Nykyaikainen tilitoimisto on monipuolinen palveluntarjoaja pk-yrityksille. Lakisääteiset palvelut, kuten perus kirjanpito, ovat vai osa tilitoimiston tarjoamista palveluista. Yrittäjä voi turvautua tilitoimistoon, kun tulee akuutti tilanne tai nousee mitä tahansa huolenaiheita.

Tilitoimisto on muutakin kuin kirjanpitotoimisto.

Netvisor tilitoimistojen kumppanivastaavat Pasi Heiskanen ja Juha Kovaniemi tekevät päivittäin töitä tilitoimistojen kanssa ja he tietävät miten laaja skaala tilitoimistoja Suomesta löytyy. Osa on edelleen yhden henkilön ylläpitämiä, pieniä tilitoimistoja, mutta enenevässä määrin tilitoimistot fuusioituvat toisiinsa ja suuremmissa toimistoissa henkilökunnalla on mahdollisuus erikoistua erilaisiin tehtäviin.

– Se, millaista palvelua tilitoimistolta voi saada, vaihtelee hyvin laajasti. Mutta arvioisin, että talouslukujen tulkintaan ja bisneskonsultointiin rahkeita riittää useimmilla. Lakiasioihin ja esimerkiksi fuusioihin voidaan jo tarvia ulkopuolista apua, Juha Kovaniemi arvioi.

12 asiaa, joissa tilitoimisto voi auttaa yrittäjää

1. Taloushallinnon konsultointi: Useimmista tilitoimistoista saa varmasti neuvontaa taloushallinnon tehostamiseen, kuten kassavirran hallintaan ja myyntilaskutuksen tehostamiseen. Esimerkiksi auttamalla ymmärtämään, kuinka laskutus- ja maksukäytännöt vaikuttavat kassavirtaan, tai identifioimalla tapoja lyhentää asiakkaiden maksuaikoja. Yksi olennainen osa taloushallinnon konsultointia on ennakoiva reagointi. Eli, jos esimerkiksi kassavirta näyttää olevan menossa miinukselle, kirjanpitäjä kertoo siitä sinulle ja osaat reagoida siihen etupainotteisesti.

2. Budjetointi ja ennustaminen: Tilitoimisto voi auttaa yritystä laatimaan realistisen budjetin ja rahoitusennusteet. Tämä voi sisältää myyntiennusteiden luomista, kustannusten analysointia ja rahavirran ennustamista. Esimerkiksi, jos yritys suunnittelee tuoteinvestointia, tilitoimisto voi auttaa arvioimaan investoinnin vaikutuksia liiketoiminnan talouteen.

3. Kustannusten hallinta ja tehostaminen: Nykyaikaiset taloushallinto-ohjelmistot auttavat analysoimaan yrityksen kustannusrakennetta ja tunnistamaan säästömahdollisuuksia. Tilitoimiston asiantuntija voi neuvoa mm. kiinteiden ja muuttuvien kustannusten hallinnassa tai suositella prosesseja ja teknologioita, joilla voi vähentää hukkaa ja parantaa tehokkuutta.

4. Taloushallinnon prosessien parantaminen: Tilitoimistoista löytyy usein myös ohjelmistoasiantuntijoita, jotka voivat auttaa yrityksiä taloushallinnon ohjelmistojen valinnassa ja käyttöönotossa sekä siirtymisessä automatisoituun taloushallintoon. He voivat opastaa kehittämään ja optimoimaan taloushallinnon prosesseja, kuten laskutus, kirjanpito ja raportointi. Heiltä löytyy myös usein tietoa muista ohjelmistoista, joiden avulla voit lisätä automaation määrä yrityksesi muissakin prosesseissa.

5. Tukeminen strategisessa päätöksenteossa: Tilitoimisto voi tarjota analyysejä ja tietoja, jotka auttavat yrityksen johtoa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Esimerkiksi analysoimalla tuoteryhmien tai asiakassegmenttien kannattavuutta ja auttamalla tunnistamaan kasvumahdollisuuksia.

Tilitoimisto auttaa yrityksen johtoa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä

6. Verotuksen ja taloudellisen raportoinnin neuvonta: Tilitoimisto voi auttaa ymmärtämään, miten erilaiset liiketoimintapäätökset vaikuttavat verotukseen ja taloudelliseen raportointiin, sekä auttaa soveltamaan parhaita käytäntöjä ja standardeja.

7. Verosuunnittelu ja -neuvonta: Auttaminen verojen optimoinnissa ja neuvonta verotukseen liittyvissä asioissa, kuten arvonlisävero ja tulovero.

8. Palkanlaskenta: Palkanlaskentapalvelut, mukaan lukien palkkojen laskeminen, verojen ja muiden vähennysten käsittely sekä palkkatodistusten tuottaminen.

9. Rahoituksen ja investointien suunnittelu: Kun suunnittelet investointia, on tilitoimisto looginen paikka kysyä neuvoa. Kirjanpitäjäsi, jos kuka tietää yrityksesti taloudellisen tilan ja osaa tukea sinua investointipäätöksessä. Tilitoimistosta kannattaa kysyä neuvontaa myös liiketoiminnan rahoitusvaihtoehdoista.

10. Riskienhallinta: Avustaminen riskien tunnistamisessa ja hallinnassa sekä sisäisen valvonnan järjestelmien kehittämisessä. Lue lisää: Sisäinen laskenta laskentakohteiden avulla

11. Tilintarkastuspalvelut: Tilintarkastus ja muut compliance-palvelut, joissa varmistetaan, että yritys noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja säännöksiä.

12. Kansainvälinen liiketoiminta: Neuvoja kansainvälisessä liiketoiminnassa, kuten verotuksessa, valuuttariskien hallinnassa ja paikallisten säännösten noudattamisessa.

Tilitoimisto on luottokumppani

Nämä palvelut voivat auttaa pk-yrityksiä kasvamaan, tehostamaan toimintaansa ja välttämään taloudellisia riskejä. Lisäksi ne voivat vapauttaa yrittäjän aikaa keskittyä liiketoimintansa ydinalueisiin.

Toki osa edellä luetelluista palveluista vaatii syväosaamista esimerkiksi laki- tai veroasioissa, joihin varsinkaan pienemmissä tiitoimistoissa ei välttämättä löydy rahkeita itseltä, mutta heillä voi olla kumppaneita, joita he osaavat suositella.

Neuvoa kannattaa kysyä aina siltä luotettavalta kumppanilta, jonka kanssa olet tehnyt yhteistyötä jo vuosia.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.