Netvisor – kaikki ominaisuudet

Hyödynnä automaatio. Integroi vaivattomasti.

Netvisorista löydät kaikki tarvitsemasi taloushallinnon ja palkanlaskennan ominaisuudet. Saat nopean pääsyn yrityksesi avainlukuihin ja kokoat onnistuneeseen päätöksentekoon tarvittavan tiedon yhteen paikkaan. Taloushallinto laajenee myös varasto- ja tuotehallintaan sekä tilauskäsittelyyn. Avoin ekosysteemi takaa, että saatavilla on parhaat kumppanit toimialasi erityisratkaisuihin.

Taloushallinnon ominaisuudet

Anna automaation tehdä työstäsi helpompaa ja nauti reaaliaikaisesta raportoinnista. Hankkiudu kerralla eroon excelistä, kansioista ja paperikuiteista, koska kaikki tarvittava löytyy Netvisorista.

Automatisoitu kirjanpito

Syötä kirjanpidon tilöinnit tuotteiden ja toimittajien taakse sekä palkkamalleille, jolloin kirjanpito syntyy automaattisesti myynnistä, ostoista ja palkkojen maksuista.

Budjetointi ja raportointi

Budjetoi halutulla syvyydellä. Netvisorissa on automaattinen toteuman seuranta sekä monipuolinen raportointi, jolla voit hakea haluamasi raportit valitulta aikaväliltä.

Tilinpäätös ja verotus

Saat työkalut tilinpäätöksen laadintaan ja sähköiseen arkistointiin. Yleisimmät lomakkeet löytyvät sähköisenä, samoin yhteys verottajan palveluun.

Sisäiset laskentakohteet

Hyödynnä moniulotteista laskentaa, jossa taloustapahtuma, tuotto tai kustannus on mahdollista kirjata usealle rinnakkaiselle kohteelle.

Automatisoidut tiliöinnit

Kirjanpidon tiliöinnit syntyvät liiketapahtumista eli laskuttaessa ja maksaessa. Tiliotteiden tapahtumat linkitetään järjestelmän tositteisiin.

Valmiit pankkiyhteydet

Valtuuta Netvisor vastaanottamaan tiliotteet pankistasi ja automatisoi viitesuoritusten käsittely.

Tiliotteiden käsittely

Netvisor hakee tiliotteet pankista halutulla tiheydellä ja linkittää tapahtumat tiliotteiden ja järjestelmästä löytyvien tositteiden välillä.

Jaksotustyökalu ja -säännöt

Määritä sääntöjä kirjanpidon jaksotustyökalun avulla ja nopeuta säännöllisesti toistuvien jaksotusten tekemistä.

Vyörytykset

Luo vyörytyssäännöt kirjanpidon vientien jakamiseen kohdelaskennan laskentakohteille.

Myynti ja laskutus

Helppokäyttöisyys ja monipuoliset ominaisuudet yhdessä laskutusohjelmassa. Ammattimainen laskutus varmistaa, että saatavat ovat käytössäsi nopeammin. Sähköinen ostolaskujen käsittely säästää aikaa ja vähentää virheitä.

Laskutusohjelma

Hallitse tuotteet ja asiakkaat. Luo laskut ja lähetä verkkolaskuna, tulostuspalvelun kautta paperilaskuna tai sähköpostilla.

Myyntireskontra

Netvisor seuraa laskujen maksamista ja kohdistaa suoritukset automaattisesti. Näe laskut niiden tilan mukaan skaalautuvassa listauksessa tai muodosta omia raportteja seurantaa varten.

Asiakasrekisteri ja -ryhmät

Luo ja hallitse asiakastietoja. Muodosta asiakasryhmiä tai omia raporttipohjia helpottamaan myynnin raportointia ja analysointia.

Tuoterekisteri ja -ryhmät

Luo ja hallitse tuotteita sekä hintoja. Ryhmittele tuotteet helpommin hallittaviksi ja raportoitaviksi kokonaisuuksiksi.

Tarjoukset

Muodosta tarjoukset käyttämällä valmiita tuote-, toimittaja- ja asiakastietoja samasta ohjelmistosta.

Myyntitilaukset ja tilauskäsittely

Luo tilauksia ja käsittele suoraan laskuksi tai vaikka koontilaskulle. Tilausnäkymä auttaa hallitsemaan ja käsittelemään tilauksia.

Sopimuslaskutus toistuville laskuille

Automaattinen laskujen muodostus halutuin aikavälein ja halutulle asiakasjoukolle. Automatisoi säännöllisesti toistuva laskutus.

