Yritysten talousympäristössä tapahtuu lähitulevaisuudessa paljon merkittäviä muutoksia. Osa on lakisääteisiä, osa teknologian kehitykseen liittyviä ja osa palvelukentässä tapahtuvia muutoksia. Netvisor taloushallinto-ohjelmisto on osoittanut luotettavuutensa jo useissa uudistuksissa ja sen käyttäjät tulevat jatkossakin saamaan käyttöönsä parhaat ratkaisut yritystalouden hallintaan.

Netvisor on luotettava taloushallinto-ohjelmisto jatkossakin.

Vuoden 2019 huhtikuusta alkaen julkishallinnon organisaatiot ovat voineet vaatia toimittajiaan toimittamaan laskut sähköisessä, rakenteisessa muodossa. Ensi keväänä verkkolaskulaki laajenee koskettamaan myös yrityksiä, jolloin myös ne voivat vaatia ostolaskut sähköisinä. Käytännössä tämä pakottaa ainakin kaikki B2B-yritykset siirtymään sähköisiin laskutusjärjestelmiin.

Valtionhallinnossa jo koekäytössä oleva eKuitti tulee mullistamaan kirjanpitotyön, kun yhtäkään paperikuittia ei enää tarvitse säilöä. eKuitin myötä kaikki kirjanpidon tositteet löytyvät jatkossa sähköisinä, mikä mahdollistaa 100 prosenttisen automaation taloushallinto-ohjelmistoissa. Se nopeuttaa kirjanpidon valmistumista merkittävästi ja tekee siitä myös paljon tarkempaa. Enää ei tule näpyttelyvirheitä.

Verottajan uudistuksiin kannattaa valmistautua hyvissä ajoin

Kolmas merkittävä muutos on tulossa arvonlisäverojen ilmoittamiseen. Verohallinto on jo päättänyt, että alv-ilmoituksen tietosisältö tulee laajenemaan vuonna 2022. Ensi keväänä tehdään myös päätös, otetaanko Suomessa transaktio- eli lasku- ja kuittikohtainen alv-ilmoitus käyttöön.

Molemmat uudistukset tähtäävät verokertymän turvaamiseen, tietojen oikeellisuuden varmistamiseen ja harmaan talouden torjumiseen. Toisaalta uudistukset myös nopeuttavat alv-ilmoitusten käsittelyä ja vähentävät ilmoittajien hallinnollista taakkaa.

Kaikkiin uudistuksiin paras ratkaisu on moderni, vahvan kehitystoiminnan omaava ohjelmisto, jonka taustalla on luotettava ja toimintavarma ohjelmistotalo.

Näin, mikäli käytössä on taloushallinto-ohjelmisto, jonka kehitystyössä uudistukset on huomioitu hyvissä ajoin ja joka on integroitu Verohallinnon järjestelmään. Itseasiassa kaikkiin edellä listattuihin uudistuksiin paras ratkaisu on moderni, vahvan kehitystoiminnan omaava ohjelmisto, jonka taustalla on luotettava ja toimintavarma ohjelmistotalo.

Nämä uudistukset tulevat koskettamaan kaikkia arvonlisäverovelvollisia yrittäjiä. Se tarkoittaa, että ei ole niin pientä päätoimista yritystä, jonka ei tarvitsisi tehdä myyntilaskuja ja vastaanottaa ostolaskuja sähköisellä järjestelmällä. Tämä mullistaa tilitoimistoalalla vallinneen ns. mappiasiakastermistön ja koko palvelukulttuurin. Jatkossa tilitoimistot palvelevat kaikkia asiakkaitaan sähköisesti.

Pilvipalvelu ainoa oikea ratkaisu

Palvelukentässä tapahtuu lähiaikoina myös muutoksia. Pilvipalveluita tarjoavat ohjelmistotalot ovat vallanneet alaa jo vuosia ja nyt näyttää, että suuntaus vain vahvistuu. Monien on-premise, eli tietokoneelle ladattavien ohjelmistojen tuotekehitys on jo lakkautettu tai ohjelmisto on muutettu toimimaan pilvipalveluna. Edelleen useita palveluita tullaan ajamaan alas lähivuosina.

Haluatko nähdä, miltä sinun Netvisorisi voisi näyttää?

Suuntaus on selkeä. Tietokoneelle ladattavat ohjelmistot ovat poistumassa käytöstä kokonaan, koska niiden päivittäminen tulevien uudistusten vaatimuksiin on kallista tai jopa mahdotonta. Pilvipalveluita sen sijaan kehitetään koko ajan eteenpäin ja uusia palvelun tarjoajia tulee markkinoille koko ajan.

Miten vauhdilla muuttuvassa pelikentässä on järkevää toimia?

Digitalisaatio on ollut jo pitkän yksi valtionhallinnon kärkihankkeita. Suunnitellut digiuudistukset vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti myös yritysten toimintaan.

Kun ottaa huomioon kaikki jo tehdyt (mm. GDPR, tulorekisteri ja verkkolaskulaki) sekä suunnitteilla olevat valtion ja verottajan uudistukset (esim. edellä luetellut), on oikeastaan olemassa vain yksi tapa ottaa ne kaikki ammattimaisesti ja perusteellisesti haltuun, älykäs taloushallinto-ohjelmisto.

Netvisor on luotettava taloushallinto-ohjelmisto

Netvisor taloushallinto-ohjelmisto on jo yli 30 000 suomalaisyrityksen ja satojen tilitoimistojen luottotyökalu. Se on yksi markkinoiden laajimmista kokonaisuuksista, joka kattaa kaikki yrityksen talouden osa-alueet ja mahdollistaa jo 97 prosenttisen kirjanpidon automaation. eKuitin myötä täysautomaatio tulee vihdoin olemaan todellisuutta.

Ohjelmistoa on kehitetty vahvasti yhteistyössä yritysten ja tilitoimistojen kanssa. Netvisorin tuotekehityksen erinomaisuudesta kertova viimeisin esimerkki on tulorekisteriratkaisu, jota kehuttiin laajasti heti käyttöönoton jälkeen alan toimivimmaksi kokonaisuudeksi.

Netvisorin taustalla vaikuttaa yksi Euroopan suurimmista Saas-yhtiöistä, Visma. Lappeenrantalaislähtöinen Visma Solutions on yksi Visman sisällä voimakkaimmin kasvavista yksiköistä ja siten erittäin luotettava yhteistyökumppani.

Netvisor tarjoaa jo nyt reaaliaikaisen taloushallinnon ja palkanlaskennan yhdessä paketissa. Se mahdollistaa yrityksille merkittävän tuottavuuden kasvun automatisoimalla huomattavan osan taloushallinnon rutiineista sekä parantamalla johdon päätöksentekokykyä ajantasaisen ja tarkan datan avulla. Visma Solutionsin tavoitteena on konkretisoida taloushallinnon työ rutiineista automaation johtamiseen.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.