Yrityksen perustaminen

Tänä päivänä yrityksen perustaminen onnistuu helposti yritysmuodosta riippumatta. Tällä sivulla kerromme muutamia tärkeimpiä asioita, joita uuden yrittäjän tulee ottaa huomioon yritystä perustaessaan.

Vuonna 2022 Suomessa perustettiin reilut 38 000 uutta yritystä. Määrä on noin 5,7 % Suomen koko yrityskannasta eli noin 667 000 yrityksestä.

Toimintansa aloittavien yritysten määrä on ollut viime vuosina kasvamaan päin, vaikkakin viime vuosi toi tähän pienen poikkeuksen. uusia yrityksiä perutetiin muutama tuhat vähemmän kuin edellisvuonna. Tähän lienee vaikuttanut ainakin osaltaan Ukrainassa käytävä sota ja Venäjän pakotteet. Toisaalta myös lopettaneiden yritysten määrät ovat olleet viime vuosina noususuunnassa.

Yrityksiä perustetaan Suomessa keskimäärin 100 päivässä, mikä kertoo jo siitä, että kyseessä ei ole mikään monimutkainen prosessi. Suomessa on myös viime vuosina tehty kevennyksiä yrityksen perustamiseen, kuten laskemalla osakeyhtiön alkupääoman vaatimus 2 500 eurosta nollaan euroon.

Liikeidea

On varmasti sanomattakin selvää, että lähdettäessä yrittäjäksi liikeidea on tärkein. Liikeidea myös määrittää useat muut asiat, jotka koskevat yritystoiminnan aloittamista.

Liiketoimintasuunnitelma on usein paras tapa käydä läpi kaikki yritystoimintaan liittyvät asiat aina kannattavuuslaskelmista kirjanpidon hoitamiseen. Liiketoimintasuunnitelmaan ei ole olemassa yhtä oikeaa rakennetta, vaan jokaisen yrityksen kohdalla tietyt asiat voivat saada eri painoarvoja. Usein liiketoimintasuunnitelma kattaa muun muassa liikeidean, kannattavuus- ja rahoituslaskelmat, kirjanpidon järjestämisen sekä kasvusuunnitelmat.

Liiketoimintasuunnitelma on monessa mielessä tärkeä, sillä jos yrittäjä hakee esimerkiksi rahoitusta tai starttirahaa, niin jonkinlainen liiketoimintasuunnitelma on oltava hakemusten liitteenä.

On kuitenkin mainittava, että liiketoimintasuunnitelma ei ole sitova, ellei näin ole erikseen päätetty esimerkiksi osakassopimuksessa.

Yritysmuodon valinta

Kun liikeidea on selvillä, on aika päättää yritysmuodosta. Usein yritysmuoto on selviö jo alusta alkaen, mutta tämä saattaa aiheuttaa päänvaivaa erityisesti osakeyhtiön ja toiminimen välillä.

Osakeyhtiö

Suomessa suosituin yritysmuoto on osakeyhtiö, joita on 262 000 kappaletta. Osakeyhtiön perustamiseen vaadittavaa alkupääomaa on kevennetty tällä vuosituhannella useasti, ja vuodesta 2019 alkaen osakeyhtiön perustaminen ei vaadi omaa pääomaa lainkaan. Vielä 2000-luvun alussa oman pääoman minimi oli 9000 euroa, kunnes sitä kevennettiin vuoden 2006 alusta 2500 euroon.

Osakeyhtiö on hyvä valinta yritysmuodoksi, mikäli yritys hakee rahoitusta toimintaansa tai jos omistajia on enemmän kuin yksi. Hieman toimialasta riippuen osakeyhtiö voi olla myös uskottavuuskysymys, sillä se usein luo asiakkaille kuvan isompaan ja ”vakavampaan” liiketoimintaan tähtäävästä toiminnasta. Osakeyhtiö on usein myös vaatimus, jos yritys etsii sijoittajia yritykseen.

Osakeyhtiö on myös ”turvallinen” valinta, sillä se on itsenäinen oikeushenkilö, mikä tarkoittaa, että yhtiö on itse vastuussaan varoista ja veloista toisin kuin esimerkiksi toiminimiyrittäjä, joka on henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa yrityksen toiminnasta. Tähän lukeutuu kuitenkin poikkeuksia, kuten henkilökohtainen lainojen takaus sekä rikosoikeudellinen vastuu.

Kuten jo edellä kävi ilmi, osakeyhtiön perustaminen ei vaadi omaa pääomaa, mutta täysin ilmaiseksi Oy:tä ei saa pystyyn. Osakeyhtiön perustamisilmoitus maksaa edullisimmillaan 240 euroa (v. 2023) verkossa tehtynä. Aputoiminimen rekisteröiminen maksaa 60 euroa. Aputoiminimi voi tulla kysymykseen erityisesti silloin, jos yrityksessä harjoitetaan kahta hyvin erilaista liiketoimintaa.

