Valmistavassa teollisuudessa toiminnanohjausjärjestelmällä on valtava vaikutus mm. resurssien, koneiden, tuotannon ja myös asiakaskokemuksen hallintaan. Hyvän toiminnanohjausjärjestelmän avulla pidetään varastosaldot ja tuotannon aikataulut optimaalisina, laskutus täsmällisenä ja pystytään jopa ennakoimaan tulevaa tuotantoa. Fikuro tarjoaa pk-yritykselle kaiken tämän kohtuuhinnalla ja nopealla käyttöönotolla.

Yksi hyvin yleinen ongelma yrityksissä on tiedonjako. Miten saadaan kaikki oleellinen tieto kaikkien sitä tarvitsevien saataville? Kun tieto on hajallaan ruutuvihkoissa, pomon koneella ja Jaskan päässä, aiheutuu siitä monenlaisia haasteita.

Tulee hukkakäyntiä, osia puuttuu ja toisia on varastossa liikaa, jotain vaihetta ei voida tehdä, koska ainoa osaaja on sairaana, laskua ei voida lähettää tai se lähtee väärillä tiedoilla, koska Janne unohti ilmoittaa lisätöistä.

Valmistavaan teollisuuteen suunniteltu toiminnanohjausjärjestelmä, Fikuro sisältää koko putken tarjouksesta laskutukseen ja koko tuotantoprosessin. Kun kaikki yrityksen operatiivinen tieto on yhdessä paikassa, on sieltä helppo jakaa oikea tieto sitä tarvitseville. Integraatio Fikurosta Netvisoriin varmistaa, että putki jatkuu katkeamattomana kirjanpitoon saakka.

Varastoon ja tuotantoon läpinäkyvyyttä

Fikuron kanssa toimivan myyjän on helppo keskustella asiakkaiden kanssa, kun hänellä on kaikki tarvittava tieto tuotannon ja varaston tilanteesta saatavilla. Näin hän pystyy helposti arvioimaan milloin tilaus on mahdollista toimittaa, jos asiakas hyväksyy tarjouksen.

Tuotannonsuunnittelija taas pystyy arvioimaan tulevaa materiaalien ja kapasiteetin tarvetta tarjouskannan perusteella ja varautumaan muutoksiin oikea-aikaisilla ostoilla sekä kapasiteetin varmistamisella.

Kun kauppa varmistuu nähdään materiaalitarve ja voidaan tehdä tarvittavat ostotilaukset suoraan myyntitilaukselta. Varastomäärät voi tarkistaa myös järjestelmästä, jotta näkee, mitä pitää ostaa.

Fikurossa varastosaldot päivittyvät kaikista järjestelmään tehdyistä kirjauksista

Varastoennuste kokoaa kaiken järjestelmässä olevan tiedon, joten se kertoo varaston todelliset saldot tuotannossa mukana olevan kapasiteetin huomioiden. Fikuron varastonhallintaan voidaan myös asettaa hälytysrajat, jolloin järjestelmästä näkee, mitä pitää ostaa lisää.

Kun myyntitilaukset, ostotilaukset, tuotannon tilanne ja varasto ovat samassa järjestelmässä, voidaan optimoida varastotilanne ja ajoittaa ostot fiksusti.

Fikurossa varastosaldot päivittyvät kaikista järjestelmään tehdyistä kirjauksista. Myyntitilaukselle kirjatut tavarat “varataan” saldolta ja kun työntekijä kuittaa viimeisen työvaiheen tehdyksi, kirjautuu valmis tuote varastoon ja materiaalit vähennetään saldoilta. Mitään varastokirjauksia ei tarvitse tehdä käsin, paitsi jos jotain rikkoutuu tai inventaariossa ilmenee poikkeavuuksia.

Blogi: Kumppanuuksien avulla kotimaiset ohjelmistot voittavat ulkomaiset haastajansa >>

Tuotantoon sujuvuutta

Mitä enemmän yrityksellä on asiakkaita tai mitä monivaiheisempi valmistusprosessi, sitä tärkeämpää on pystyä ennakoimaan tuotannon kapasiteettia. Kun prosessia seurataan yhdessä järjestelmässä tarjouksesta lähtien voidaan ennustaa tuotantoa ja arvioida, miten nopeasti tilaukset pystytään valmistamaan.

