Sähköisellä kirjanpidolla teet työstäsi mielekkäämpää

Netvisorissa kirjanpito muodostuu sähköisesti yrityksen liiketapahtumien pohjalta. Näin ollen sinä säästät aikaa ja tehostat toimintaasi. Työsi on mielekkäämpää, kun se ei ole asioiden jatkuvaa kirjaamista vaan perustuu asiantuntijuuteen ja poikkeuksien hallintaan.

netvisor avoimet ostotilaukset

Netvisor

Kirjanpidon automatisointi

Visma Netvisor kirjanpito-ohjelma muodostaa ajantasaisen kirjanpidon automaation avulla. Myynti- ja ostoreskontran tapahtumat siirtyvät suoraan kirjanpitoon. Myös kirjanpidon jaksotuksissa ja vyörytyksissä sekä kulujen käsittelyissä tehdyt toimenpiteet siirtyvät automaattisesti kirjanpitoon.

Myynnin tiliöinnit

Kun laskutat Netvisorilla, kirjanpidon tiliöinnit ja tositteet syntyvät automaattisesti tuotteiden taakse syötettyjen oletustiliöintien mukaan.

Ostojen tiliöinnit

Ostolaskujen oletustiliöinnit syntyvät asiatarkastuksen yhteydessä toimittajan mukaan. Tiliöintien muuttaminen on kätevää käsittelyprosessin aikana.

Tiliotteet

Netvisor hakee tiliotteet pankista ja linkittää kaikki mahdolliset tapahtumat kirjanpidon tositetapahtumiin automaattisesti. Manuaalista käsittelyä voit helpottaa luomalla tiliöintisääntöjä.

Kirjanpitäjän tehotyökalut

Sähköisen kirjanpito-ohjelman automaatio helpottaa kirjanpitäjän työtä. Tehokkuutta lisäävät syntyvän aineiston käsittelyyn rakennetut ammattilaisen työkalut.

Vyörytykset

Luo vyörytyssääntöjä ja käytä vyörytystyökalua kirjanpidon vientien jakamiseen kohdelaskennan kustannuspaikoille tai projekteille.

Täsmäytysnäkymä

Pankkitilien täsmäyttäminen on helppoa suoraan tiliotteelta. Erillinen täsmäytysnäkymä ilmoittaa reskontran ja kirjanpidon tapahtumien välisistä poikkeuksista.

Jaksotustyökalu

Luo jaksotussääntöjä, jotka nopeuttavat säännöllisesti tehtävien jaksotusten tekemistä. Ohjelmisto osaa myös ehdottaa jaksotuksia luotuihin sääntöihin perustuen.

Netvisorin avulla lähetät lakisääteiset ilmoitukset sähköisesti.

Lakisääteiset velvoitteet

Lain mukaisten veroilmoitusten ja rakennusalan ilmoitusten lähettäminen tapahtuu suoraan Netvisorista. Kaksisuuntainen yhteys paitsi lähettää ilmoitukset verottajalle, myös kommunikoi virhetilanteista. Näin ilmoitusvelvoite ei jää vahingossa täyttämättä ja vältyt sanktioilta.

Kausiveroilmoitus

Muodosta ja lähetä ALV-ilmoitukset ja työnantajasuoritukset sähköisesti suoraan Netvisorista. Aineisto muodostuu yhdellä klikkauksella ja yhteys verottajan Katso-palveluun on sisäänrakennettuna. Myös ilmoitin.fi -aineiston muodostaminen onnistuu.

Tuloveroilmoitus

Tuloveroilmoittaminen voidaan tehdä täysin sähköisesti suoraan Netvisorissa. Verolomake 6B täytetään suoraan ohjelmistossa ja lähetetään verottajalle Katso-tunnisteiden avulla.

Rakennusalan ilmoitukset

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus on huomioitu Netvisorissa. Ostolaskut ja työajankirjauksen tuntitiedot voidaan kohdistaa suoraan työmaille. Ilmoituksen koostaminen ja lähettäminen tapahtuu suoraan ohjelmistossa.