Ohjeet tulorekisteri-valtuutuksiin

Netvisor voi toimittaa tarvittavat tiedot tulorekisteriin vasta, kun yrityksessänne on hoidettu lakisääteiset valtuutukset oikein. Tällä sivulla ohjeistamme, miten teidän yrityksessänne tulee hoitaa valtuuttaminen. Oletko…

netvisor_tw-fb_tulorekisteri_1024x512

Netvisor-asiakkaan valtuutus

Verottajan lokakuussa antaman ohjeistuksen mukaan tulorekisterivaltuutuksen voi antaa ainoastaan yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Jotta nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö voi valtuuttaa, hänen tulee olla Netvisorissa asetettu myös pääkäyttäjä-rooliin.

1. Nimenkirjoitusoikeudellinen, tee valtuutus Netvisorin valtuutusikkunassa.

Jos yrityksenne on jo antanut valtuutuksen, varmistakaa, että valtuutuksen on tehnyt nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Jos näin on, yrityksenne valtuutus on pätevä.

2. Mikäli valtuutuksen on antanut henkilö, jolla ei ole nimenkirjoitusoikeutta, hänen on purettava antamansa valtuutus ennen uuden valtuutuksen antamista.

Pura aiempi valtuutus: Klikkaa valtuutusikkunasta painiketta “Pura valtuutus”.
Tämän jälkeen nimenkirjoitusoikeudellinen voi antaa uuden valtuutuksen.

3. Nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö voi antaa valtuutuksen vain, jos hänet on asetettu Netvisorissa pääkäyttäjäksi. Mikäli nimenkirjoitushenkilö ei ole Netvisor-pääkäyttäjä, asettakaa henkilö pääkäyttäjäksi Netvisorin asetuksista, jonka jälkeen hän voi valtuuttaa.

4. Jos yrityksessänne on 2 nimenkirjoitusoikeudellista henkilöä, voitte antaa valtuutuksen allekirjoittamalla sopimuksen Visma Signilla tästä linkistä >

Support: Ohje nimenkirjoitusoikeudelliselle pääkäyttäjälle

Lue viesti Communityssa

Tilitoimistokohtainen varmenne

Huom! Varmenne on jälleen haettavissa veron tulorekisteri-sivuilta >

Tilitoimisto voi lähettää omalla varmenteellaan tulorekisteri-ilmoitukset Netvisorista kaikista niistä asiakasyrityksistään, joiden kanssa tilitoimistolla on voimassaoleva toimeksiantosopimus ja valtuudet ilmoitusten lähettämiseen.

Tilitoimiston nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tekee hakemuksen teknisen rajapinnan käyttämisestä tulorekisteri.fi:ssä. Varmennepyyntö aktivoituu hakemuksen tekemisen yhteydessä.

Katso vero.fi:n ohjeet

Varmennetta haettaessa tarvittavat tiedot Netvisorin osalta:

 • Kanava: Viivästetty Web Service rajapinta
 • Tekninen yhteyshenkilö: Hakija itse
 • Ilmoitetaanko omasta vai toisen puolesta: Valitaan molemmat, jos myös tilitoimiston omat palkkailmoitukset lähetetään Netvisorista.

Hakemuksen tekijä saa Siirtoavaimet sähköpostiinsa, ja syöttää ne Netvisorin käyttöliittymään. Tämän jälkeen Netvisor huolehtii varmenteen hakuprosessin valmiiksi.

Jos tilitoimisto lähettää asiakasyritystensä ilmoitukset omalla varmenteellaan, ei loppuasiakkaan tarvitse valtuuttaa Visma Solutionia erikseen. Mikäli asiakkaanne on jo antanut valtuutuksen Netvisorissa, voitte informoida asiakastanne, että valtuutus muuttuu tilaan “puuttuu”, kunnes olette saaneet oman tilitoimistokohtaisen varmenteenne. Asiakkaan ei tarvitse poistaa annettuja valtuutuksia.

