Taloushallinto-ohjelmistojen hyödyt ovat monipuoliset ja ne vaikuttavat merkittävästi yrityksen kehitykseen. Näkemykset eivät ole tuulesta temmattuja, vaan aiheesta on tehty tutkimuksia esimerkiksi suomalaisissa oppilaitoksissa.

Netvisoria käyttävät yritykset kasvavat kaksi kertaa muita suomalaisyrityksiä nopeammin.

Samaa sanovat myös yrittäjät ja talousihmiset, jotka ovat ottaneet sähköiset taloushallinnon työkalut käyttöönsä. Taloushallinto-ohjelmisto on tuonut heille tarkkuutta talouden hallintaan, näkemystä yrityksen johtamiseen sekä mielekkyyttä tekemiseen.

Tänä syksynä tutkimme Netvisor taloushallinto-ohjelmiston käyttäjätilastoja ja vertasimme niitä muihin suomalaisyrityksiin. Tulokset kertovat, että Netvisorin käyttäjät selviävät ensimmäisistä hankalista vuosista muita yrityksiä paremmin ja ne myös kasvavat muita suomalaisyrityksiä selkeästi voimakkaammin.

Huomionarvoista tilastoissamme on, että muut yritykset ryhmään kuuluu myös muita taloushallinnon ohjelmistoja käyttäviä yrityksiä. Eli vertailumme ei kohdistu pelkästään sellaisiin yrityksiin, joissa ei käytetä sähköistä taloushallinto-ohjelmistoa.

Netvisor-yritykset kasvaneet kaksinkertaisesti muihin verrattuna

Teimme syksyn aikana kaksi vertailua. Toisessa tutkimuksessa vertailimme kaikenikäisiä suomalaisia yrityksiä Netvisoria käyttäviin yrityksiin. Tässä selvityksessä oli mukana vähintään neljä henkilöä työllistävät yritykset.

Kun katsotaan kolmea viimeisintä tilinpäätöskautta (2018-2020), ovat Netvisoria käyttävät yritykset kasvaneet kaksi kertaa muita yrityksiä nopeammin. Kolmen vuoden liikevaihdon kasvun keskiarvo oli Netvisor-yrityksissä 5,7 %, kun vertailuyrityksillä kasvu jäi kolmeen prosenttiin.

Mielenkiintoinen havainto tilastossa oli, että mitä suuremmasta yrityksestä on kyse, sitä suurempi ero myös kasvuprosenteissa on. Alle 400 000 euroa liikevaihtavien yritysten liikevaihto laski vuosina 2018-2020, mutta yli miljoonan liikevaihtavat yritykset kasvoivat Suomessa vuosina 2018-2020 keskimäärin noin 4 prosenttia.

Myös Netvisoria käyttävistä yrityksistä alle 200 000 euroa liikevaihtavien yritysten liikevaihto laski, mutta sitä suuremmissa yrityksissä kasvuprosentti oli vähintään noin 2,5 %. 1-2 miljoonaa vaihtavat kasvoivat 6%, 2-10 miljoonaa vaihtavat 8%, 10-20 miljoonan luokassa kasvuprosentti oli 9 ja yli 20 miljoonaa vaihtavissa 10%.

Suuremmat yritykset kasvavat nopeammin.

Visma Solutionsin Product Director Janne Lyytikäisen mukaan syitä Netvisoria käyttävien yritysten parempaan menestykseen on useita. Ne vaativat ja odottavat saavansa laatua myös taloushallinnosta. Ne ymmärtävät taloushallinnon merkityksen ja osaavat hyödyntää sen mahdollisuuksia.

– Yksi menestyvän yrityksen peruspilareista on suunnitelmallisuus. Netvisoria käyttävät yritykset budjetoivat ja ennustavat talouttaan useammin kuin muut yritykset. Toinen merkittävä asia on Netvisorin tarjoama reaaliaikainen tieto, joka on a ja o tiedolla johtamiseen. Netvisoria käyttävillä yrityksillä on päivittäin reaaliaikainen näkymä operatiiviseen tilanteeseen. Tätä kaikkea tukevat vielä modernit rajapinnat, jolloin tieto siirtyy yrityksen järjestelmien välillä tehokkaasti ja ajantasaisesti, Lyytikäinen listaa.

Yksi Netvisorin keskeisiä etuja on sen yhteiskäyttöisyys. Netvisoria käyttävä yritys voi hoitaa taloushallintoaan itse tai ostaa palvelun tilitoimistolta. Joka tapauksessa yrittäjä pääsee näkemään yrityksen talousluvut aina, kun haluaa esimerkiksi mobiilisovelluksesta, eikä hänen tarvitse pyytää lukuja, saati odotella raporttien valmistumista.

Netvisor tukee yritystä perustamisesta lähtien

Toisessa tutkimuksessa vertailtiin ainoastaan uusia yrityksiä. Miten suomalaisyritykset menestyvät ensimmäisten viiden toimintavuotensa aikana? Vertasimme Netvisoria käyttäviä yrityksiä muihin suomalaisiin yrityksiin.

