Netvisor on ollut jo useamman vuoden taloushallinnon markkinajohtaja Suomessa. Netvisorin visio on ollut reilut kaksikymmentä vuotta saada aktiivisesti asiakas ja tilitoimisto käyttämään palvelua yhdessä. Tässä olemme onnistuneet. Meillä on vähiten ei-digitalisoituja asiakkaita palvelussa.

Netvisor 2024

Taloushallintomarkkina on tänä vuonna todella mielenkiintoisessa tilanteessa. Ennustuksemme on, että keskittyminen jatkuu ja kahdeksan suurinta tilitoimistoa tulevat ottamaan yli 50% markkinasta haltuunsa vuoden loppuun mennessä.

Alan noin 4000 tilitoimistosta noin 10% kykenee kasvamaan markkinaa nopeammin. Tämä tarkoittaa, että pienten tilitoimistojen tulee olla entistä tehokkaampia, jotta ne pystyvät selviytymään markkinamuutoksesta.

Netvisorilla me haluamme huolehtia, että koko markkina pärjää. Olemme digitalisaation puolestapuhuja, koska se on ainoa tapa selviytyä ja kyetä hoitamaan omaa ammattiaan taloushallinnossa.

Markkinamuutoksen seurauksena myös me teimme muutosta tukevia toimenpiteitä. Visma on keskittänyt taloushallinnon ohjelmistopalvelut Visma Solutions Oy:öön. Voimme nyt tarjota asiakkaillemme ja etenkin tilitoimistokumppaneillemme liiketoiminnan pyörittämiseen lähes kaiken tarvittavan: Netvisor, Fivaldi, FabricAI ja Netvisor KYC palvelut samasta organisaatiosta ja samojen tuttujen kumppanivastaavien tuella.

Tilitoimistolle tehoa kaikkeen tekemiseen

Meillä on ollut perinteenä lanseerata jokaiselle uudelle vuodelle yksi keskeinen tavoite. Tämän vuoden osalta tavoitteena on huolehtia, että jokaisella tilioimistokumppanillamme on mahdollisuus menestyä myös jatkossa.

Tuemme heitä aloittamalla Kasvuohjelma 2.0:n ja kannustamalla entisestään hyödyntämään digitaalisia palveluita. Kasvuohjelman tärkein tavoite on yhdessä muiden tilitoimistojen avainhenkilöiden kanssa analysoida omaa toimintaa, tehdä omalle tilitoimistolle suunnitelma tulevaisuuden menestykselle niin hinnoittelun, palvelun kuin markkinoinnin osalta.

Uusin hankintamme FabricAI luo yhdessä Netvisorin kanssa markkinoiden tehokkaimman ja älykkäimmän ostolaskujen käsittelypalvelun. Tehokkuus perustuu ostolaskujen automaattiseen käsittelyyn tekoälyä hyödyntäen. Erityisesti FabricAI parantaa työtehoa ja -mukavuutta, koska se mahdollistaa ostolaskujen käsittelyn yhdessä palvelussa, yhdellä prosessilla yritys- ja ohjelmistorajat ylittäen.

Tukea yrityksen käyttöpääoman hallintaan

Yritysasiakkaiden osalta kantava teema vuonna 2024 on rakentaa kattavat toimialaratkaisut markkinoiden laajimman ekosysteemin kautta. Tarjoamme entistä enemmän ja parempia integraatioita kumppaniohjelmistoihin ja jatkamme uuden varastonhallinnan, Rackbeatin lanseerausta.

Käyttöpääoman riittävyys on mielestämme pk-sektorin merkittävin kasvua rajoittava tekijä. Siksi panostamme ja modernisoimme edelleen rahoituksen riittävyyden parantamiseen tähtääviä toiminnallisuuksia kuten OP-Laskulaina, automaattinen saatavien hallinta, kassavirran hallinta ja raportointi.

Mielestämme tärkein toimenpide, jolla yritykset voivat parantaa omaa ennakoitavuuttaan on aktiivinen budjetointi ja ennustaminen. Myös näiden toimintojen käytettävyyttä tulemme kehittämään useilla eri toimenpiteillä vuoden 2024 aikana.

Panostukset tietoturvaan ja ohjelmiston skaalautumiseen jatkuvat vahvoina myös tänä vuonna. Itse asiassa entistä isompi osa vakioinvestoinneista kohdistuu tietoturvaan, tietosuojaan ja asiakkaan tietojen oikeellisuuden varmistamiseen. Tietoturva ei ole projektiluonteista tekemistä vaan jatkuvaa kehittämistä.

Kuten jo syyskuussa 2023 asiakaspäivillä kerroimme, investoimme parhaillaan täysin uuteen palkkahallintoon ja sitä modernisti tukevaan mobiilitarjontaan. Sen osalta olemme hyvin aikataulussa ja kykenemme aloittamaan pilotoinnit vuoden lopussa. Myös suunnitelmat taloushallinnon automaation kehittämiseksi etenevät suunnitelmien mukaisesti.

Osaavat asiakkaat ovat tyytyväisiä asiakkaita

Edellisenä vuonna teimme lukuisia parannuksia käytettävyyteen. Jatkamme edelleen arkea helpottavia parannuksia ja tiedotamme niistä viikkotiedotteissa ja mm. Kolmen vartin vinkeissä myös jatkossa. Mittaamme jatkuvasti palvelun ja tuotteen asiakastyytyväisyyttä (NPS). Tuotteen NPS nousikin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä alan vertailussa huippulukemiin ollen +61.

Meillä on myös todella idealistinen tavoite saada mahdollisimman moni ammattikäyttäjä sähköisen koulutusalustan aktiivisiksi käyttäjiksi. Uskomme, että osaavat käyttäjät ovat tyytyväisimpiä käyttäjiä ja siksi tulemme kuluvan vuoden aikana tarjoamaan asiakkaillemme täysin uudenlaisia koulutusmahdollisuuksia.

Vuosi 2024 on digitalisoinnin vuosi sisältäen automaation laajempaan hyödyntämistä ja yritysten tiedon käsittelyn tehokkuutta myös integraation avulla. Hyvä lopputulos, jossa sekä tilitoimistot että yritysasiakkaat hyötyvät täysimääräisesti, vaatii yhteistyötä, osaamista ja rohkeita kumppaneita modernisoimaan suomalaista pk-sektoria.

Meillä on iso vastuu tässä yhteistyössä huolehtia, että sekä yritysasiakkaamme että tilitoimistokumppanimme kasvavat myös 2024 selkeästi markkinaa nopeammin.

Hyvää alkanutta vuotta 2024!


Janne Lyytikäinen on Visma Solutionsin tuotejohtaja. Jannen tärkein tehtävä on talous- ja palkkahallinnon täysautomaation sekä digitalisaation edistäminen pk-yrityksissä. Siinä avainasemassa on pk-yritysten ja tilitoimistojen kilpailuedun kasvattaminen.