Perustamisilmoituksen täyttäminen on helppoa, ja sen voi tehdä joko sähköisesti tai paperitse. Voit lukea asiasta lisää PRH:n sivuilta.

Toiminimi

Toiminimiyrityksen perustaminen on osakeyhtiön tavoin helppoa ja nopeaa. Toiminimen perustamisilmoitus kaupparekisteriin kustantaa 60 euroa verkossa tehtynä.

Toiminimen pyörittäminen on byrokratian kannalta hieman kevyempää kuin esimerkiksi osakeyhtiön. Toiminimi voi laatia tiettyjen ehtojen täyttyessä kirjanpitonsa yhdenkertaisena eikä tilinpäätöstäkään välttämättä vaadita. Toisaalta tänä päivänä taloushallinto-ohjelmistot, kuten Netvisor, laativat tilinpäätöksen tilikauden aikana toteutetun kirjanpidon pohjalta, jolloin kirjanpito on aina tilinpäätöstasoista. Toiminimi yrittäjä voi halutessaan laatia kirjanpidon yhdenkertaisena, mutta tämä ei ole taloudenseurannan kannalta kovinkaan järkevää.

Merkittävä ero toiminimen ja osakeyhtiön väliltä löytyy verotuksesta. Kun osakeyhtiötä verotetaan tuloksestaan 20 % yhteisöverolla, on toiminimen tulot yrittäjän henkilökohtaista tuloa pääoma- ja ansiotuloveron mukaisesti. Yrittäjä voi vaatia yritystoimintansa tulot verotettavaksi kokonaan ansiotulona tai vaihtoehtoisesti maksimissaan 20 % tuotoista voi verottaa pääomatulona.

Käytännössä erot verotuksessa johtavat siihen, että toiminimiyrittäjällä ei ole mahdollista toteuttaa kovinkaan laajaa verosuunnittelua. Esimerkiksi jos toiminimiyrittäjän tulot ovat jonakin vuonna poikkeuksellisen korkeita, tällöin Suomen progressiivisen verokohtelun myötä myös veroprosentti nousee verrattain korkeaksi. Mikäli yhtiömuotona olisi osakeyhtiö, voisi yrittäjä vuosien mittaan nostaa tasaisesti tuloa ilman poikkeuksellisen korkeaa veroastetta. Tämän johdosta toiminimiyrittäjyys sopiikin vain pienemmille yrityksille.

Oikeudellisia riskejä ei varmastikaan voi korostaa liikaa toiminimiyrittäjyyden kohdalla. Mikäli toiminimiyrittäjänä toimivalle putkimiehelle sattuu huolimattomuuttaan asennusvirhe asiakkaan kodissa, ja tämä aiheuttaa mittavan vahingon, on yrittäjä henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa niistä vahingoista, joita mm. vakuutukset eivät korjaa. Osakeyhtiössä yhtiö on itse vastuussa tästä, jolloin edessä voisi pahimmassakin tapauksessa olla vain konkurssi, mutta omistajat eivät joudu henkilökohtaisella omaisuudellaan korvaamaan aiheutettua vahinkoa.

Kevytyrittäjyys – kannattaako se?

Kevytyrittäjyyttä markkinoidaan helppona ratkaisuna yrittäjätoiminnan aloittamiseksi.

Kevytyrittäjyydellä tarkoitetaan laskutuspalvelun käyttöä yritystoiminnan työn laskuttamisessa. Juridisesti katsoen kevytyrittäjä on aivan yhtä lailla yrittäjä kuin esimerkiksi toiminimiyrittäjä, vaikkakaan laskutuspalveluiden käyttäjät eivät välttämättä toimi omalla y-tunnuksella. Näin ollen esimerkiksi työttömyystukien saamisessa laskutuspalveluiden käyttäjät katsotaan yrittäjäksi samalla tavoin kuin harjoittaisivat toimintaa jonkin yritysmuodon alla.

Kevytyrittäjyydessä on kuitenkin puolensa. Se on varmasti oiva tapa tunnustella yrittäjyyttä sekä se sopii hyvin pieneen sivutoimiseen yritystoimintaan. Kevytyrittäjä ei ole myöskään muun muassa kirjanpitovelvollinen, jos hänellä ei ole y-tunnusta.

Helppoudella on myös hintansa. Ilman y-tunnusta toimiva kevytyrittäjä ei ole oikeutettu esimerkiksi vähentämään verotuksessa hankintakulujaan, kuten tietokonetta tai muita työvälineitä. Samoin y-tunnuksettomat kevytyrittäjät eivät ole oikeutettuja starttirahaan. Kevytyrittäjät joutuvat myös maksamaan jokaisesta myyntilaskustaan osan laskutuspalvelulle.

