netvisor-logo-white-e1478511932254-320x136

Myyntilaskut           Ostolaskut            Työaika, matkat, palkat           Kuittiskanneri         Tuotehallinta

Lisäpalvelut: Laajennettu tuotehallinta

Tuote- ja varastokäsittelyn tehostaminen helpottaa arkeasi ja tekee yrityksesi toiminnasta ammattimaisempaa.

Netvisorin laajennettu tuotehallinta

tuotekatalogi

Tehosta tuotteiden käsittelyä

Hallitse kätevästi tuotevariaatiot, mallit, varastovalmisteet ja myyntikokoonpanot tuoterekisterissäsi.

Säästä aikaa

Nopeuta suurien tuotemäärien päivittäistä käsittelyä ryhmittelyperusteilla ja visualisoi tuoteryhmärakenteet hierarkiakäsittelyllä tuotekatalogissa.

netvisor-tuotteiden-kasittely

Monipuoliset tuotetiedot

Nopeuta tuotehakuja, paranna käsittelyä verkkokauppojen kanssa sekä käsittele ja raportoi tuotteita monipuolisesti. Käytössäsi on mm. viivakoodikäsittely, kielituki, tuotekuvat ja hierarkiset tuoteryhmät.

Tehokkaampi varastokäsittely

Tehosta päivittäista varastokäsittelyäsi automatisoimalla varastovalmisteiden ja myyntikokoonpanojen alituotteiden varastokirjaukset. Varaston inventaariot teet nopeasti suoraan käyttöliittymässä tai tuot saldot kätevästi valmiilla siirtotiedostolla.

Hinnoittelu

Alkaen 19,87/ kk

+ tapahtumat

Kaikki hinnat alv 0%. Katso tapahtumahinnasto.

Yleisimmät kysymykset


 

Toiminnallisuudet

 • Miten laajennettu tuotehallinta tukee olemassa olevia verkkokauppatoteutuksia?
  Meillä on useampiakin verkkokauppoja, jotka ovat tehneet rajapintatoteutuksia Netvisoriin ja laajennetun tuotehallinnan ominaisuudet on suunniteltu silmällä pitäen yritysten verkkokauppatoteutuksia. Vismalla on myös oma verkkokauppa-alusta.
 • Mihin viivakoodia käytetään Netvisorissa tuotehallinnan yhteydessä?
  Viivakoodi sisältää Netvisorissa vain tuotenimiketiedon. Viivakoodi on raportoitavissa tuoterekisterissa, jossa sitä voidaan käyttää hakunimikkeenä. Netvisorin tapahtumakäsittelyssä on tuki viivakoodille siten, että käyttäjä voi lukea koodin viivakoodinlukijalla ja järjestelmä löytää tämän perusteella oikean tuotteen tapahtumalle lisättäväksi. Sisäistä varastokäsittelyä varten viivakoodit piirretään varastotilaustulosteelle, josta varastomies voi lukea oikean tuotteen viivakoodinlukijalla. Viivakoodi piirretään myös myyntitilauksen lähetteelle.
 • Voidaanko viivakoodiin sisällyttää muuta tietoa kuin itse tuotekoodi?
  Perinteisiä hinta-, varasto-, tilaus- tai laskutietoja ei voida tuoda, mutta Netvisor tukee myös QR-koodia. QR-koodiin on mahdollista sisällyttää käytännössä mitä merkkejä tahansa. Näin esim. lisätiedot voidaan tarkastaa viivakoodinlukijalla, joka osaa lukea QR-koodin sisällön.
 • Voidaanko Netvisorissa tulostaa viivakooditarroja tuotteille?
  Netvisorissa voidaan tulostaa myös viivakoodit tarra-arkkeina pdf-formaatissa tuotteisiin laitettavaksi.
 • Minulla on tarve ryhmitellä ja raportoida tuotteita laajemmin, kuin pelkällä tuoteryhmäkäsittelyllä. Onko tämä mahdollista?
  Kyllä. Netvisorissa tuote voi kuulua vain yhteen tuoteryhmään, mutta tuoteryhmille voidaan rakentaa hierarkia, mikä tuo uusia ulottuvuuksia tuotteiden käsittelyyn. Lisäksi käyttäjän on mahdollista luoda tuoterekisteriin haluamansa määrä ryhmittelyperusteita. Ryhmittelyperusteita voidaan käyttää tuotehaussa hakuehtona, jolloin saadaan halutun ryhmän tuotteet näkyviin. Tuotteella voi olla useita ryhmittelyperusteita.
 • Miten voin hyödyntää laajennettua tuotehallintaa varastonhallinnassa?
  Tuotannonohjausta varten laajennettu tuotehallinta tarjoaa koostetuoterakenteet, jossa valmistuskirjausten yhteydessä järjestelmä osaa käsitellä automaattisesti alituotteiden, kuten raaka-aineiden ja komponenttien varastovähennykset varastokirjanpitoon. Lisäksi mallivariaatioiden varastotilanne voidaan raportoida taulukossa mallin ominaisuuksien mukaan.
 • Tukeeko laajennettu tuotehallinta tuotannonohjausta ja –suunnittelua?
  Netvisorin laajennettu tuotehallinta on suunniteltu tukemaan nimenomaan tuotannonohjausta, mutta varsinainen tuotannonsuunnittelujärjestelmä se ei ole. Koostetuoterakenteet ja alituotteiden automaattiset varastovähennykset tukevat yrityksen tuotantoprosesseja varastokirjanpidon näkökulmasta. Netvisorin hälytysrajakäsittelyllä voidaan myös ohjata varaston täydennysprosesseja tuotannon yhteydessä, kun tiedetään raaka-aineiden ja komponenttien reaaliaikaiset varastotilanteet.
 • Tarvitaanko tapahtumapohjaista varastokäsittelyä (FIFO) varten laajennettua tuotehallintaa?
  Ei tarvita. Varastonarvostusmenettely hallitaan myynnin perustiedoista käsin ja tapahtumapohjainen varastokäsittely toimii myös tavallisen tuotehallinnan kanssa.
 • Saanko tuotua tuotteille kuvat?
  Kyllä, kuvien lisääminen tuotteelle on mahdollista

