Tilinpäätös

Netvisorissa kaikki tilinpäätöstiedot ovat nähtävissä palvelussa sekä tulostettavissa omaan käyttöön milloin tahansa. Kun kirjanpito tehdään säännöllisesti tilikauden aikana, säästyy valtava määrä aikaa ja vaivaa tilikauden päättyessä.

Tilinpäätös Netvisorissa

Tilinpäätöksen työkalut

Automaatio tekee tilinpäätöksestä tehokasta. Kaikki raportit voidaan laskettaa napin painalluksella valmiista kirjanpidon aineistoista. Kaavat ja valitut raporttipohjat ovat muokattavissa yrityksen tarpeiden mukaan.

Kirjanpito Netvisorilla

Työkalut tilikauden aikana

Jaksotustyökalu, seurantakohteet ja saldoseurannan työkalu helpottavat ja nopeuttavat tilinpäätöksen muodostamista ja tase-erittelyn laadintaa.

Tilinpäätöksen arvot kirjanpidosta

Tilinpäätöstyökalu laskee tilinpäätöksen arvot suoraan kirjanpidosta eri raporteille. Yrityskohtaiset liitetiedot jäävät muistiin ja seuraavana vuonna luvut päivittyvät napin painalluksella.

Sähköinen tilikausiarkisto

Valitut tilinpäätöksen raportit tallennetaan tilikausiarkistoon. Hyödynnä arkistoa myös allekirjoitetun tasekirjan ja kokouspöytäkirjojen tallentamisessa.

Välitilinpäätös

Myös välitilinpäätöksen laadinta onnistuu sujuvasti Netvisorilla. Saat välitilinpäätöksen ohjelmistosta vaihtamalla haluamasi ajanjakson, jolta ohjelmisto kerää tilinpäätöksen laatimiseen tarvittavan materiaalin.

Laadi tilinpäätös huolellisesti

Usealle yrittäjälle vuodenvaihde on tilinpäätöksen laadinnan aikaa. Netvisorilla laaditun ajantasaisen kirjanpidon avulla yrittäjä välttää suurimman tilinpäätöstyön, kun olennaisin tieto on jo tilinpäätöstasoisesti ohjelmistossa. Tilinpäätöksen yhteydessä on kuitenkin syytä tarkastaa muutamia asioita, vaikkakin kirjanpito olisi hoidettu asianmukaisesti läpi tilikauden.

Lue lisää: Tarkista ainakin nämä 9 asiaa tilinpäätöksestäsi

Laadi tilinpäätös huolellisesti.

Mitä tilinpäätös sisältää?

Tilinpäätöksen laatiminen on lähes jokaisen suomalaisen yrityksen velvoite. Netvisorilla voit laatia kaikki viralliseen tilinpäätökseen sisältyvät raportit. Eri raporttien rivisummilta pääset myös kurkistamaan lukujen taaksen, kuinka ne ovat muodostuneet. Ohjelmisto myös ohjaa käyttäjää sen laadinnassa.

Lue lisää: Tilinpäätöksen laatiminen

Visma Sign

Tilinpäätöksen sähköinen allekirjoitus

Allekirjoitusten kerääminen tilinpäätöksen vahvistamiseksi saattaa olla koko prosessin aikaa vievin ja turhauttavin osuus. Netvisorissa voit hankkia allekirjoitukset tilinpäätöksen asiakirjoihin 100 % sähköisellä käsittelyllä.

Dokumenttien hallinta sekä allekirjoituskutsujen lähetys ja seuranta tapahtuvat Netvisorissa. Taustalla Visma Sign hoitaa viestien lähetyksen kutsutuille henkilöille ja allekirjoitukset tehdään Visma Sign -palvelussa.

Tutustu sähköiseen allekirjoittamiseen

Verotus ja tilintarkastus

Yhteydet verottajan palveluun ja sähköisenä löytyvät lomakkeet säästävät aikaa joka kuukausi. Tilintarkastajalle on helppo luoda oikeudet. Tilintarkastuksessa syy-seuraussuhteet sekä audit trail ovat nopeasti saatavilla porautumisominaisuuksien ansiosta.

Tuloverolomakkeet

Tuloveroilmoitukseen tarvittavat lomakkeet löytyvät suoraan ohjelmistosta ja niille voi hakea arvot kirjanpidosta. Lomakkeiden kaavoja voidaan halutessa muokata ja kopioida toisille yrityksille.

Yhteys verottajaan

Tuloveroilmoitukset voidaan lähettää verottajalle sähköisesti suoraan ohjelmistosta kirjautumalla Katso-tunnisteilla. Yhteys verottajaan on kaksisuuntainen ja onnistuneesta lähetyksestä tulee aina kuittaus.

Tilintarkastus

Tilintarkastajan työtä auttaa sähköinen tilikausiarkisto, josta kaikki asiakirjat löytyvät. Tilintarkastaja pääsee helposti porautumaan lukujen taakse suoraan päätason raporteilta.