Yritysverotus on monimutkaista ja voi jopa turhauttaa. Verovähennys- mahdollisuuksiin kannattaa kuitenkin perehtyä hyvin, sillä niillä voi olla merkittävä vaikutus yrityksen talouteen. Vähennysten kanssa täytyy myös olla tarkkana, ettei verottajan kanssa tule myöhemmin ongelmia. Jotta saat verovähennyksistä kaiken hyödyn tekemättä virheitä, kannattaa verosuunnittelu antaa ammattilaisen hoidettavaksi.

Verovähennykset kannattaa tehdä huolellisesti, ettei verottajan kanssa tule ongelmia.

Veroasiantuntija Kari Alhola Alhola Consultingista vieraili Bisnespöytä-podcastissa ja kertasimme hänen kanssaan, mitkä asiat ovat yritysverotuksessa verovähennyskelpoisia ja mitkä eivät. Oikaise alla olevien linkkien kautta suoraan sinua kiinnostaviin aiheisiin:

Yrityksen perustamiskulut
Hankinnat
Edustuskulut
Palaverikulut
Henkilöstömenot
Työmatkat
Lainojen korot
Lahjoitukset
Mainos- ja markkinointikulut sekä sponsorointi
Liikearvon verovähentäminen
Tutkimusmenot
Vaihto-omaisuus
Eräät verot
Mitä ei voi vähentää?

Yritysmuodolla on väliä

Ensinnäkin verosuunnittelu kannattaa aloittaa jo ennen yrityksen perustamista, sillä yritysmuodolla on vaikutusta siihen, mitä yrityksen verotuksessa voi vähentää. Esimerkiksi osakeyhtiö ja avoin yhtiö ovat yhtiömuotoisia, kun taas toiminimessä yritys on yhtäkuin yrittäjä itse, eli henkilö.

Toiminimiyrittäjän yrityksen verotusta ei siis eroteta hänen henkilökohtaisesta verotuksestaan, kun taas osakeyhtiö ja yrittäjä ovat erillisiä verovelvollisia.

Yksi selkein erotus toiminimen ja osakeyhtiön välillä on, että toiminimiyrittäjä ei voi vähentää verotettavasta yritystulosta itselleen, puolisolleen tai yli 14-vuotiaille lapsilleen maksettuja palkkoja. Osakeyhtiössä ne sen sijaan voidaan vähentää.

Myös kevytyrittäjän on mahdollista vähentää tiettyjä asioita verotuksessaan, mutta aivan kaikkia samoja oikeuksia kevytyrittäjällä ei ole kuin muissa yhtiömuodoissa.

Verovähennykset:

Yrityksen perustamiskulut:

Lähtökohtaisesti kaikki, tavanomaiset perustamiskulut, kuten kaupparekisterimaksut, konsultin palkkiot jne. ovat vähennyskelpoisia. Yritykseen tehtävä pääomasijoitus sen sijaan ei ole vähennyskelpoinen.

Hankinnat:

Lähtökohtaisesti kaikki yrityksen liiketoimintaan liittyvät hankinnat ovat verovähennyskelpoisia, ellei erikseen ole muuta säädetty. Tässäkin on joitakin eroja yritysmuotojen välillä. Osakeyhtiössä voi vähentää esimerkiksi kaikki puhelin- ja autokulut verotuksessa. Toiminimiyrittäjän on sen sijaan tehtävä selvitys, miten paljon hän on käyttänyt puhelinta tai autoa yrityskäyttöön ja miten paljon yksityiskäyttöön. Yrityskäyttöön käytetyn osan voi vähentää verotuksessa. Osakeyhtiössä edellä mainittujen hyödykkeiden yksityiskäyttö on kuitenkin hoidettava esimerkiksi luontoisetujen muodossa, joka taas verotetaan yrittäjän tulona.

Edustuskulut:

Ovat 50 prosenttisesti vähennyskelpoisia. Esimerkiksi edustuslounaan voi vähentää. On kuitenkin hyvä aina kirjata ylös, ketä lounaalla on ollut ja miten se liittyy liiketoimintaan, jotta kulu on perusteltavissa edustuskuluksi.

Palaverikulut:

Lähtökohtaisesti verovähennyskelpoisia kohtuuden rajoissa; esimerkiksi kahvit ja pullat.