Laskujen massakäsittely

Lähetä ja muokkaa isoja laskumassoja helppokäyttöisillä massatoiminnoilla.

Perintä ja korkolaskut

Hoida perintä itse tai hyödynnä kumppaneitamme perinnän suorittamiseen. Lasketa korkolaskut ja lähetä ne asiakkaille helposti verkkolaskuina tai tulostuspalvelua hyödyntäen.

Verkkolaskutus

Lähetä verkkolaskut automaattisesti. Hyödynnämme Maventaa verkkolähetyskanavana.

Tulostuspalvelun kautta laskuttaminen

Jos asiakkaasi eivät vastaanota verkkolaskuja, lähetä ne paperisena tulostuspalvelun kautta suoraan järjestelmästä.

Myyntilaskujen lähetys sähköpostilla

Lähetä laskut suoraan järjestelmästä vastaanottajan sähköpostiosoitteeseen.

Ostot ja maksaminen

Ostoreskontra ja ostolaskujen käsittely

Vastaanota paperi- , sähköposti- ja verkkolaskut suoraan ohjelmistoon. Aseta hyväksyntäkierrot ja käsittele laskut sähköisesti.

Hyväksyntäkierron automatisointi

Luo automaattisia hyväksyntäsääntöjä saapuville ostolaskuille ja anna järjestelmän hoitaa tarkastaminen puolestasi.

Tuote- ja toimittajakohtaiset kiertolistat

Aseta toimittajakohtaisia kiertolistoja, jotka nopeuttavat ostolaskujen käsittelyä.

Maksaminen suoraan ohjelmistossa

Et tarvitse erillisiä pankkiohjelmia, koska Netvisorista on suora yhteys kaikkiin suomalaisiin pankkeihin. Suoritat maksut suoraan Netvisorissa napin painalluksella.

Pankkiliikennenäkymä

Seuraa maksujen tilannetta pankkiliikennenäkymästä ja reagoi mahdollisiin virheisiin nopeasti.

Tilisiirrot

Netvisor muodostaa verotilisiirrot automaattisesti ja voit maksaa ne helposti nappia painamalla. Voit myös luoda omia tilisiirtoja esim. osinkojen maksua varten

Verkkolaskujen vastaanotto

Vastaanota verkkolaskut suoraan ohjelmistoon yrityksesi vekkolaskuosoitteeseen.

Paperilaskujen vastaanotto

Ota vastaan paperilaskut Netvisorin luomaan skannauspalvelun osoitteeseen. Saat näin myös paperilaskut suoraan sähköiseen muotoon.

Ostotilausten käsittely

Luo ja lähetä ostotilauksia toimittajille. Tilauskäsittelyn yhteydessä varastotapahtumat luodaan automaattisesti.

Ostojen raportointi

Seuraa ostoja helposti toimittajittain tai kustannuspaikoittain.

Toimittajien hallinta

Pidä toimittajarekisteri ajan tasalla samassa järjestelmässä ostotilausten ja ostolaskujen kanssa.

Henkilöstö ja palkat

Palkanlaskenta

Netvisorissa muodostat laskelmat ohjelman muodostamien pohjatietojen perusteella. Tarkista ja laita maksuun.

Työaika ja matkalaskut

Kukin työntekijä voi itse ilmoittaa työajankirjaukset ja matkalaskut suoraan ohjelmistoon tarkastamista, laskentaa ja maksamista varten.

Mobiili työajankirjaus ja matkalaskut

Anna työntekijöillesi mahdollisuus kirjata työaika ja matkalaskut mobiilisti suoraan matkapuhelimella.

Poissaolot ja liukumakäsittely

Näet poissaolojen ja liukumasaldojen tiedot kiinteänä osana työaikaraportointia.

Työaikojen hyväksyntä ja raportointi

Hyväksytyt työaikakirjaukset siirtyvät automaattisesti palkanlaskentaan. Näet työaikaraportit järjestelmästä ja voit viedä ne exceliin.

Päiväraha- ja kilometrikorvauslaskuri

Laske päivärahojen ja kilometrikorvausten määrä laskurilla ja muodosta matkalaskut helposti.

Palkansaajien hallinta ja verokortit

Ylläpidä henkilöstörekisteriä palkkatietojen yhteydessä. Pyydä verokorttitiedot suoraan verottajalta.

Palkkaperusteiden hallinta

Aseta palkansaajille palkkatiedot laskentaa varten. Muokkaus onnistuu helposti myös massatoiminnoilla.

Valmiit ja muokattavat palkkamallit

Valmiilla palkkamallipohjilla pääset helposti alkuun. Vaativampiin tarpeisiin voit muokata palkkamallit tarpeisiisi sopiviksi.