Fikuroon voidaan kirjata myös tuotereseptiikka, jonne kirjataan tarvittavat komponentit, eri työvaiheisiin kuluva aika jne. Tämäkin helpottaa ennakointia. Järjestelmästä näkee suoraan, ehtiikö tilaus asiakkaan toivomaan aikatauluun. Asiakastyytyväisyys paranee, kun jo myyntitilanteessa voidaan antaa arvio tavaran toimitusajasta.

Työjonoa voi Fikurossa järjestellä tarpeen mukaan. Jos tulee kiiretilaus, voidaan työ ottaa väliin ja järjestelmä laskee automaattisesti, mitä se tarkoittaa muille jonossa oleville töille. Myöhästyykö joku toinen työ ja riittääkö materiaali.

Koko tuotannon prosessin etenemistä voi seurata Fikurossa

Tuotantopuolen työntekijöille Fikurossa on mobiilioptimoidut sivut, joiden kautta he voivat suorittaa työtehtävänsä. Näiden sivujen kautta he näkevät tarvittavat materiaalit, kokoonpanokuvat sekä työohjeet. Näkymien kautta onnistuvat myös tarvittavat valmistus- ja hukkakirjaukset.

Varastohenkilöstöllekin on omat näkymänsä, joista he näkevät mm. mitä toimituksia on valmiina lähetettäväksi. Järjestelmästä löytyy lähetys- ja keräilylistat sekä tulostettavat tuotetarrat. Varasto päivittyy jälleen automaattisesti, kun lähetys on kuitattu.

Laskutuksesta raportointiin

Koko tuotannon prosessin etenemistä voi siis seurata Fikurossa. Kun tuote on valmis, näkyy se myyntitilauksella ja reipas myyjä voi lähettää tuotteen asikkaalle vaikka itse.

Myös laskut luodaan myyntitilauksen tietojen pohjalta. Kun lasku on tarkistettu ja hyväksytty Fikurossa, siirretään se sen jälkeen taloushallinto-ohjelmistoon kirjanpitoon ja asiakkaalle lähetettäväksi.

Fikurosta on valmis, monipuolinen integraatio Netvisor taloushallinto-ohjelmistoon. Rajapinnan kautta kaikki laskutiedot siirtyvät Netvisoriin, jossa ne kirjautuvat automaattisesti kirjanpitoon ja haluttaessa lasku saadaan myös lähetettyä automaattisesti asiakkaalle.

Yrityksen johdolle Fikuro tarjoaa monipuoliset tuotantoraportit. Yrityksen kokonaistalouden tilanteen he näkevät Netvisorista. Ohjelmistojen välistä integraatiota ollaan syksyn aikana kehittämässä siten, että yhä enemmän tietoa kulkee ohjelmistojen välillä, mikä lisää myös automaation käytön mahdollisuutta.

Kirjanpitokin helpottuu

Fikuro ei sinänsä ole kirjanpitäjän työkalu, mutta se helpottaa myös kirjanpidon tekemistä. Järjestelmään voi asettaa tarvittavat kirjanpidon tilit ja laskentakohteet valmiiksi asiakkaiden tietoihin, jolloin kyseiset tiedot siirtyvät oikein taloushallinto-ohjelmistoon jo laskulta. Kirjanpitäjän tehtäväksi jää vain tarkistaminen.

Fikurosta on Netvisorin lisäksi integraatio yleisimpiin Suomessa käytössä oleviin taloushallinnon ohjelmistoihin. Kirjanpitäjän ei siis tarvitse välttämättä opetella uuden ohjelmiston käyttöä, kun asiakas ottaa Fikuron käyttöön.

Fikurosta saa kirjanpitoon tarvittavat raportit

Kirjanpitäjälle Fikuro tuo helpotusta arkeen, kun asiakas voi toimittaa hänelle valmiin raportin, josta näkee varastoarvon muutokset. Fikurosta saa kirjanpitoon tarvittavat raportit, kuten varastoarvon varastoittain, euromääräisen arvon varastoittain tai kaikista varastoista sekä varaston arvonmuutoksen.

Fikuro ottaa varastosaldoissa huomioon myös keskeneräisen tuotannon. Se kertoo yhdellä raportilla, miten paljon tavaraa on kiinni keskeneräisissä tuotannoissa.

Jos haluat kuulla lisää Fikurosta, laita sähköpostia, [email protected]

Jani Korhola
Product Manager
Fikuro


Vieraskynä -kirjoittajat ovat Netvisor-kumppaneilla työskenteleviä asiantuntijoita. Heillä on vahvaa käytännön kokemusta Netvisorin ja sen integraatioiden käytöstä työssään.