Luottotietolakiin on tulossa varmasti merkittävin muutos, kun huhtikuussa eduskunta hyväksyi lain, joka tulee lyhentämään maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoja velallisen kannalta hyvin suotuisaksi. 1.12.2022 alkaen maksuhäiriömerkinnän saa pois kuukauden kuluttua maksun ilmoittamisesta luottotietorekisterien ylläpitäjille.

Intrum Riski-indikaattorilla selvität kumppaneiden maksukyvyn jatkossakin luotettavasti.

Uudistus koskee sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä. Lailla pyritään helpottamaan velallisen asemaa ja palauttamaan taloudellinen toimintakyky.

Lakimuutos on tervetullut uudistus, koska aikaisemmin maksuhäiriömerkinnät ovat säilyneet luottotietorekisterissä kahdesta neljään vuoteen riippuen maksuhäiriömerkinnästä. Merkinnät ovat vaikuttaneet luottokelpoisuuteen negatiivisesti melko pitkään, riippumatta siitä onko maksuhäiriömerkinnöiksi päätyneet saatavat jo maksettu.

Velallinen on voinut saada taloutensa taas raiteilleen, mutta maksuhäiriöt ovat vaikeuttaneet edelleen välttämättömien palveluiden saamista kuten esimerkiksi vuokra-asunnon, puhelinliittymän tai kotivakuutuksen hankkimista.

Uudistuksen myötä jokaista maksuhäiriömerkintää käsitellään itsenäisesti ja merkintä poistetaan kuukauden kuluttua siitä, kun luottotietoyhtiö on saanut tiedon maksetusta maksusuorituksesta.

Asiakkaiden maksukyvyn arviointi hankaloituu

Toki lakimuutoksella on myös nurjapuolensa. Historiatietoa ei ole jatkossa enää saatavilla ja näin ollen luottokelpoisuuden ja erityisesti maksuhalukkuuden arviointi voi olla hyvin haastavaa.

Voimme maalailla erilaisia skenaarioita, kuinka yritykset ja yksityishenkilöt tulevat uuden lakimuutoksen ottamaan vastaan. Pahimmassa tapauksessa näin merkittävä muutos voi höllentää tunnollisuutta maksamisen suhteen.

Me suomalaiset olemme pääsääntöisesti hyvin tunnollisia maksajia, mutta luotettavien perintätoimistojen ja luottotietoyhtiöiden tehokas toiminta on saanut monen pelkäämään pitkään rekistereissä näkyvää, arkea vaikeuttavaa maksuhäiriömerkintää. Se on osaltaan ylläpitänyt suomalaisten hyvää maksamiskulttuuria.

Riski-indikaattorilla luottoriskit pienemmiksi

Jatkossa luottokelpoisuuden arvioinnissa tulee keskityttyä entistä enemmän muuhun saatavilla olevaan tietoon. Kuluttajien kohdalla tilanne on kinkkisempi, koska tietoa on hyvin rajallisesti, mutta yritysten kohdalla erilaista dataa on onneksi tarjolla.

Yritysten osalta merkityksellisin tieto on maksuviiveet, joihin lakimuutos ei vaikuta. Maksuviiveistä nähdään edelleen maksuhistoria sekä tämänhetkinen tilanne reaaliajassa. Perintään siirtyvät laskut ovat yleensä ensimmäinen merkki taloudellisen tilanteen heikentymisestä.

Riskienhallinnassa on aina kyse ennakoinnista. Luottoriskien ennakoinnissa paras työkalu on helppo, automaattinen palvelu, joka antaa impulssin, jos asiakkaan tai toimittajan luottokelpoisuudessa tapahtuu muutoksia.

Riski-indikaattori-palvelu hyödyntää Intrumin luottotietorekisterin maksuviiveitä ja antaa maksuviiveisiin perustuen luokituksen jokaiselle Netvisor-järjestelmässä olevalle yritykselle. Palvelun avulla voi varmistaa, että lain muuttuessa näkymä yritysten maksukykyyn säilyy myös jatkossa.

Jaana Jussila, Intrum

Jaana Jussila
Luottokonsultti
Intrum Oy


Vieraskynä -kirjoittajat ovat Netvisor-kumppaneilla työskenteleviä asiantuntijoita. Heillä on vahvaa käytännön kokemusta Netvisorin ja sen integraatioiden käytöstä työssään.