Jarkko Iitiä ja Sirpa Turunen käyvät läpi Taloustutkimuksen vuonna 2020 tekemän yrittäjätutkimuksen tulokset ja niiden johtopäätökset tilitoimiston näkökulmasta.
– Mitkä ovat yrittäjän taloushallinnon tarpeet nyt ja tulevaisuudessa?
– Millaisia palveluita yrittäjät haluavat hankkia tilitoimistojen kautta?
– Kuinka hyvin tilitoimistot palvelevat asiakkaitaan?

Pienten yritysten taloushallinto ja tulevaisuuden tarpeet Solutions20 from Visma Solutions on Vimeo.