Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoihin tulee merkittäviä muutoksia 1.12.2022, kun uusi luottotietolaki astuu voimaan. Uudistuksen myötä maksuhäiriömerkintä poistetaan luottotietorekisteristä kuukauden kuluttua kyseisen maksun ilmoittamisesta. Lakiuudistus on osa hallituksen suurempaa kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on helpottaa ylivelkaantuneiden asemaa sekä palauttaa luotonhakijan taloudellinen toimintakyky. Lakimuutos tulee koskemaan yksityishenkilöitä ja yrityksiä.

Intrum riski-indikaattorilla varmistat asiakkaiden maksuvalmiuden

Lakimuutos on tervetullut uudistus luottotietolakiin, koska onhan maksuhäiriömerkinnät vaikeuttaneet kohtuuttoman kauan yritysten ja yksityishenkilöiden toimintaa. Aikaisemmin maksuhäiriömerkintä on säilynyt luottotietorekisterissä keskimäärin kolme vuotta, riippumatta siitä onko saatava ollut maksettu vai ei. Maksuhäiriöt ovat vaikeuttaneet muun muassa puhelinliittymien, sähkösopimusten sekä yleisesti laskulla ostamista verrattain kauan erityisesti, jos maksuvaikeuksista on selvitty ja kaikki saatavat hoidettu kuntoon.

Maksuviiveet antavat reaaliaikaisen tiedon maksukyvystä

Uudistuksessa luotonhakijan luotonsaanti helpottuu, mutta luotonmyöntäjän luottoriski kasvaa. Jatkossa historiatietoa maksuhäiriöistä ei ole enää samalla tavalla saatavilla. Luottokelpoisuuden arviointia ei tulisi pohjata vain maksuhäiriömerkintöihin ja tilinpäätöstietoihin. Erityisesti tällaisena aikana, kun taloudessa tapahtuu muutoksia hyvin nopeasti, tilinpäätöstiedot eivät välttämättä anna todellista kuvaa yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Jatkossa luottokelpoisuuden arvioinnissa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota muuhun reaaliaikaisempaan tietoon, kuten maksuviiveisiin, joihin lakimuutos ei onneksi vaikuta. Maksuviiveet eli perintäsaatavat ovat reaaliaikaisinta tietoa yritysten maksukäyttäytymisestä ja ovat yleensä ensimmäinen merkki maksuvaikeuksista. Niiden avulla voidaan ennakoida ja välttää luottoriskejä huomattavasti tehokkaammin kuin maksuhäiriöihin ja tilinpäätöstietoihin pohjaten.

Yritysten olisi nyt hyvä keskittyä turvaamaan oma talous ja kassan riittävyys.

Intrumin viimeisimmän maksuviivetutkimuksen mukaan maksuviiveet ovat kasvussa ja maksuviiveellisten yritysten osuus on nyt korkeimmillaan koronapandemian jälkeen. Uhkaava taantuma ei varmasti tule helpottamaan tilannetta. Yritysten olisi nyt hyvä keskittyä turvaamaan oma talous ja kassan riittävyys. Parhaiten turvaat oman yrityksesi liiketoiminnan ennakoimalla:

  • Tarkasta jokaisen uuden asiakkaan maksukyky aina ennen myyntiä
  • Tarkista, onko tärkeimpien toimittajiesi oma maksukyky hyvällä ja kestävällä pohjalla
  • Hyödynnä automaattisia valvontapalveluja pysyäksesi ajan tasalla asiakkaiden ja toimittajien maksukyvystä
  • Tarvittaessa hyödynnä laskurahoituspalveluita oman kassan turvaamiseksi

Intrumin Riski-indikaattorin avulla seuraat helposti asiakkaidesi ja toimittajiesi maksukäyttäytymistä reaaliajassa automaattisesti suoraan Netvisor järjestelmässä.

Jaana Jussila, Intrum

Jaana Jussila
Luottokonsultti
Intrum Oy


Vieraskynä -kirjoittajat ovat Netvisor-kumppaneilla työskenteleviä asiantuntijoita. Heillä on vahvaa käytännön kokemusta Netvisorin ja sen integraatioiden käytöstä työssään.