Support: Ohjeet tilitoimistolle varmenteen hakuun tulorekisteri-ilmoittamista varten

Lue viesti Communityssa

Tilitoimiston asiakas

Mikäli olette tilitoimiston asiakas, teidän ei tarvitse huolehtia erikseen tulorekisterin valtuutuksista tai varmenteista, sillä tilitoimistonne hoitaa sen puolestanne.

Mikäli olette on jo antaneet valtuutuksen Netvisorissa, valtuutus muuttuu tilaan “puuttuu”, kunnes tilitoimisto hoitaa oman tilitoimistokohtaisen varmenteensa. Jo annettuja valtuutuksia ei siis tarvitse erikseen poistaa.

Usein kysytyt kysymykset

Yleisiä kysymyksiä ja vastauksia tulorekisteristä Netvisorissa.

 • Yrityksen pääkäyttäjä ei ole antanut valtuutusta ja palkat pitäisi saada maksuun. Mitä teen?
  Maksa palkat normaalisti. Valtuutuksen voi antaa myös palkkojen maksamisen jälkeen ja toimittaa ilmoitukset jälkikäteen Netvisorista. Huomioithan, että ilmoitukset tulee toimittaa viiden (5) päivän kuluessa palkanmaksupäivästä 1.1.2019 alkaen. Suorituksen maksaja eli käytännössä työnantaja on aina ilmoitusvelvollinen ja vastaa mahdollisista sanktioista ilmoittamatta jättämisestä.
 • Mitä jos en annakaan valtuutusta?
  Voit käyttää palkanlaskentaa kuten nykyisin ja maksaa palkat. Palkanlaskennasta muodostuu tulorekisterin edellyttämä palkkatietoilmoitus myös tässä tilanteessa. Ilmoitusta ei voi kuitenkaan toimittaa Netvisorista. Tutustu tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun ja toimita palkkatiedot tätä kautta. Netvisorissa voit manuaalisesti merkitä ilmoitukset toimitetuiksi.
 • Yrityksemme lopettaa palkanlaskentapalvelun tai koko Netvisorin käytön. Tuleeko annettu valtuutus perua?
  Ei tarvitse. Valtuutus katsotaan peruutetuksi palvelun irtisanomisen yhteydessä. Annetun valtuuden perusteella voimme toimittaa ilmoitukset vielä irtisanomisajan.
 • Kuka voi tehdä valtuutuksen yrityksemme puolesta?
  Yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tulee asettaa pääkäyttäjäksi. Yrityshallinnan etusivulla kohdassa “Pääkäyttäjä” näet, kuka on on asetettu pääkäyttäjäksi ja kenellä on oikeus antaa valtuutus. Sivulle pääset valitsemalla: Yritysvalikko >> Palveluhallinta >> Valitse käsiteltävä yritys
 • Yrityksessä ei ole asetettuna pääkäyttäjää. Mitä teemme?
  Yritykseen tulee ensin asettaa pääkäyttäjä. Tämän voi tehdä valitsemalla: Yritysvalikko >> Palveluhallinta >> Valitse käsiteltävä yritys, jossa asetetaan tieto kenttään “Pääkäyttäjä”. Jos pääkäyttäjää ei aseteta, ei valtuutusta voida ko. yritykseen antaa eikä näin ollen hyödyntää Netvisorin automaattista ilmoittamista.
 • Yrityksessämme tarvitaan useampi nimenkirjoitusoikeudellinen tekemään sopimuksia. Pääkäyttäjiä ei voi kuitenkaan olla kuin yksi. Mitä teemme?
  Jos yrityksessänne on määritelty nimenkirjoitusoikeus kahdelle henkilölle yhdessä, voitte antaa valtuutuksen allekirjoittamalla sopimuksen Visma Signilla. Linkki sopimuslomakkeeseen: https://www.vismasignforms.com/form/8c8bae14-1545-48a6-8191-d20e85edf817
 • Valtuutta annettaessa annetaan valtuutus kaikkiin järjestelmän kautta toimitettaviin ilmoituksiin. Voinko rajata annettavaa valtuutta?
