kassavirtaennuste

Ajantasainen kassavirtaennuste näyttää yrittäjälle konkreettisesti paljonko hänellä on rahaa käytettävissä tänään, huomenna, loppuviikosta tai kahdeksan viikon päästä. Positiivinen kassavirta onkin yrityksen peruselinehto etenkin hyvin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kattava ja tarkka ennuste auttaa ennakoimaan ajoissa

Netvisorin kassavirtaennusteen avulla pystyt ennustamaan lähitulevaisuuden tulot ja menot, jotta pystyt reagoimaan niihin ennen kuin on liian myöhäistä.

Kassavirtaennuste näyttää käytännön tasolla operatiivisen toimintaan tarvittavat varat. Se kokoaa yrityksen tulevat tulot ja menot yhteen raporttiin ja laskee sen avulla rahojen riittävyyden. Jos sinulla on käytössä Netvisorin osto- ja myyntireskontrat nämä tapahtumat nousevat automaattisesti kassavirtaennusteeseen. Mutta, kuten varsin hyvin tiedämme, se ei ole koko totuus lähitulevaisuuden tuloista ja menoista.

Esimerkiksi yrityksen tilauskanta vaikuttaa olennaisesti operatiiviseen kassavirtaan ja nämäkin tulevat tapahtumat on hyvä saadaan tulemaan suoraan kassavirtaennusteeseen. Tämä onnistuu ottamalla käyttöön Netvisorin osto- ja myyntitilaukset. Tällä toimenpiteellä saadaan jo huomattavasti parannettua kassavirtaennusteen todenmukaisuutta rahojen riittävyyden suhteen.

Miten siis huomioit kaikki kassavirtaan vaikuttavat tulot ja menot mahdollisimman joustavasti ja helposti? Yrittäjällä on tietoa operatiivisesta toiminnasta ja sinulla taloudesta – yhdistäkää siis tietämyksenne ja hyödyntäkää Netvisorin kassavirtaennustetta yhdessä sovitun työnjaon mukaisesti.

Olen koonnut alla olevan listaukseen käyttövinkit ja sinun tehtäväksi jää sopia yhdessä asiakkaasi kanssa työnjaosta: kumpi teistä päivittää mitäkin tietoa, ja neuvoa yrittäjää kassavirtaennusteen käytössä.

Netvisorin käyttöönotto on nyt tehty tilitoimistoille helpoksi!

10 vinkkiä kassavirtaennusteen tehokäyttöön:

1. Osto- ja myyntilaskut nousevat suoraan kassavirtaennusteeseen Netvisorin reskontrista. Tarkista maksuehdot näiden tapahtumien osalta muokkaamalla tarvittaessa ennustettua eräpäivämäärää, jotta ne antavat mahdollisimman oikean kuvan rahaliikenteestä. Ennustetun eräpäivän muutokset eivät muuta alkuperäisten myyntilaskujen eräpäiviä mutta ostolaskujen osalta ennustettu eräpäivä siirtyy myös ostolaskulle.

2. Hyödynnä myyntitilauksia, eli syötä tilaus Netvisoriin jo heti sen saapuessa – saat myöhemmin muodostettua siitä suoraan myyntilaskun. Näin tulevat myyntitapahtumat ovat mukana jo kassavirtaennusteessa sekä muistat laskuttaa ne aina ajantasaisesti.

3. Ota ostotilaukset käyttöön – saat ennustettua lähitulevaisuuden kulut suoraan ostotilausten kautta vaikka et toimittajille niitä lähettäisikään.

4. Lisää kassavirtaennusteeseen toistuvat kulut kuten lainanlyhennykset ja vuokrat, voit tässäkin hyödyntää ostotilaus ominaisuutta tai syöttää ne omina tapahtumina suoraan kassavirtaennusteesen. Netvisoriin syötetyt tilisiirrot sekä verotilimaksut nousevat myös suoraan kassavirtaennusteeseen.

5. Palkat ovat mukana kassavirtaennusteessa heti kun palkkalaskelmat ovat muodostuneet Netvisorin palkanlaskentaprosessissa. Voit tämän lisäksi lisätä palkkoja omina tapahtumina tuleville viikoille ja kuukausille.

6. Matkalaskut ja tilitykset nousevat mukaan ennustettujen maksupäivämäärien mukaan. Palkka- ja matkaennakkot näytetään puolestaan maksupäivämäärien mukaan.

7. Rahoitustuotot- ja kulut eivät vaikuta suoraan operatiivisen kassavirtaan, mutta yrityksen maksuvalmiuteen sitäkin enemmän. Muista siis lisätä esimerkiksi lainojen nostot, ja lyhennykset sekä maksettavat osingot mukaan kassavirtaennusteeseen.

8. Tiliotteiden saapumissykli: päivä-, viikko- tai kuukausitiliote vaikuttaa olennaisesti kassavirtaennusteen ajantasaisuuteen, joten huomioithan tämän kun tulkitset kassavirtaennustetta. Päivä tiliote on siis perusedellytys reaaliaikaiselle kassavirralle.

9. Ennakoi tulevaisuutta ja anna yrittäjällä oikeaan dataan pohjautuvaa tietoa päätöksenteon tueksi.

10. Olet kirjanpitäjänä yrittäjän paras kaveri kulujen huomioimisessa ja etenkin kassavirtaennusteen tulkinnassa – tarjoa tätä apua rohkeasti yrittäjille!

Mukana elinvoimaisen yritystoiminnan rakentamisessa

Ajantasainen ja mahdollisimman realistinen kassavirtaennuste auttaa yrittäjää tekemään nopeasti vaikeitakin päätöksiä sopeuttaakseen omaa liiketoimintaansa toimintaympäristön vaatimalle tasolle. Nämä päätökset eivät välttämättä ole helppoja mutta niiden tarkoituksena on varmistaa, että yritys pystyy toimimaan jatkossakin elinvoimaisena. Kassavirtaennusteen lisäksi kiinnitä erityisesti huomioita yrityksen tehokkaaseen myyntilaskutusprosessiin, yrittäjä ei saa rahoja omistakaan myynneistä ennen kuin laskut on tehty ja lähetetty asiakkaille.

Kassavirtaennusteen avulla saat autettua yritystä säilyttämään positiivisen kassavirran pitkällä tähtäimellä, notkahduksia voi tulla, mutta ennakoiva reagointi auttaa selviytymään niistäkin.


Sirpa Turunen toimii Visma Solutionsilla Netvisorin tuotepäällikkönä ja vastaa sekä tilitoimistokanavan että ISV-kanavan kasvusta ja kumppaneiden tyytyväisyydestä. Sirpalla on takanaan jo 20 vuoden kokemus taloushallintoalasta ja tilitoimistomarkkinasta. Sirpan mielestä kaikki taloushallinnon rutiinityöt ovat automatisoitavissa.