logo-Artboard 3

Uusi verkkolaskulaki astui voimaan 1.4.2019. Sen tavoitteena on ohjata laskutusta yhä enemmän sähköiseen muotoon. Laki velvoittaa erityisesti julkishallintoa vastaanottamaan ja käsittelemään EU-standardin määrittelyyn perustuvia sähköisiä laskuja. Se antaa myös yrityksille oikeuden velvoittaa toimittajansa käyttämään verkkolaskua. Yrityksissähän suuntaus on ollut tämä jo vuosien ajan, mutta laki vahvistaa sähköisen laskun asemaa entisestään.

Uuden lain tavoitteena on standardisoida hankintaprosessia ja edistää kaupankäyntiä Euroopassa yli rajojen. Ajatuksena on, että julkisissa hankinnoissa otetaan käyttöön yksi yhteinen, eurooppalainen standardi sähköisille laskuille. Siten poistetaan sisämarkkinoiden kaupankäynnin esteet, jotka johtuvat jäsenvaltioiden useista erilaisista sähköisiä laskuja koskevista standardeista.

Paperilaskuista ja skannatuista laskuista halutaan siirtyä rakenteisiin, sähköisiin laskuihin niiden merkittävien taloudellisten, ympäristö- ja muiden hyötyjen takia.

Toinen syy ovat sähköisen laskutuksen tuomat selkeät säästöt julkishallinnolle. Arvioiden mukaan kuntasektorilla käsitellään vuosittain pelkästään ostolaskuja noin 10—13 miljoonaa kappaletta. Paperilaskuista ja skannatuista laskuista halutaan siirtyä rakenteisiin, sähköisiin laskuihin niiden merkittävien taloudellisten, ympäristö- ja muiden hyötyjen takia. Esimerkiksi yhden paperisen ostolaskun käsittelyyn on laskennallisesti arvioitu kuluvan noin 30 euroa, kun mukaan lasketaan kaikki työvaiheet laskun vastaanottamisesta arkistointiin asti.

Mitä verkkolaskulaki tarkoittaa käytännössä?

Suomessa julkishallinnon toimijat ovat ottaneet vastaan sähköisiä laskuja jo vuodesta 2010 alkaen. Lakimuutoksen myötä, Suomessa yleisimmin käytetyt laskuformaatit Finvoice ja TEAPPSXML päivitetään uusiin 3.0 versioihin, jotka sisältävät uusia tietokenttiä mm. julkishallinnon laskutuksen tukemiseen. Täten ne täyttävät EU-standardin asettamat vaatimukset ja ovat yhdenmukaisia direktiivin määräysten kanssa. Useissa muissa maissa, kuten Ruotsissa ja Norjassa on samasta syystä otettu käyttöön PEPPOL BIS 3.0, joka on myös virallinen formaatti rajojen yli käytävässä kaupassa.

Sähköisen laskutuksen käyttäjänä voit jatkaa laskujen lähettämistä ja vastaanottamista tavalliseen tapaan.

Sähköisen laskutuksen käyttäjänä voit jatkaa laskujen lähettämistä ja vastaanottamista tavalliseen tapaan lain voimaan astumisen jälkeenkin. Jotta pystyt lähettämään täysin uuden formaatin mukaisia, uudet tietokentät sisältäviä laskuja, täytyy käyttämäsi laskutusjärjestelmän ja verkkolaskuoperaattorin molempien tukea niitä. Netvisorin käyttämä Maventa on kansainvälinen verkkolaskuoperaattori, joka tukee kaikkia edellä mainittuja formaatteja.

Jos sinua epäilyttää, onko laskutusjärjestelmäsi ajan tasalla, kannattaa olla yhteydessä palveluntuottajaan. Jos palveluntuottajasi on lopettanut ohjelmiston päivittämisen, voi olla aika harkita sen vaihtamista. Laki ei koske yksityisten henkilöiden laskutusta.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.