  Et voi. Valtuus koskee kuitenkin ainoastaan ilmoitusten toimittamista. Visma Solutions Oy ei voi hyödyntää annettua valtuutta millään muilla keinoin.
 • Voiko Visma Solutions Oy:n henkilöstö hyödyntää valtuutta tai päästä jotenkin käyttämään sitä väärin?
  Ei voi. Valtuutta käytetään vain teknisen varmenteen kanssa ja se on myönnettynä yhtiöllemme. Kukaan yksittäinen henkilö ei voi hyötyä missään tilanteessa annetusta valtuudesta.
 • Voinko nähdä valtuutusten tilanteen useasta yrityksestä kerrallaan?
  Et voi. Voit nähdä vain yhden yrityksen tiedon kerrallaan.
 • Toimivatko Katso-tunnukseni jatkossakin?
  Tulorekisteriin liittyviä ilmoituksia ei toimiteta Katso-tunnuksien avulla lainkaan. Muussa ilmoittamisessa tunnukset toimivat vielä jonkin aikaa muussa ilmoittamisessa. Verohallinto on tiedottanut, että oma-aloitteisten verojen hoitamisen osalta yhtiöt voivat jatkaa asiointia OmaVero -palvelussa vuoden 2019 loppuun saakka. Tiedotamme Netvisorin osalta muutoksista communityssä.
 • Tarvitsenko myös Suomi.fi -valtuudet?
  Palkkatietoilmoitusten ja työnantajan erillisilmoitusten toimittamiseen Netvisorista Suomi.fi -valtuuksia ei tarvita. Jos sinulla on tarve käydä Suomi.fi -palvelussa tai muissa vastaavissa palveluisssa asioimassa, tarvitset näihin Suomi.fi -valtuudet eikä Netvisoriin annettua valtuutta voi käyttää. Suomi.fi -palvelussa voi mm. tarkistaa toimitettuja ilmoituksia sekä ilmoittaa latauspalvelun ja käyttöliittymän kautta palkkatietoja. Netvisorissa tulet näkemään automaattisesti toimitettujen ilmoitusten tilat sekä mahdolliset virheilmoitukset. Nämä perustuvat tulorekisterin toimittamiin vastaussanomiin. Näet siis suoraan Netvisorista, onko ilmoitus mennyt perille ja ollut oikeellinen. Pelkkään tietojen tarkastamiseen suomi.fi -valtuuksia ei siksi tarvita. Suomi.fi-valtuuksiin voit tutustua osoitteessa www.suomi.fi
 • Toimin yhdistyksen edustajana eikä Suomi.fi -valtuuksia myönnetä Suomi.fi-palvelun kautta. Mitä teen?
  Kuten yllä mainittiin, et tarvitse erillistä Suomi.fi-valtuutusta ilmoitusten toimittamiseen Netvisorista. Huolehdimme nämä Netvisorissa antamallasi valtuudella. Jos kuitenkin haluat asioida Suomi.fi-palvelussa ja edustat yhdistystä, säätiötä, kuntaa, seurakuntaa, oppilaitosta, elinkeinoyhtymää, kuolinpesää tai ulkomaista toimijaa, tulee sinun hankkia Suomi.fi-valtuus Katso-palvelun kautta. Tulorekisteri.fi-sivuilta saat lisätietoa menettelystä.
 • Mistä saan lisätietoa tulorekisteristä?
  Netvisorin osalta koostamme tietoa netvisor.fi/tuote/palkanlaskentaohjelma/tulorekisteri/ sivustolle, josta saat tietoa mm. Olennaisimmista uudistuksista ja tulevista koulutuksista tulorekisteriin liittyen. Uusista muutoksista tiedotamme aina Communityssa Tukisivuillamme olemme koostaneet jo tehdyt muutokset ja näihin liittyvät ohjeet tälle sivulle Tulorekisteri.fi sivustolla voit lukea lisää yleisesti tulorekisteriin liittyen.

Voit hoitaa valtuutuksen helposti Netvisorissa.

Netvisor-myynti: yhteydenottopyyntö

Etunimi

Sukunimi

Yritys

Puhelin

Sähköposti

Olen tietoinen siitä, että Visma käsittelee henkilötietojani siltä osin kuin mitä pyyntööni vastaaminen edellyttää. Lue lisää siitä, miten Visma käsittelee henkilötietojasi täältä