Ylen laatiman laskelman mukaan kevytyrittäjyys ei kannata ainakaan taloudellisessa mielessä, sillä heidän esimerkkilaskelmassaan 31 000 euroa vuodessa laskuttavalle kevytyrittäjälle jäisi vuodessa käteen noin 15 500 euroa, kun taas toiminimiyrittäjä kuittaisi peräti 3600 euroa enemmän – reilut 19 000 euroa.

Yrityksen perustamisen kustannukset

Vaikka edellä kerrottiin jo, ettei yrityksen perustaminen maksa kovinkaan paljoa, täytyy perustamisvaiheessa varautua tiettyihin kuluihin. Tomialasta riippuu, miten paljon tarvitset rahaa alkuinvestointeihin.

Asiantuntijayritys, jota pyörität kotoa käsin, ei välttämättä tarvitse suuria alkuinvestointeja. Tietokoneella, puhelimella ja nettiyhteydellä voit päästä jo alkuun. Valmistavan teollisuudenalan yrityksessä alkuinvestointi voi puolestaan olla hyvinkin merkittävä, kun toiminnan käynnistämiseksi tarvitaan koneita, toimitiloja, logistiikkaa, varasto jne.

Alkuvaiheessa on hyvä myös laskea paljonko yritys tarvitsee käyttöpääomaa, joilla katetaan alkuvaiheen kiinteät kulut. Yrityksen perustamisen jälkeen menee yleensä jonkin aikaa, ennen kuin tulovirta alkaa kattaa pakolliset menot, kuten palkat, vuokrat, puhelin- ja nettikulut, jne.

Yritystoimintaan ja sen käynnistämiseen liittyy myös muita kuluja, jotka on tärkeä huomioida. Toimitiloihin liittyy vuokran lisäksi mm. siivous- sähkö-, lämmitys- ym. muita kiinteitä kuluja. Kirjanpito on järkevää antaa tilitoimiston hoidettavaksi ja sinulla voi olla tarvetta muihinkin ulkopuolisiin palveluihin.

Vakuutukset ja viranomaismaksut vievät perustamisvaiheessa oman osuutensa. Eikä mainontaa ja markkinointia kannata unohtaa, varsinkaan yrityksen perustamisvaiheessa. Asiakkaat eivät löydä luoksesi, ellet kerro itsestäsi.

Yrityksen perustaminen ja rahoitus

Voit rahoittaa yritystäsi joko omalla pääomalla tai vieraalla pääomalla. Omaa pääomaa ovat omistajien sijoittama raha ja omaisuus. Vierasta pääomaa ovat lainat.

Kun laadit yrityksellesi liiketoimintasuunnitelman laske samalla myös rahoituslaskelma. Se sisältää laskelmat siitä, kuinka paljon yrityksesi tarvitsee rahaa alkuinvestointeihin ja käyttöpääomaksi. Tämä on tärkeä dokumentti rahoitusta haettaessa.

Rahoituslaskelma kertoo perustamisvaiheessa tarvitsemasi rahoituksen kokonaismäärän. Jos oma pääoma ei riitä, löytyy Suomesta paljon vaihtoehtoja yritysrahoitukselle.

Starttiraha on ehkä yleisin aloittavan yrittäjän rahoitusmuoto. Se on harkinnanvarainen tuki, jonka tarkoitus on tukea aloittavan yrittäjän toimeentuloa päätoimisen yritystoiminnan alkuvaiheessa.

Starttirahaa voi saada enintään yhden vuoden ajalle ja se vastaa peruspäivärahan suuruutta. Starttirahaa pitää muistaa hakea ennen päätoimisen yritystoiminnan aloittamista. Sen myöntää alueesi TE-toimisto tai kuntasi työllisyyspalvelu. Tuen maksaa KEHA-keskus.

TE-toimistolta voit hakea myös palkkatukea työntekijöiden palkkaamiseen.

Ulkopuolista rahoitusta tarjoavat mm. pankit, rahoitusyhtiöt, vakuutusyhtiöt ja muut rahoittajat. Finnvera tarjoaa aloittaville yrityksille osittaista alkutakausta, jos sinulta puuttuu pankin edellyttämiä vakuuksia.
ELY-keskukset myöntävät kehittämisavustusta ja toimialakohtaisia tukia. Jos yrityksesi sijaitsee maaseudulla, voit hakea investointi- ja perustamistukea ELY-keskuksen tai paikallisen Leader-ryhmän kautta.

Kasvuhakuisille yrityksille avustuksia voi hakea esimerkiksi Business Finlandin kautta. Myös erilaiset pääomasijoittajat ja bisnesenkelit voivat toimia rahoittajina. Heiltä saa rahoitukset lisäksi usein arvokasta asiantuntija-apua yrityksen kehittämiseen.

