varastonhallinta

Jos yrityksen toimintaan kuuluu fyysisen tavaran myynti-, osto- tai valmistustoimintaa, voi vaihto-omaisuudella eli varastolla olla merkittävä vaikutus tuloslaskelmaan ja kustannuslaskentaan. Siksi on tärkeää, että varastonhallinta on joko samassa ohjelmistossa tai integraatiolla yhdistettynä kirjanpito-ohjelmistoon. Tällöin kirjanpitäjän on helppo tehdä varastomuutokset kirjanpitoon järjestelmässä jo olevasta varastoaineistosta, eikä tietoja tarvitse siirtää käsin. Se säästää aikaa ja vähentää virheiden mahdollisuutta.

Netvisor poistaa manuaalisia työvaiheita, joten tärkein arvo muodostuu automaatiosta.

Netvisor taloushallinto-ohjelmistossa varaston arvon käsittely ja raportointi ovat samassa ohjelmistossa yrityksen liikekirjanpidon kanssa, jolloin kuukausittain tehtävä varaston arvon muutoksen kirjaaminen helpottuu. Kirjanpitäjä pystyy käsittelemään varaston arvoa yhdessä järjestelmässä ja samalla yrittäjä saa tarvittavan raportoinnin oikeiden päätösten tekemiseksi.

Automaatio helpottaa varaston seurantaa

Netvisor poistaa manuaalisia työvaiheita, joten tärkein arvo muodostuu automaatiosta. Netvisorin varastonhallinta toimii saumattomasti osto- ja myyntitilausten kanssa. Kaikista liiketapahtumista muodostuu varastotapahtumat niin, että käyttäjä näkee koko ajan reaaliaikaisen tilanteen sekä tulossa että lähdössä olevasta tavarasta. Varastosaldojen vähennykset tehdään automaattisesti myyntitapahtumien yhteydessä, jolloin käyttäjän ei erikseen tarvitse huolehtia saldon vähennyksistä silloin, kun tavara lähtee varastosta asiakkaalle.

Netvisorin varastonhallinta tarjoaa myös monipuolisesti oletusasetuksia ja määrityksiä helpottamaan päivittäisten rutiinien automatisointia. Oletusvarastoasetuksella kohdistat varastotapahtumat automaattisesti oikeaan varastoon ja hälytysrajoilla pidät huolen, että varastossasi riittää tavaraa myös seuraavalle asiakkaalle. Netvisor myös laskee uudet hälytysrajat tuotteille automaattisesti pohjautuen tuotteen menekkiin.

Helpotusta sekä laskuttajan että varastotyöntekijän työhön

Netvisorin varastonhallinnalla saat GRNI- eli goods received not invoiced raportoinnin, jonka avulla selvität kuukauden vaihteessa helposti, miltä ostotilauksilta on lasku saapumatta tai mitä tilauksia toimittaja on laskuttanut, mutta tavara on jostain syystä jäänyt matkalle. Näin pääset nopeasti tilanteen tasalle.

Tilauskohtaisilla varaston keräilylistoilla helpotat varastomiehen arkea ja varmistat, että varastosta lähtevät matkaan oikeat tavarat. Keräilylistalta näet tuotteen hyllypaikat ja viivakoodit.

Jatkuvan inventoinnin mallilla varastosaldot ja -arvot pysyvät paremmin ajan tasalla.

Jatkuvan inventoinnin mallilla varastosaldot ja -arvot pysyvät paremmin ajan tasalla, mikä parantaa suoraan asiakastyytyväisyyttä ja vähentää turhan työn määrää. Teet inventoinnit Netvisorissa kätevästi niin yksittäisille tuotteille kuin tuotemassoille helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla.

Netvisor tukee varaston arvostusmenetelmistä perinteisen keskihintalaskennan lisäksi verottajan suosittamaa first in, first out -laskentaa, jossa varastosta käsitellään vanhimmat ostot ensin.

Voit käsitellä tuotteita Netvisorissa myös tuote-erittäin, jolloin saat käyttöösi tarkan eräseurannan ja tuote-erien toimitusputken jäljitettävyyden erätietoineen aina toimittajalta asiakkaille saakka, ja saat hoidettua erien takaisinvetotilanteet mallikkaasti.

Oikein optimoitu varastonhallinnan prosessi ja toimintatavat vaikuttavat merkittävästi liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Sähköisen järjestelmän avulla pystyt myös tekemään asiantuntevia päätöksiä ja vältät liian pienestä tai suuresta varastosta aiheutuvat kustannukset.

Lisää Netvisorin varastonhallinnasta.


Visma Solutions Oy on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää Suomessa jo yli 175 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.