Jokainen yritys tarjoaa työntekijöilleen jotain työsuhde-etuja. Työntekijälle työsuhde-eduista voi kertyä vuosittain satoja, jopa tuhansia euroja palkanlisää. Työnantajalle puolestaan työsuhde-edut ovat oiva tapa parantaa yrityksen imagoa ja mahdollisuuksia rekrytointimarkkinoilla.

Osa eduista on niin vakiintuneita ja luonnollinen osa työsuhdetta, ettei niitä edes mielletä työsuhde-eduiksi. Usein saattaa kuulla jopa sanottavan, ettei meillä ole mitään työsuhde-etuja, vaikka firma esimerkiksi järjestäisi joka vuosi pikkujoulut ja tarjoaisi mahdollisuuden liukuvaan työaikaan ja edullisempaan työpaikkaruokailuun.

Imagon luontia työsuhde-eduilla

Varsinkin, kun kilpailu hyvistä työntekijöistä käy kuumana, kannattaa yrityksissä tarkastella omaa työsuhde-etujen listaa kriittisellä silmällä. Visma Solutionsin henkilöstöjohtajan Jenni Toropaisen mukaan henkilöstöedut ovat osa kokonaispalkitsemista, jolla houkutellaan ja pidetään hyvät työntekijät talossa.

– Henkilöstöedut eivät ehkä ole se tärkein kriteeri, jonka perusteella hakijat valitsevat työpaikkansa. Ne voivat kuitenkin olla se kirsikka kakun päällä, joka kallistaa hakijan päätöksen toiseen kahdesta muuten tasavertaisesta työnantajasta.

Kumpi on lopulta edullisempaa; tarjota laajempia työterveyspalveluja vai kärsiä pitkittyneistä sairaslomista?

Työsuhde-eduilla voi myös muokata yrityskuvaa. Jos eduissa vaikkapa painotetaan liikunnallisuutta ja tuetaan erilaisia liikuntavaihtoehtoja, voi se myös houkuttaa liikunnallisia ihmisiä hakemaan yritykseen töihin. Jos yritys tarjoaa työntekijöilleen laajennetun sairausvakuutuksen ja esimerkiksi hierontaa työajalla viestii se, että työpaikalla välitetään työntekijöiden terveydestä.

Imagon muokkauksen lisäksi työsuhde-etuja kannattaa tarkastella myös yrityksen pitkäjänteisen kehittämisen näkökulmasta.

– On hyvä miettiä, onko strategiana mennä mahdollisimman työnantajalle edullisella ratkaisuilla vai voisivatko palkitseminen ja työsuhde-edut muuttaa toimintaa? Esimerkiksi, kumpi on lopulta edullisempaa; tarjota laajempia työterveyspalveluja vai kärsiä pitkittyneistä sairaslomista, Jenni Toropainen kysyy.

Verotuksen kanssa tarkkana

Työsuhde-etuja on olemassa hyvin laaja kirjo. Yleisimpiä ovat muun muassa erilaiset henkilöstöjuhlat, liukuva työaika, matkapuhelinetu ja liikunta- ja kulttuurisetelit. Hyvin monet työantajat tarjoavat henkilöstöetuina myös esimerkiksi ateriaedun, laajennetun työterveyshuollon, autoedun, harrastekerhoja ja lomamökkejä. Harvinaisempia etuuksia ovat sen sijaan esimerkiksi sairaan lapsen hoitoetu, työmatkalippu, terveysbonukset ja talon oma pankki, josta voi saada lainaa edullisella korolla.

Työsuhde-edut ovat työnantajalle hieman rahapalkkaa edullisempi tapa palkita työntekijöitä, sillä niistä ei tarvitse maksaa sivukuluja. Työntekijälle ne sen sijaan ovat pääsääntöisesti verotettavaa palkkatuloa. Varsinkin, kun puhutaan rahallisesti merkittävistä eduista, kuten työsuhdeauto, asuntoetu tai vaikka bonuksena saatu lomamatka.

Osalle työsuhde-etuja verottaja määrittelee vuosittain selkeät verotusarvot. Tällaisia ovat muun muassa asunto-, ravinto- ja autoetu. Verotusarvot voi käydä katsomassa vero.fi:stä. Ellei verotusarvoa ole erikseen määritelty, pidetään edun arvona käypää arvoa.

