logo-Artboard 3

Tulorekisteri tulee muuttamaan palkkojen ilmoittamisen käytäntöjä merkittävästi. Vuodesta 2019 lähtien tulorekisteri korvaa työnantajien toimittamat verovelvollisille maksettujen palkkojen kausivero- ja vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle. Se korvaa myös vuosi-ilmoitukset työeläkelaitoksille ja työttömyysvakuutusrahastolle (TVR).

Jatkossa tiedon tuottajat, eli esimerkiksi palkkoja maksavat yrittäjät, ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti, vuosittain ja kuukausittain tehtävien ilmoitusten sijaan. Pääsääntönä on, että tiedon on oltava rekisterissä viiden päivän kuluessa suorituksen maksupäivästä.

Miksi yksi ilmoitus?

Tulorekisteri vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa ja yksinkertaistaa erilaisia palkan maksamiseen liittyviä ilmoittamis- ja raportointivelvoitteita. Jatkossa työnantaja ilmoittaa tiedot vain yhteen kertaan tulorekisteriin, josta tietoa tarvitsevat toimijat saavat tiedot.

Se helpottaa esimerkiksi viranomaisten tiedonhankintaa. Tulorekisteriin toimitettuja tietoja hyödynnetään mm. etuuksien laskennassa, asiakasmaksujen määräämisessä ja eri viranomaisten valvonnassa ja tilastoinnissa. Tulorekisteri ei tuo viranomaisille uusia oikeuksia saada tietoja, vaan kukin tiedon käyttäjä saa tietoja vain sen mukaan, millaisia oikeuksia laki heille antaa.

Oletko sinä valmis?

Lakiuudistus on parhaillaan eduskunnassa verojaoston valmistelussa. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta alkaen ja kaikki palkat on ilmoitettava tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen ilman siirtymäaikaa. Sen jälkeen esimerkiksi Verohallinto, Kela ja työttömyysvakuutusrahasto voivat hakea tarvitsemansa tiedot rekisteristä.

Vuonna 2020 tiedon käyttäjien määrä kasvaa ja yrittäjien ilmoitustaakka kevenee entisestään. Silloin mukaan tulevat mm. TEMin hallinnonala, Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen.

Jokaisen työnantajan tulisi siis viimeistään nyt alkaa miettiä, miten ilmoitukset tulorekisteriin aiotaan hoitaa. Laki muun muassa edellyttää, että tiedot on ilmoitettava sähköisesti ja vain erityisestä syystä ilmoituksen voi tehdä paperilla.

Lue lisää tulorekisteristä Netvisorissa ja ilmoittaudu koulutuksiin!


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.