Olet ehkä kuullut, että taloushallintoala on murroksessa. Murroksesta on puhuttu jo pitkään, mutta muutostahti on todellisuudessa ollut todella hidasta. Siksi monelle koko murros voi näyttäytyä lähinnä turhana pelotteluna. Ympäröivässä maailmassa muutostahti kuitenkin vain kiihtyy, joten laakereilleen ei kannata jäädä lepäilemään. Petteri Rantamäen laatima Tilitoimiston Kasvuopas antaa selkeät ohjeet tilitoimiston modernisoimiseen.

Tilitoimiston kasvuopas

Yritysten tarve ymmärtää omaa liiketoimintaansa ja ympäröivää maailmaa kasvaa kiihtyvällä tahdilla ja elleivät he ole vielä heränneet vaatimaan apua, tulee se päivä pian eteen.

Tilitoimistoilla on siis korkea aika pohtia, mitä kaikkea ne voisivat ja osaisivat tehdä asiakkaidensa hyväksi. Totuttuja tapoja on haastavaa muuttaa, mutta toisaalta on tärkeää pysyä kehityksessä mukana, mikäli haluaa menestyä myös jatkossa. Hidastelu antaa muille mahdollisuuden mennä kehityksessä ohi.

2020-luvun tilitoimisto

2020-luvun tilitoimisto on asiakasyrityksen paras ja tärkein liiketoiminnan kannattavuuden ja kasvun kumppani. Sillä on modernit teknologiat hallussa ja se tarjoaa asiantuntija-apua joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan.

2020-luvun tilitoimisto on aidosti kiinnostunut ja proaktiivinen asiakkaan talouden johtamisen konsultti

2020-luvun tilitoimisto ei tarjoa vain edellisen kuun lukuja, vaan osaa rakentaa konkreettisia toimenpidesuunnitelmia ja kehitysideoita. Se tarjoaa asiakkailleen parasta näkemystä menneestä ja tulevasta tilanteesta ja visualisoi datan asiakkaalle ymmärrettävään muotoon. 2020-luvun tilitoimisto on aidosti kiinnostunut ja proaktiivinen asiakkaan talouden johtamisen konsultti.

Miten muutos kannattaa aloittaa?

Tilitoimiston muutos kohti 2020-luvun tilitoimistoa lähtee yhteisestä päätöksestä. Onnistuneeseen uudistamiseen tarvitaan koko henkilöstön tuki ja ymmärrys siitä, miksi niin tehdään. Jo alkuvaiheessa on hyvä ymmärtää, ettei muutos tapahdu yhdessä yössä ja se vaatii kaikkien työpanosta.

Hyvä uutinen on se, että pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Muutosta varten on olemassa hyväksi havaittuja ratkaisuja, joita monet tilitoimistot ovat jo ottaneet menestyksekkäästi käyttöön. Muutosprosessin ensimmäinen ja tärkein vaihe on varmistaa, että yrityksen oma toimintamalli mahdollistaa kasvun ja toiminnan kehittämisen.

Yksi kehityksen jarru on tilitoimistoissa usein käytetty tuntihinnoittelu. Siinä on monia ongelmakohtia, eikä teknologian tuoma toiminnan tehostaminen ole suinkaan ainoa. Tuntiveloitus ei kannusta tehostamaan omaa toimintaa tai kehittämään omaa palvelua. Se myös kannustaa asiakasta minimoimaan taloushallintoon käytettyä aikaa.

Yksi kehityksen jarru on tilitoimistoissa usein käytetty tuntihinnoittelu

Järkevin ratkaisu on muuttaa omaa hinnoitteluaan niin, että se mahdollistaa työn tehokkuuden nostamisen, paremman palvelun tarjoamisen ja teknologian hyödyntämisen.

Pakettihinnoittelu on ensimmäinen askel tähän suuntaan. Paketit ovat asiakkaiden näkökulmasta selkeitä ja ymmärrettäviä. Niitä on helppo myydä ja ostaa. Palvelupakettiin kuuluu selkeät palveluehdot, joiden mukaan asiakkaan ja tilitoimiston tulee toimia.

Kaikki asiakkaat eivät ole yhtä arvokkaita

Kun hinnoittelumalli on saatu uudistettua, on seuraava kehityskohde asiakashuolenpito. Tilitoimistoissa perinteisesti ajatellaan, että kaikki asiakkaat ovat yhtä arvokkaita. Näinhän ei kuitenkaan ole, jos asiakkaan arvoa ajatellaan sen tuottamana tuottona. Valtaosalla pätee sääntö, jonka mukaan 20 % asiakkuuksista tuo 80 % yrityksen tuloksesta.

20 % asiakkuuksista tuo 80 % yrityksen tuloksesta

Jos huolenpitomalleja on vain yksi ja sekin abstrakti tai vaihtelee kirjanpitäjäkohtaisesti, on vaikea nähdä hyödynnetäänkö resursseja optimaalisesti. Usein sama suhdeluku pätee myös asiakkaiden haasteellisuuteen; 20 % asiakkaista luo 80 % tilitoimiston ongelmista ja selvitystyöstä.

Nämä huomioiden asiakashuolenpidon ei tule jakautua tasaisesti, vaan palvelun taso ja laatu tulisi olla linjassa sen kanssa, kuinka merkittävä kukin asiakas on tilitoimistolle nyt ja tulevaisuudessa. Asiakasluokkien rakentamista voi kokeilla esimerkiksi itselle tärkeimpien muuttujien ja mittaristojen perusteella.

Valmis aloittamaan?

Edellä on kerrottu ensimmäisistä askeleista kohti modernia ja tulevaisuudessa kilpailukykyistä tilitoimistoa. Ne ovat osa laajempaa tilitoimiston kehitysprojektia, jota on testattu jo kymmenissä suomalaistilitoimistoissa hyvällä menestyksellä.

Netvisor Tilitoimiston Kasvuohjelman avulla tilitoimistot ovat saaneet apua omien tavoitteidensa saavuttamiseen. Osa tilitoimistoista on nostanut tehokkuuttaan ja tuottavuuttaan, osa on hakenut selkeästi kasvua ja saavuttanut sitä.

Lue Kasvuohjelmaan osallistuneiden tilitoimistojen kokemuksista: Omapaja ja AJ Laskenta

Netvisor Tilitoimiston Kasvuohjelmaan ei oteta enää uusia tilitoimistoja, mutta kaikki ohjelman opit on koottu yhdeksi, kattavaksi oppaaksi. Oppaan avulla jokainen voi kehittää tilitoimistoaan omaan tahtiinsa.

Lataa opas itsellesi ilmaiseksi ja ota ensi askeleet kohti uutta, 2020-luvun tilitoimistoa >>


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.