Lomalaskenta

Lomapäivien sekä lomapalkkavelan hallinta tapahtuu kiinteänä osana palkanlaskentaa. Palkansaajalla on aina ajantasainen tieto lomakertymästä.

Verkkopalkka

Lähetä palkkalaskelmat suoraan työntekijöiden verkkopankkeihin. Netvisor hyödyntää Maventan verkkopalkkaa.

Palkkalaskelmien hyväksyntä

Halutessasi voit hyödyntää palkkojen hyväksyntää järjestelmän sisällä, jolloin tiedot säilyvät turvallisesti ja ne ovat helppo tarkastaa.

Palkanlaskennan raportointi

Näet palkkatiedot automaattisesti ja ajantasaisesti erilaisilla raporteilla. Voit myös siirtää nämä exceliin.

Palkka- ja matkaennakot

Maksa palkan tai matkakulun ennakko järjestelmästä ja Netvisor huolehtii ennakon takaisinmaksun automaattisesti seuraavan maksukerran yhteydessä.

Varastonhallinta ja tuotteet

Varastonhallinta

Netvisorin varastokäsittely toimii saumattomasti osto- ja myyntitapahtumien kanssa automatisoiden kaikki tapahtumat sekä antaen tarvittavat raportit liikekirjanpitoa varten.

Laajennettu tuotehallinta

Hallitse vaivattomasti isotkin tuoterekisterit, muodosta helposti haluttuja tuotevariaatioita ja tuoterakenteita omien liiketoimintaprosessien tarpeisiin.

Varastotapahtuma ja tapahtumatyypit

Kirjaa päivittäiset varastotapahtumat tapahtuman tyypin mukaan, jolloin saat ajantasaisen raportoinnin tapahtuman luonteen mukaisesti.

Varaston arvostusmenetelmät

Netvisorissa varaston arvo voidaan määrittää juoksevan tai painotetun keskihinnan sekä FIFO-menettelyn mukaisesti.

Hyllypaikat ja rahdinkäsittely

Tapahtumat voidaan kirjata hyllypaikoittain, jolloin varastosta tiedetään tarkalleen missä tuote sijaitsee.

Hälytysrajat

Voit määrittää tuotteille varastomäärien minimin. Netvisor huomauttaa hankintapäätöksistä vastaavia henkilöitä varaston tilanteesta.

Myynti- ja hankintakäsittely

Varastotapahtumat muodostuvat automaattisesti liiketoimintaprosesseissa, eikä käyttäjän tarvitse pitää manuaalista kirjanpitoa varastotilanteesta.

Varastokirjanpito ja -raportit

Saat tarvittavan raportoinnin varaston arvon muutosten kirjaamiseksi liikekirjanpitoon. Lisäksi pysyt itse ajan tasalla päivittäisestä varastotilanteesta, saldoista ja kustannuksista.

Viivakoodikäsittely

Netvisorissa tuotteet voidaan käsitellä viivakoodein. Viivakoodeja käytetään tuotteen yksilöimiseen tuotehaussa. Viivakoodit voidaan tulostaa lähetteelle ja tuotetarroille.

Kieliversiot

Tuoterekisteri voidaan hallita samaan aikaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tuotevariaatiot

Tuoterekisteri voidaan muodostaa myös mallivariaatioiksi luomalla rekisteriin ominaisuuksia ja niille arvoja, jolloin variaatiot voidaan käsitellä yhden tuotenimikkeen alta.

Rakenteelliset tuotteet ja alituotteiden hallinta

Hallitse sekä varastovalmisteita että myyntikokoonpanoja. Netvisorin koostetuotekäsittely sopii mainiosti pienimuotoiseen tuotanto- ja kokoonpanokäsittelyyn.

Tilausten ja laskujen käsittely

Tuotteista tehdään tilauskäsittelyssä automaattisesti myyntitapahtumilta varastovaraukset ja hankintojen yhteydessä raportoidaan tulossa oleva tavara.

Rakenteellisten tuotteiden raportointi

Varastovalmisteista ja myyntikokoonpanoista tehdään automaattisesti rakenteen mukaiset varastokirjaukset, jotka raportoidaan Netvisorin varastonhallinnassa.

ABCD-analyysi

Pidä varasto aisoissa ja seuraa helposti mitkä tuotteet ovat liiketoimintasi kantava voima. ABCD-Analyysi luokittelee varastoitavat tuotteet ja kertoo mitkä niistä ovat yritykselle tärkeimpiä liikevaihdon sekä katteen osalta ja mistä tuotteista kannattaisi luopua.

Kokeile Netvisoria maksutta