Otimme mittareiksi lopettaneet yritykset ja tilinpäätöksen mukaisen liikevaihdon määrän, liikevaihdon muutoksen sekä SaaS-bisneksestä tutun Rule of 40-säännön. Rule of 40:ssa lasketaan yhteen liikevaihdon kasvu- ja liikevoittoprosentit. Säännön mukaan SaaS-yritys on hyvin menestynyt, jos näiden lukujen yhteenlaskettu summa ylittää 40. Toimialojen keskimääräiset kasvut eroavat voimakkaasti toisistaan ja pienempikin luku voi kertoa yrityksen olevan menestyksekäs.

Varsinkin uusien yritysten elinehto on käyttöpääoman riittävyydestä huolehtiminen

Selvityksessä ne yritykset, jotka ovat käyttäneet Netvisoria heti yrityksen perustamisesta lähtien näyttävät menestyneen selkeästi muita suomalaisyrityksiä paremmin. Keskimäärin suomalaisyritysten alkutaival on takkuista ja jopa 50% yrityksistä lopettaa toimintansa ensimmäisten viiden vuoden aikana. Netvisoria käyttävistä, 2010-luvulla perustetuista yrityksistä vain noin 15% on lopettanut toimintansa ensimmäisten viiden toimintavuotensa aikana.

Janne Lyytikäisen mukaan Netvisorissa on paljon ominaisuuksia, jotka tukevat nuorta yrittäjää ja selkeyttävät talousasioiden hoitoa. Esimerkiksi laskutus on Netvisorin ansiosta alusta alkaen ammattimaista ja täsmällistä. Yrittäjän arkea helpottavat myös automaatio ja Netvisorin mobiilipalvelut, jotka vapauttavat aikaa tietokoneen äärestä.

– Varsinkin uusien yritysten elinehto on käyttöpääoman riittävyydestä huolehtiminen. Netvisor mahdollistaa tehokkaan kassavirralla johtamisen, jolloin ajantasaiset talouden realiteetit ovat yrittäjällä koko ajan tiedossa. Yllätyksiä tulee vastaan huomattavasti vähemmän, Lyytikäinen sanoo.

Netvisor auttaa nuorta yritystä menestymään

Yritysten kokoluokkaa vertailtaessa Netvisoria käyttävät yritykset ovat keskimäärin muita suomalaisia yrityksiä suurempia. Kun keskimääräisen alle viisivuotiaan yrityksen liikevaihto on noin 140 000 euroa vuodessa, on Netvisor-asiakkaiden liikevaihto keskimäärin runsaat 270 000 euroa.

Toki lukuun vaikuttaa hieman se, etteivät aivan pienimmät yritykset ole vielä sähköistäneet taloushallintoaan yhtä aktiivisesti kuin suuremmat yritykset, mutta Netvisorin käyttäjissä on kuitenkin jo paljon yksinyrittäjiäkin.

Nuori yritys hyötyy erityisen paljon Netvisorin käytöstä.

Liikevaihdon kasvussa ero Netvisor-yritysten ja muiden yritysten välillä on huomattavan suuri. Uusien yritysten viidennen vuoden mediaani liikevaihdon kasvu oli 2010-luvulla 2 %. Samaan aikaan Netvisoria käyttäneiden yritysten liikevaihto kasvoi 6,7 %. Yli kolminkertaisesti.

Visma Solutionsin Senior Advisor Harri Koposen mukaan Netvisor-yritysten voimakkaampaa kasvua selittää ainakin se, että yrityksen varhaisina vuosina on laitettu perusasiat kuntoon.

– Talouden- ja toiminnanohjauksen hyöty korostuu, kun niitä oikeasti käytetään yrityksen kehittämisessä ja johtamisessa. Kasvun rajoitteiden tunnistaminen ja niiden kiertäminen helpottuu, kun talouden ja toiminnan tilannekuva on kirkas. Esimerkiksi käyttöpääoman kasvattaminen on mahdollista, kun myyntilaskuja vastaan saa automatisoidusti lainaa, tai käyttöpääomalainaa hakiessa on näyttää lainoittajalle uskottava kassavirtaennuste, Koponen listaa.

Rule of 40:ä tarkasteltaessa sama linja jatkuu. Keskimääräinen liikevaihdon kasvu- ja liikevoittoprosentin yhteissumma on 5-vuotiailla suomalaisyrityksillä keskimäärin 7,8. Netvisoria käyttävillä, samanikäisillä yrityksillä Rule of 40 -luku oli vuosina 2016-2020 keskimäärin 11,7.

– Kasvun ja kannattavuuden yhdistäminen vaatii kykyä kehittää tuottavuutta samaan aikaan monesta näkökulmasta. Ilman pilvipalvelun automaattisesti tuottamaa, kattavaa näkymää omaan liiketoimintaan, pitäisi yrittäjällä olla valtavan korkea osaamistaso tunnistaa tarkastelutarpeita, Harri Koponen sanoo.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.