Henkilöstömenot:

Yleisesti ottaen työntekijöiden palkat ja sivukulut ovat vähennyskelpoisia. Yrittäjän oman palkan vähentämisestä on mainittu jo edellä. Pakolliset eläkemenot ovat vähennyskelpoisia, samoin henkilökuntaedut. Myös työntekijöille annettavat merkkipäivälahjat ovat tiettyyn rajaan asti vähennyskelpoisia. Näihin kaikkiin liittyy tosin verotuskäytäntöä ja sen mukanaan tuomia rajoja.

Verovähennyksiin selkeyttä taloushallinto-ohjelmistolla.

Työmatkat:

Kaikki liiketoimintaan liittyvät matkat ovat vähennyskelpoisia. Ulkomaanmatkojen kohdalla on kuitenkin hyvä huomioida, että verottaja on niiden suhteen hieman tiukempi ja vaatii yleensä tarkat dokumentit siitä, että matka todella liittyy yritystoimintaan.

Lainojen korkomenot:

Lähtökohtaisesti kaikki liiketoimintaan liittyvät korot ovat vähennyskelpoisia – suuremmilla yrityksillä on toki korkojen vähennysoikeuteenkin liittyviä rajoituksia. Sen sijaan veroihin liittyvät korot ja niiden seuraamusmaksuihin liittyvät korot ovat vähennyskelvottomia.

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin:

Riippuu summasta. Pienet, liiketoimintaan liittyvät summat ovat yleisesti ottaen vähennyskelpoisia. Suurempia summia voi lahjoittaa kulttuuriperinnön ylläpitämiseksi tai esimerkiksi yliopistoille. Lahjoitusten antaminen on hyvin tarkkaan säädeltyä ja rajattua, joten jos harkitsee lahjoituksen tekemistä, kannattaa selvittää tarkoin lahjoituksen vähennysmahdollisuudet. Tässä kohdin myös yritysmuotoja käsitellään eri tavoin. Toiminimen ei ole mahdollista vähentää lahjoituksia verotuksessaan.

Mainos- ja markkinointikulut sekä sponsorointi:

Pääosin verovähennyskelpoisia, jos ne tukevat liiketoimintaa.

Liikearvon verovähentäminen:

Liikearvo syntyy ns. näkymättömästä pääomasta, kuten henkilöstön osaaminen jne. Kun yritys ostaa toisen yrityksen, voidaan liikkeen ostohintaan sisältyvä liikearvo vähentää tasapoistoin enintään 10 vuoden aikana.

Tutkimusmenot:

Ovat verovähennyskelpoisia ja ne voidaan vähentää kerralla tai useamman verovuoden aikana.

Vaihto-omaisuus:

Varastossa oleva vaihto-omaisuus ei sellaisenaan ole vähennyskelpoista. Myytyä vaihto-omaisuutta vastaava hankintameno sen sijaan on vähennyskelpoinen. Jos vaihto-omaisuuden arvo on alentunut esimerkiksi hintojen romahtamisen tai vesivahingon vuoksi, voidaan siitä tehdä epäkuranttiusvähennys. Epäkuranttiusvähennystä kirjattaessa täytyy vähennyksen kohteena oleva vaihto-omaisuus ilmoittaa tarkasti.

Eräät verot:

Esimerkiksi yrityksen omistuksessa olevan kiinteistön kiinteistövero on vähennyskelpoinen kulu.

Mitä ei voi vähentää?

Mitään yksityiseen käyttöön hankittua ei voi vähentää yrityksen verotuksessa. Tiettyjä rangaistusluonteisia maksuja ei myöskään voi vähentää.

Tässä tiivistelmänä joitain ohjeita yrityksen verovähennysten tekemiseen. Jos haluat tarkkoja tietoja omaa yritystäsi koskettavista verovähennyksistä ole aina yhteydessä veroasiantuntijaan. Verotuksessakin asioita voidaan tarkastella tapauskohtaisesti, joten kokonaisvaltaista listausta verovähennyksistä on lähes mahdotonta tehdä.

Erityisen tärkeää on säilyttää kaikki verovähennyksiä koskettavat dokumentit, jotta verotarkastuksen sattuessa kohdalle, on kirjattujen vähennysten perusteet helppo todistaa. Epäselvissä tapauksissa yrittäjä jää useimmiten altavastaajaksi.

Lisää verovähennyksistä ja myös Kari Alholan tiivis kertaus poistojen tekemisestä Bisnespöytä-podcastissa.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.