Olisi todella ikävää, jos työnantajan virheen vuoksi edunsaajille, eli työntekijöille tulisi veroseuraamuksia.

Arvoltaan hyvin vähäiset edut, kuten välipalana tarjotut hedelmät tai merkkipäivänä työntekijälle annettu lahja ovat työntekijälle verottomia etuja. Verottaja pitää kohtuullisina ja siten verottomina esimerkiksi hääpäivän, pyöreiden syntymäpäivien tai eläkkeelle siirtymisen kunniaksi annettuja merkkipäivälahjoja, joiden arvo on korkeintaan 1-2 viikon bruttopalkan suuruinen.

Firman joululahjan sen sijaan pitäisi olla arvoltaan vähäinen, alle 100 euroa, jotta se voidaan katsoa verottomaksi tuloksi. Rahana tai siihen verrattavana suorituksena, kuten lahjakorttina työnantajalta saatu lahja sen sijaan on veronalaista palkkatuloa. Eri työsuhde-etujen verotukseen kannattaa tutustua tarkoin, ettei joudu jälkikäteen ongelmiin.

– Olisi todella ikävää, jos työnantajan virheen vuoksi edunsaajille, eli työntekijöille tulisi veroseuraamuksia, Jenni Toropainen sanoo.

Hyödyllisia etuja verottomasti

Joitakin työsuhde-etuja työnantaja voi tarjota työntekijöilleen verottomasti. Tällaisia ovat muun muassa työntekijän työkäyttöä varten järjestetyn tietoliikenneyhteyden yksityiskäyttö, henkilökunta-alennus työnantajan tuottamista tai myymistä tavaroista tai palveluista ja etu työnantajan järjestämästä yhteiskuljetuksesta kodin ja työpaikan välisille matkoille.

Verottomissa eduissa on usein myös jokin määre tai rajoite, milloin ne ovat verottomia. Esimerkiksi, jos työnantaja tarjoaa henkilökunnalleen kodinhoitoetua, on se verotonta vain silloin, kun sairaan lapsen hoitopalvelua on tarjolla enintään neljäksi päiväksi. Omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta puolestaan on verotonta vuosittain 400 euroon asti.

Työnantajalla on tietysti käytössään myös useita ilmaisia työsuhde-etumahdollisuuksia. Monet niistä tuovat helpotusta työntekijän arkeen, kasvattavat työntekijän ja työnantajan välistä luottamusta ja kertovat työnantajan joustavuudesta. Tällaisia ovat muun muassa etätyömahdollisuus, liukuva työaika ja osa-aikatyömahdollisuus.

Pidä listalla vain mielekkäitä ja tärkeitä etuja

Työsuhde-eduista hyötyvät sekä työnantaja että työntekijä. Vaikka pitkä, käyttämättömien etuuksien lista ei sinällään maksa yritykselle mitään, kannattaa listaa kuitenkin uusia säännöllisesti. Hyvin vähän käytettyjen etuuksien poistamisesta tai vaihtamisesta toiseen on hyvä keskustella henkilöstön kanssa avoimesti.

– Ellei listaa käy säännöllisesti läpi, voi työnantajalla olla mielikuva, että yrityksellä on runsaasti hyviä etuja tarjolla, mutta todellisuudessa kukaan ei hyödynnä niitä, Jenni Toropainen muistuttaa.

Uusia etuuksia harkittaessa on hyvä kysyä mielipidettä henkilöstön edustajilta.

Uusia etuuksia harkittaessa on hyvä kysyä mielipidettä henkilöstön edustajilta. Se luo hyvää henkeä työyhteisöön ja varmistaa, että valituksi tulee etuuksia, joita oikeasti käytetään ja joista on hyötyä. Verottajalle uusista etuuksista ei tarvitse ilmoittaa, sen sijaan verotus täytyy huolehtia kuntoon heti uusien etuuksien käyttöönoton yhteydessä.

Etuuksien käyttöä on hyvä myös seurata. Seurantaa voi tehdä muun muassa kirjanpidossa. Esimerkiksi Netvisorissa voi määritellä jokaiselle työsuhde-edulle oman kirjauslajinsa, jolloin tilastojen tekeminen on todella helppoa. Etuuksista kannattaa järjestää myös henkilöstökyselyitä säännöllisesti.

Tutustu Netvisoriin integroitavissa olevaan työsuhde-etu -sovellukseen >


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.