on tuloslaskelman ja taseen ohella kolmas yrityksen taloudenpidon peruslaskelma.

Kassavirtaennuste arvioi rahaliikennettä pidemmälle tulevaisuuteen. Se huomioi yrityksen säännölliset menot, arvioi tehtyihin kauppoihin liittyvät, tulossa olevat kulut ja kaupoista saatavat tulot sekä laskee niiden perusteella arvion tulevasta kassavirrasta. Vieläkin pidemmälle kassavirtaennusteen voi tehdä ottamalla laskelmiin mukaan myös tehdyt tarjoukset.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että mitä pidemmälle tulevaisuuteen ennuste yltää, sen epävarmemmaksi se tulee. Ethän voi mitenkään tietää varmasti, paljonko jonkun jo sovitun työn lopulliset kustannukset tulevat olemaan tai mitkä tarjouksistasi menevät läpi. Etenkin, jos kassavirtaennuste kootaan manuaalisesti, tieto ei pääse päivittymään reaaliajassa ennusteelle.

Jopa kaksi viidestä yrityspäättäjästä ilmoittaa, että tekee tulojen ja menojen seurantaa manuaalisesti. Parempi vaihtoehto olisi hyödyntää taloushallinnon ohjelmistoa, joka tarjoaa mahdollisuuden seurata kassavirtaennustetta reaaliajassa järjestelmässä olevaan talousdataan pohjautuen.

Kolmenlaista kassavirtaa

Yrityksessä on liiketoiminnasta syntyvän rahaliikenteen lisäksi muunkinlaista rahaliikennettä. Siksi yrityksen kassavirta on jaettu kolmeen osaan.

Liiketoiminnan kassavirta, eli operatiivinen kassavirta muodostuu myyntisaamisista ja kassatuloista sekä toistuvista menoista, kuten vuokrista, puhelinkuluista, palkoista, jne. Se kertoo paljonko liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan. Liiketoiminnan kassavirran tulisi aina olla positiivinen. Kun yrityksellä on enemmän tuloja kuin menoja, on sen toiminta terveellä pohjalla.

Investointien kassavirta kertoo paljonko yrityksen varoja on käytetty investointeihin, kuten kiinteistöihin, laitteistoihin ja arvopapereihin. Investointien kassavirta on yleensä negatiivinen. Investoinneista on yleensä vähemmän tuloja, ellei jotain myydä pois.

Rahoituksen kassavirta kertoo yrityksen lainojen määrästä. Jos se on positiivinen, on yritys ottanut lainaa, josta on virrannut rahaa sen tilille. Rahoituksen kassavirta on negatiivinen, kun yritys on maksanut velkojaan pois ja mahdollisesti myös pystynyt maksamaan osinkoja. Negatiivinen rahoituksen kassavirta viittaa siihen, että yrityksen talous on vahvalla pohjalla.

Kassavirta pitää yrittäjän hereillä

Yrityksen johtaminen kassavirran kautta tarkoittaa, että yrityksen johto seuraa tarkasti, miten paljon rahaa on milloinkin käytettävissä. Kassavirtaennusteen avulla voit suunnitella tulevaa, kun näet etukäteen, milloin sinulla on varaa tehdä investointeja ja milloin taas pitää ehkä kiristää vyötä.

Jos kassavirtaennusteessa näkyy esimerkiksi, että kolmen kuukauden kuluttua yrityksen kassavirrassa on tulossa notkahdus, ehdit reagoida siihen vielä, eikä notkahdus aiheuta kriisiä. Kuukausien varoajalla ehdit esimerkiksi neuvotella laskujen maksuehtoja uusiksi tai hankkia tilapäistä rahoitusta.

Neuvotteluasemasi on paljon parempi, kun sinulla on reilusti aikaa. Jos sen sijaan aloitat neuvottelut vasta, kun kassan pohja ammottaa jo tyhjyyttään, joudut todennäköisesti tyytymään heikompiin maksu- ja lainaehtoihin.

Lue myös 10 vinkkiä parempaan kassavirran hallintaan ja kuuntele Bisnespöytä-podcast kassavirrasta.

Kokeile Netvisoria maksutta 30 päivää. Aloita kokeilu tästä >>


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.