Joissain tapauksissa kannattaa tutkia myös joukkorahoituksen mahdollisuutta.

Kun toiminta on päässyt käyntiin ja sinulla on jo jonkin verran asiakkaita, on laskurahoitus yksi kätevä vaihtoehto, joka tuo joustoa kassavirtaan.

Laskurahoitus on palvelu, jolla kotiutat rahat lähettämistäsi laskuista ennakkoon yrityksesi käyttöön. Se on erinomainen apuväline tilanteeseen, jossa myyntilaskuja on paljon odottamassa maksuajan umpeutumista ja omiakin menoja pitäisi saada maksettua.

Netvisor-taloushallinto-ohjelmassa laskurahoituspalvelu, OP Laskulaina on valmiina. Palvelun hinta on maksimissaan 2 %:n kuukausikorko kotiuttamallesi rahasummalle. Laina lyhenee automaattisesti aina, kun asiakkaasi maksaa laskunsa sinulle.

Yrityksen talouden hoito

Edellä kerroimme jo, että yrityksen kirjanpito kannattaa antaa tilitoimiston hoidettavaksi. Vaikka toiminta olisi pienimuotoistakin, on ammattitaitoinen kirjanpitäjä korvaamaton apu taloushallinnon ja verotuksen monimutkaisissa kiemuroissa.

Netvisorin Controller tarjoaa monipuolista dataa yrityksen taloudesta.

Kirjanpito on pakollinen jokaiselle yritykselle, yritysmuodosta riippumatta (paitsi y-tunnukseton kevytyrittäjä), mutta siihen kannattaa suhtautua alusta alkaen yhtenä yrityksen toiminnan kulmakivenä. Kirjanpito luo pohjan yrityksen talouden seurannalle ja verotukselle.

Varsinkin alkuvaiheessa yrityksen tuloja ja siten verojen määrää on vaikea arvioida. Siksi tarkka, kahdenkertainen kirjanpito auttaa välttämään mahdolliset ongelmatilanteet.

Asiantuntija-avusta huolimatta jokaisen yrittäjän on tärkeää opetella myös itse tulkitsemaan yrityksensä tärkeimpiä tunnuslukuja. Tunnuslukujen kautta pysyt selvillä yrityksen kannattavuudesta ja pystyt myös ennakoimaan milloin rahatilanne on tiukilla ja milloin pystyt säästämään.

Sekä kirjanpidossa että tunnuslukujen tulkinnassa isona apuna on sähköinen taloushallinto-ohjelmisto. Käytät ohjelmistoa kirjanpitäjäsi kanssa yhdessä, joten voit sopia hänen kanssaan tehtävien jaosta. Hän voi hoitaa puolestasi kaiken tai voit hallinnoida esimerkiksi laskutusta itse.

Ohjelmisto tarjoaa monipuoliset raportit ja usein myös näyttää ne havainnollisina grafiikoina, jolloin sinun on helpompi tulkita liiketoimintasi talouden suuntaa.

Neuvontaa ja apua yrityksen perustamiseen

Suomi.fi:stä löydät paljon tietoa yritystoiminnasta ja yrityksen perustamisesta Suomessa. Siirry Suomi.fi-sivustolle >>

Suomen Yrittäjät on koonnut kattavan tietopaketin yrityksen perustajalle. Siirry Suomen Yrittäjien sivuille >>

Verohallinto kertoo sivuillaan yrityksen perustamiseen ja verotukseen liittyvää tietoa. Siirry Verohallinnon sivuille >>

Alueellinen yritysneuvonta auttaa tarvittaessa omaan tilanteeseesi liittyvissä kysymyksissä. Uusyrityskeskusten ja kehittämisyhtiöiden neuvojat ovat kaikkien yrittäjien käytettävissä. Siirry Uusyrityskeskuksen sivuille >>

ELY-keskus tarjoaa monenlaista neuvontaa yrityksen perustajalle. Siirry ELY-keskuksen sivuille >>

Kampanja: Tarjous uusille yrityksille

Taloushallinto-ohjelmat ovat kehittyneet hurjasti viime vuosien aikana. Niiden käyttäminen on helppoa ja ne myös säästävät runsaasti yrittäjän aikaa.

Netvisorin avulla huolehdit talouden rutiineista vaivatta. Laskutat helposti ja nopeasti, hoidat ostolaskut hetkessä ja voit luottaa, että yrityksesi kirjanpito ja talousluvut ovat aina ajan tasalla.

Netvisor haluaa tukea uusia yrityksiä alkutaipaleellaan. Siksi tarjoamme uudelle yritykselle Netvisor-taloushallinnon ohjelmiston ilman kuukausimaksua 12 kuukaudeksi.