logo-Artboard 3

Ohjeet tulorekisteri-valtuutuksiin

Netvisor voi toimittaa tarvittavat tiedot tulorekisteriin vasta, kun yrityksessänne on hoidettu lakisääteiset valtuutukset oikein. Tällä sivulla ohjeistamme, miten teidän yrityksessänne tulee hoitaa valtuuttaminen.

Netvisor-asiakas Tilitoimisto Tilitoimiston asiakas

Netvisor-asiakkaan valtuutus

Verottajan ohjetta noudattaen, tulorekisterivaltuutuksen voi antaa ainoastaan yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Jotta nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö voi valtuuttaa, hänen tulee olla Netvisorissa asetettu myös pääkäyttäjä-rooliin.

1. Nimenkirjoitusoikeudellinen, tee valtuutus Netvisorin valtuutusikkunassa. Jos yrityksenne on jo antanut valtuutuksen, varmistakaa, että valtuutuksen on tehnyt nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Jos näin on, yrityksenne valtuutus on pätevä.

2. Mikäli valtuutuksen on antanut henkilö, jolla ei ole nimenkirjoitusoikeutta, hänen on purettava antamansa valtuutus ennen uuden valtuutuksen antamista.

Pura aiempi valtuutus: Klikkaa valtuutusikkunasta painiketta “Pura valtuutus”.
Tämän jälkeen nimenkirjoitusoikeudellinen voi antaa uuden valtuutuksen.

3. Nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö voi antaa valtuutuksen vain, jos hänet on asetettu Netvisorissa pääkäyttäjäksi. Mikäli nimenkirjoitushenkilö ei ole Netvisor-pääkäyttäjä, asettakaa henkilö pääkäyttäjäksi Netvisorin asetuksista, jonka jälkeen hän voi valtuuttaa.

4. Jos yrityksessänne on 2 nimenkirjoitusoikeudellista henkilöä, voitte antaa valtuutuksen allekirjoittamalla sopimuksen Visma Signilla tästä linkistä.

Support: Ohje nimenkirjoitusoikeudelliselle pääkäyttäjälle

Tilitoimistokohtainen varmenne

Tilitoimisto voi lähettää omalla varmenteellaan tulorekisteri-ilmoitukset Netvisorista kaikkien niiden asiakasyritysten osalta, joiden kanssa tilitoimistolla on voimassaoleva toimeksiantosopimus ja valtuudet ilmoitusten lähettämiseen.

Tilitoimiston nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tekee hakemuksen teknisen rajapinnan käyttämisestä tulorekisteri.fi:ssä. Varmennepyyntö aktivoituu hakemuksen tekemisen yhteydessä.

Katso vero.fi:n ohjeet

Varmennetta haettaessa tarvittavat tiedot Netvisorin osalta:

  • Kanava: Viivästetty Web Service rajapinta
  • Tekninen yhteyshenkilö: Hakija itse
  • Ilmoitetaanko omasta vai toisen puolesta: Valitaan molemmat, jos myös tilitoimiston omat palkkailmoitukset lähetetään Netvisorista.

Hakemuksen tekijä saa Siirtoavaimet sähköpostiinsa, ja syöttää ne Netvisorin käyttöliittymään. Tämän jälkeen Netvisor huolehtii varmenteen hakuprosessin valmiiksi.

Jos tilitoimisto lähettää asiakasyritystensä ilmoitukset omalla varmenteellaan, ei loppuasiakkaan tarvitse valtuuttaa Visma Solutionia erikseen. Mikäli asiakkaanne on jo antanut valtuutuksen Netvisorissa, voitte informoida asiakastanne, että valtuutus muuttuu tilaan “puuttuu”, kunnes olette saaneet oman tilitoimistokohtaisen varmenteenne. Asiakkaan ei tarvitse poistaa annettuja valtuutuksia.

Support: Ohjeet tilitoimistolle varmenteen hakuun tulorekisteri-ilmoittamista varten

Tilitoimiston asiakas

Mikäli olette tilitoimiston asiakas, teidän ei tarvitse huolehtia erikseen tulorekisterin valtuutuksista tai varmenteista, sillä tilitoimistonne hoitaa sen puolestanne.

Mikäli olette on jo antaneet valtuutuksen Netvisorissa, valtuutus muuttuu tilaan puuttuu, kunnes tilitoimisto hoitaa oman tilitoimistokohtaisen varmenteensa. Jo annettuja valtuutuksia ei tarvitse erikseen poistaa.