Tilitoimistoala omaa salaseuran piirteitä, jossa jokainen keksii saman renkaan uudelleen. Ongelmat, toimistot ja niiden haasteet harvoin ovat uniikkeja ja jollain on varmasti suora vastaus ongelmaasi.

Tuomas Milonoff ja Riku Rantala toteavat uudessa Selviytymisoppaassaan: “Itsekkyyden aika on nyt päättymässä, ja alkamassa on niin sanottu älykkyyden aikakausi, jota määrittelevät yhteistyö, avoimuus, keskinäisriippuvuus ja jakaminen.” Kasvuohjelman avulla seuraamme tätä trendiä.

Netvisorin Kasvuohjelma tilitoimistoille on varsin tuore kokonaisuus, jota olemme tarjonneet tammikuusta 2019 lähtien. Painavimpia syitä ohjelman suosion nopeaan kasvuun on se, että siinä tuodaan täysin uudenlaisella tavalla yhteen teknologia ja sen käyttäjät, mikä synnyttää mahtavia tuloksia. Me palvelun tarjoajana saamme arvokasta palautetta, kommunikointi on molemminpuolista ja myös tilitoimistojen välistä. Tästä Kasvuohjelma onkin saanut ison kasan kiitosta: “On mukavaa huomata, että muilla tilitoimistoilla on samat ongelmat ja haasteet kuin meillä!”

Ilmoittaudu mukaan seuraavan Kasvuohjelman ryhmään

Salailun ja kyräilyn sijaan kannustamme tilitoimistoja tekemään yhteistyötä uteliaisuuden ja läpinäkyvien tavoitteiden pohjalta.

Ohjelmassa kollektiivisuus luo arvoa: tilitoimistot jakavat keskenään ajatuksia, oppeja ja suosituksia. Salailun ja kyräilyn sijaan kannustamme tilitoimistoja tekemään yhteistyötä uteliaisuuden ja läpinäkyvien tavoitteiden pohjalta. “Piirakan” jakaminen ei ole tulevaisuutta, kun kirjanpitotyö helpottuu ja automatisoituu entisestään. Kasvuohjelmassa haluamme kasata piirakoista isomman kakun, josta kaikki osapuolet saavat enemmän.

Harva kuitenkaan tietää, mitä Kasvuohjelma konkreettisesti tarkoittaa. Monet ovat olleet yllättyneitä siitä, että kyseessä on maksuton valmennus, johon on mahdollista päästä mukaan, vaikka ei olisikaan vielä meidän kumppanimme. Tarkoitus onkin nyt raottaa verhoa ja valaista ohjelmaa niin, että kokonaisuus on selkeämpi.

Valmis rakenne kasvulle

Kasvuohjelma itsessään on suunniteltu kestämään 12 kuukautta. Sillä on selkeä ja valmis perusrakenne, ja se alkaa 2 päivää kestävällä Avaustyöpajalla. Avaustyöpajassa tilitoimistot istuvat alas pöytäryhmittäin ja tutustuvat muihin ryhmän jäseniin. Kahden päivän aikana tarkastellaan ja luodaan omaa strategiaa ja toimenpidesuunnitelmaa. Tämä työpaja ei velvoita mihinkään ja kaikki ovat siihen tervetulleita.

Työpajaan saa tulla ihmettelemään ja oppimaan, lopuksi tehdään vasta päätös siitä, lähdetäänkö mukaan 12 kuukauden Kasvuohjelmaan. Tähän mennessä 100% osallistuneista tilitoimistoista on lähtenyt mukaan ja palaute on ollut loistavaa: työpajan saama keskiarvo on ollut 9.5 ja kaikki osallistujat suosittelisivat työpajaa muille tilitoimistoille.

Yhteisvoimin kohti strategisia tavoitteita

Kahden päivän tehosession jälkeen tilitoimistoilla on kädessään kirkastettu liiketoimintasuunnitelma ja konkreettinen toimenpidesuunnitelma tuleville kuukausille. Tästä alkaa strateginen muutostyö, jossa me olemme mukana apuna ja tukena. Kasvuohjelmaan kuuluu joka kuukausi niin sanottuja “one-to-one”-palavereja. Näissä palavereissa keskustellaan etäyhteyden välityksellä muutostyöstä, sen haasteista, onnistumisista ja ylipäänsä keinoista tehdä parempaa liiketoimintaa tilitoimistossa.

Kuukausittaiset palaverit ovat aivoriihiä, jossa pallotellaan ideoilla ja ajatuksilla.

