Henkilöstöetujen tarjoamiseen yrityksessä voi olla useita syitä. Tärkeimpänä voidaan nähdä henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen. Tarjoamalla henkilökuntaetuja yritys viestii, että henkilöstö on yritykselle tärkeä voimavara, jonka työkyvystä halutaan pitää hyvää huolta.

Esimerkiksi liikuntaetu on hyvä tapa kannustaa terveellisempiin elämäntapoihin.

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on näinä aikoina erityisen tärkeää, kun Covid19 on vaikuttanut lähes jokaisen työarkeen, tuoden ylimääräistä stressiä. Hyvinvoiva työntekijä jaksaa innostua, motivoitua ja kohdata paremmin haastavia tilanteita työssä. Myös sairauspoissaoloja voidaan tutkitusti vähentää henkilöstön hyvinvointia tukemalla.

Henkilöstöedut toimivat myös tärkeänä kilpailutekijänä aloilla, joilla asiantuntevasta työvoimasta on pulaa. Työnantajien rekrytointi-ilmoituksissa henkilökuntaedut nostetaan esiin osana työnantajamielikuvaa.

Paitsi rekrytoidessa uusia henkilöitä, myös olemassa olevan henkilöstön sitouttamisessa henkilöstöeduilla on iso rooli. Tulevaisuudessa työn murroksen edetessä joidenkin alojen asiantuntijoiden kysyntä kasvaa työmarkkinoilla, ja työnantajan on entistä tärkeämpää sitouttaa henkilöstö yritykseen.

Ota henkilöstöetujen veroedut talteen

Usein puheessa henkilöstöedut ja luontoisedut sekoittuvat toisiinsa. Tämä ei liene ihme, koska niillä on paljon yhteneväisyyttä, mutta myös selkeä ero työsuhteen ehtojen näkökulmasta.

Henkilöstöetu eroaa siis luontoisedusta siinä, että se ei ole korvausta tehdystä työstä, toisin kuin luontoisetu. Henkilöstöedut ovat pääsääntöisesti verovapaita ainoastaan, jos ne ovat kollektiivisia, eli ne on annettu yrityksen koko henkilökunnalle.

Työntekijä voi kuitenkin itse päättää haluaako hän käyttää etua. Henkilöstöetu voi olla saajalleen joko kokonaan verovapaa etu, tai osittain, tai kokonaan veronalainen etu.

Henkilöstöedut tuottavat myös verohyötyjä. Kaikille työntekijöille tarjottuna esim. liikunta- ja kulttuurietua voidaan jakaa maksimissaan 400€ vuodessa. Työnantaja saa vähentää edun verotuksessaan, mutta palkansaajalle ei kyseisestä edusta muodostu verotettavaa ansiota.

Henkilöstöetuja voivat olla esim.

 • lakisääteistä laajempi työterveyshuolto
 • työnantajan järjestämä virkistys- ja harrastustoiminta
 • henkilökunta-alennukset
 • merkkipäivälahjat
 • sairaan lapsen hoitoetu
 • hieronta
 • kulttuuri- ja liikuntaetu
 • Luontoisetuja voivat olla esim.

 • puhelinetu
 • autoetu
 • ravintoetu
 • asuntoetu
 • Helppoutta etujen tarjoamiseen ja käyttöön

  Työnantaja voi tarjota luontois- ja henkilökuntaetuja työntekijöiden käyttöön kohdennetulla maksuvälineellä. Kohdennetulla maksuvälineellä tarkoitetaan maksuvälinettä, jonka käyttö on rajoitettu ainoastaan ennalta määrättyihin käyttökohteisiin.

  Kohdennettujen maksuvälineiden käyttö on yleistynyt viime aikoina merkittävästi niiden helpon käytön ja hallinnoinnin vuoksi. Yleisin tapa nykyään on tarjota henkilöstö- ja luontaisetuja puhelimeen ladattavan sovelluksen avulla.

  Sovelluksen avulla työntekijä voi maksaa esimerkiksi lounaita tai hieronta-, kultuuri- ja liikuntapalveluita. Sovelluksesta käyttötiedot siirtyvät automaattisesti työnantajan palkanlaskentaohjelmistoon, mikä vähentää merkittävästi käsinkirjaamisen tarvetta.

  Etujen maksamisen ja palvelun hinnan muodostumisen välillä eri palveluntarjoajilla on kuitenkin eroja. Lue lisää kohdennetuista maksuvälineistä oppaastamme.


  Raisa Ruokonen on Visma Netvisorin palkanlaskennasta vastaava tuotepäällikkö. Kokeneena palkkahallinnon ammattilaisena Raisa haluaa edistää palkanlaskijan työn muutosta mielenkiintoiseksi asiantuntijatehtäväksi palkkaprosesseja virtaviivaistamalla.