Kirjanpitoa ja palkanlaskentaa tehdään edelleen usein erillisissä ohjelmistoissa, vaikka palkkatietojen yhdistäminen kirjanpitoon tuo tunnetusti selkeitä etuja. Kirjanpito- ja palkanlaskentaohjelma yhdessä ja samassa paketissa avaa mahdollisuuden tarkastella yrityksen sisäistä laskentaa aivan uudella tasolla.

Palkanlaskennan ja kirjanpidon hoitaminen samassa ohjelmistossa helpottaa kustannuspaikkalaskentaa ja tuo paremman näkyvyyden yrityksen sisäiseen laskentaan

Markkinoilta löytyy hyvin vähän ohjelmistoja, joissa on sekä palkanlaskenta että kirjanpito samassa paketissa. Jos löytyy, on jommassa kummassa merkittäviä puutteita ja käytännössä ne sopivat vain hyvin pienten yritysten käyttöön.

Netvisor on yksi Suomen monipuolisimmista ja käytetyimmistä taloushallinto-ohjelmistoista ja se sisältää luokassaan erinomaisen palkanlaskentaohjelman. Netvisorin palkanlaskennalla voidaan automatisoida monia monimutkaisia laskelmia. Lisäksi siitä löytyy muutamien suurimpien toimialojen työehtosopimukset valmiina.

Se automatisoi myös monia rutiinitoimenpiteitä. Esimerkiksi tulorekisteri-ilmoitus lähtee automaattisesti samalla napin painalluksella kuin palkat menevät maksuun. Myös AY-maksut ja ulosottomaksut lähtevät automaattisesti palkanmaksun yhteydessä, kun niistä on tehty automaatiosäännöt.

Tunnit suoraan kustannuspaikoille

Merkittävin hyöty palkanlaskennan ja kirjanpidon yhteydestä tulee kuitenkin kirjanpidon puolelta, sisäisestä laskennasta. Netvisorissa tulot ja menot voidaan jakaa kustannuspaikoille. Kustannuspaikkoja voivat olla esimerkiksi yrityksen eri osastot, tuotteet tai projektit.

Myös palkanlaskennasta löytyvät samat kustannuspaikat ja palkansaaja voi kirjata tunteja suoraan kustannuspaikoille. Tämä helpottaa huomattavasti kustannusten jakoa ja nopeuttaa sisäistä laskentaa jopa viikoilla, eikä todellisten palkkakulujen näkemiseen tarvitse odottaa kuukausittaisen palkanlaskennan valmistumista.

Kaikki palkkoihin liittyvät kulut kustannuspaikoille

Monilla aloilla halutaan jakaa palkat kustannuspaikoille. Netvisorin kustannuspaikkajako huomioi varsinaisten palkkojen lisäksi myös muut palkkoihin liittyvät kulut, kuten esimerkiksi lomapalkkavaraukset. Ohjelmistossa on jakokäyrä, joka jakaa lomapalkkavaraukset automaattisesti oikeille kustannuspaikoille kuukausittain.

Kun palkatkin saadaan jo tuntikirjausvaiheessa oikeille kustannuspaikoille, on esimerkiksi projektien todellisten kustannusten seuraaminen ja tulevan ennustaminen paljon helpompaa.

Kustannuspaikkakohtainen kulujen ja tulojen seuranta on järkevää muillakin kuin palkkakulupainotteisella aloilla. Eikä se ole ainoastaan suurten yritysten etu, vaan jo pienemmissäkin yrityksissä voidaan löytää säästökohteita tai investointi-ideoita kustannuspaikkakohtaisen seurannan avulla.

Tutustu Netvisorin palkanlaskentaan tarkemmin sivullamme tai kysy kustannuspaikkakohtaisesta serannasta asiantuntijoltamme, puh. 010 778 3700 [email protected].


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.