Kirjanpitäjien ja palkanlaskijoiden koulutusmahdollisuudet paranevat, kun Taloushallintoliitto ja Netvisor aloittavat koulutusyhteistyön. Suomessa ainutlaatuinen koulutusyhteistyö yhdistää taloushallinnon substanssi- ja ohjelmistokoulutuksen.

Taloushallintoliiton ja Netvisorin koulutusyhteistyö

Tavoitteena on luoda alalle entistä osaavampia taloushallinnon asiantuntijoita tuomalla taloushallinnon teoria ja ohjelmistojen tehokas käyttö lähemmäs toisiaan.

Taloushallintoliiton koulutuspäällikkö Päivi Laukkasen mukaan yhteistyö tarjoaa alan osaajille aikaisempaa kokonaisvaltaisemman koulutuspalvelun.

– Se avaa asioita paljon selkeämmin, kun pystyy jo teorian opiskelun yhteydessä katsomaan, miten asia hoidetaan ohjelmistossa. Molempia voi jatkossa opiskella kätevästi samassa paikassa, Laukkanen kertoo.

Molempien koulutustarjonta laajenee

Yhteistyön myötä Taloushallintoliiton koulutustarjonta laajenee Netvisorin ohjelmistokoulutuksilla ja Netvisorin oppimisympäristöön tulee Taloushallintoliiton substanssia.

Opi.netvisor.fi -oppimisympäristöstä vastaavan Marko Heinisen mukaan yhteistyö Taloushallintoliiton kanssa on vastaus asiakkaiden toiveisiin.

– Netvisorin asiakkaat ovat toivoneet substanssikoulutuksia. Näin Netvisor pystyy vastaamaan tähän tarpeeseen. Tällä yhteistyöllä me voimme auttaa alaa kehittymään ja nostaa kirjanpitäjien osaamistasoa, kun he voivat siirtää teorian heti käytäntöön, Heininen selittää.

Ohjelmisto-osaaminen on nykyaikana osa taloushallinnon ammattilaisen työelämätaitoja. Se on lähes yhtä välttämätön taito kirjanpitäjän ja palkanlaskijan työssä kuin itse kirjanpidon, palkanlaskennan ja niihin liittyvien säännösten osaaminen.

– Teoria- ja ohjelmistokoulutuksen yhdistäminen takaa paremman osaamisen ja sitä kautta laadukkaamman asiakaspalvelun ja tiedonhallinnan, Päivi Laukkanen muistuttaa.

Kirjanpitäjän arvostus pitää saada heidän osaamisensa tasolle

Kirjanpitäjä on syväosaaja alalla, jolle harvalla löytyy edes perustietoja. Silti kirjanpitäjien ammattikunta on aliarvostettu. Tavoitteemme onkin tämän yhteistyön kautta nostaa sekä kirjanpitäjien osaamista että heidän osaamisensa arvostusta.

– Haluamme pitää kirjanpitäjien ja palkanlaskijoiden ammattitaidon korkealla tasolla ja nykyaikana se edellyttää substanssiosaamisen lisäksi myös teknistä ymmärrystä. Alan ammattilaisten on helpompi pitää osaamistaan yllä, kun tarjoamme koulutuksia yhteistyössä alan kattojärjestön kanssa, sanoo Marko Heininen.

Sekä Taloushallintoliiton että Netvisorin koulutustarjonnasta löytyy nyt mielekkäitä opintokokonaisuuksia, joiden avulla taloushallinnon ammattilaisten on helpompaa päivittää osaamistaan juuri niillä osa-alueilla, joilla kukin kokee olevan tarvetta. Koulutustarjonta myös päivittyy jatkuvasti säännösten muutosten ja ohjelmiston kehittymisen mukaan.

Taloushallintoliitto ja Netvisor näyttävät yhteistyöllään uutta suuntaa alan osaamisen kehittämiselle. Substanssi- ja ohjelmisto-osaamista ei voi enää pitää toisistaan erillisinä osaamisalueina, vaan ne muodostavat tiiviin kokonaisuuden.

Voidakseen tarjota asiakkaille parasta mahdollista palvelua, täytyy taloushallinnon ammattilaisten osata yhdistää teoria ohjelmistoissa tapahtuvaan käytäntöön.

Tilaamalla Netvisor Kaikki -koulutuspaketin nyt maksutta, saat koko yritykselle myös opi.netvisor.fi -oppimisympäristöön käyttöoikeudet.

Lue lisää koulutusyhteistyöstä Taloushallintoliiton sivuilta »


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.