One-to-one:t pitävät muutoksen momentumia yllä ja kannustavat tilitoimistoja konkretisoimaan visioita. Luonteeltaan nämä kuukausittaiset palaverit ovat aivoriihiä, jossa pallotellaan ideoilla ja ajatuksilla. Lähes jokaisen tilitoimiston kanssa käydään keskustelua muun muassa seuraavista aiheista: palvelujen paketointi, markkinointi, uusasiakashankinta, asiakkaiden analysointi ja sopimukset.

Kasvuohjelmassa järjestetään kolme kappaletta ryhmäpalavereja aina uuden kvartaalin alkaessa. Näissä tilitoimistot kokoontuvat samaan etäpalaveriin kertomaan ja kuulemaan työn tuloksia. Jokainen tilitoimisto esittelee menneen kvartaalin muutostyötä ja pääsee vaihtamaan ajatuksia myös muiden kanssa. Jokainen osallistuja saa ryhmäpalaverista mukaansa jotain kotiinviemistä, koska niissä pääsee kuuntelemaan muiden toimintaa, voi pyytää vinkkejä omiin toimiin ja mukana on myös Visma Solutionsin asiantuntijat.

Tilitoimistot kokoontuvat keskenään myös ns. “mixer”-etäpalavereihin. Näissä idea on keskustella vapaasti erilaisista aiheista: hinnoittelu, uusasiakashankinta, lisäpalvelut. Sen sijaan että tilitoimistot pohtisivat itsekseen näitä liiketoiminnallisesti merkittäviä asioita, mixer-palavereissa käydään asioita lävitse kollektiivisesti. Tilitoimistot luovat ennakkoon kysymyksiä ja keskustelunaiheita, joista sitten rakennetaan sisältö. Näin on tarkoitus tuoda uusia näkökulmia jokaiselle ja haastaa omia uskomuksia.

Avaustyöpajan lisäksi Kasvuohjelmassa järjestetään kolme työpajaa erilaisilla teemoilla. Ensimmäisessä käsitellään tilitoimiston kapasiteettia, toisessa painotus on enemmän kasvun luomisessa ja viimeisessä aiheena on Kasvuohjelman jälkeinen aika. Työpajat ovat erittäin konkreettisia, muutostyöhön uppoutuvia. Näissä tilitoimisto pääsee työskentelemään liiketoiminnallisten muuttujien kanssa, tavoitteena löytää uusia keinoja liiketoiminnan kehittämiseen.

Kuvio yläpuolella kuvaa erittäin karkeasti 12 kuukautta ja tapahtumien jakaumaa. Näiden lisäksi suunnitteilla on jatkuvasti uusia lisäarvoa tuovia tapahtumia, koulutuksia, työpajoja ja luentoja. Tänä syksynä Kasvuohjelman tilitoimistoille pidetään erilaisia luentoja Netvisorin hyödyntämisestä ja parhaista käytänteistä. Marraskuussa järjestetään Kasvuohjelman jäsenille omat päivät, jossa käsitellään heidän toivomia aiheita: Visman näkemykset alan tulevaisuudesta, ohjelmistojen tulevaisuus ja integraatioiden hyödyntäminen.

Entäs ohjelman jälkeen?

12 kuukauden jälkeen rakenteen mukaiset palaverit päättyvät ja tilitoimistosta tulee Kasvuohjelman alumni. Tässä vaiheessa tilitoimistoilla on jo mahtavat eväät jatkuvalle liiketoiminnan kehittämiselle ja se on valmis toimimaan muuttuvassa ja dynaamisessa ympäristössä. Kasvuohjelman jälkeen tilitoimisto saa itselleen erilaisia lisäarvoa tuottavia materiaaleja, joita vain Kasvuohjelman käyneet tilitoimistot saavat.

Tässä vaiheessa tilitoimistoilla on jo mahtavat eväät jatkuvalle liiketoiminnan kehittämiselle.

Osallistujille on myös avattu oma keskustelufoorumi elokuussa 2019. Siellä tilitoimistot saavat keskustella erilaisista aiheista vapaasti ja siellä jaetaan erilaisia hyödyllisiä kirjoituksia ja teoksia, tapahtumia ja koulutuksiakin.

Heräsikö mielenkiinto tätä maksutonta vuoden kestävää ohjelmaa kohtaan? Tulevat työpajat täyttyvät ennätysvauhtia, joten ilmoittaudu mukaan nyt!

Kirjoittaja Petteri Rantamäki on energinen sparraaja ja yksi Tilitoimiston Kasvuohjelman valmentajista. Petteri uskoo, että menestys syntyy päättäväisyydellä ja lujalla tahdolla.


Visma Solutions Oy on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää Suomessa jo yli 175 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.