Käyttöönotto

 • Miten saan aktivoitua laajennetun tuotehallinnan käyttööni?
  Palvelu voidaan kytkeä päälle Netvisor-palveluiden valinnasta, mikäli käyttäjällä on käyttäjähallitsijan rooli kyseiseen yritykseen.
 • Mitä minun tulee ottaa huomioon käyttöönoton yhteydessä?
  Tuotehallinta on heti käyttövalmis ja sen saa helposti käyttöön. Jos Netvisor on jo käytössä ja käytössä on ollut myyntireskontran mukana tuleva tavallinen tuotehallinta, tuoterekisteri ja sen sisältämät tiedot konvertoidaan suoraan uuteen rakenteeseen. Ennen käytön aloitusta on huolehdittava, että tarvittavat asiat on lisätty järjestelmään. Ne löytyvät listattuna täällä >
 • Mitä tulee ottaa huomioon, jos otan samalla varastonhallinnan käyttöön?
  Tuotteissa on otettava ottaa kantaa, mitkä ovat varastotuotteita. Näille määritellään hankintahinta, oikea varasto ja tehdään inventaariokirjaus, jossa laitetaan oikea määrä tuotteita varastoon. On tärkeä tehdä inventaariokirjaus, ennen kuin aletaan myymään tuotteita, sillä se vähentää varastosaldoa.
 • Miten voin tuoda toisessa järjestelmässä olevia tuotetietoja Netvisoriin?
  Netvisoriin voidaan tuoda tuotetietoja csv-tiedostona. Tietojen tuonti mahdollistaa vain samat tiedot kuin tavallisessa tuotehallinnassa. Voit katsoa tuotetietojen tuonnista lisää -tietojentuontiohjelinkki-. Laajennetun tuotehallinnan tietojen tuontia varten on tehty oma Excel -pohja, johon asiakasyrityksen tulee syöttää tarvittavat tiedot oikeille paikoille. Tässä on mahdollista myös tuoterakenteiden ja varaston alkusaldojen tuonti varastokohtaisesti. Voit tiedustella tietojen tuonnista enemmän käyttöönoton yhteydessä Netvisorin edustajan kanssa.
 • Miten saan tuoterakenteet (malli- tai koostetuoterakanteet) luotua helposti järjestelmään?
  Asiakasyrityksellä on tässä kaksi vaihtoehtoa. Rakenteet voidaan luoda manuaalisesti käyttöliittymässä tai Netvisorin edustajan kautta toimitettavalla Excel-pohjalla, johon yrityksen tulee kuvata ohjeiden mukaisesti rakenteet.
 • Voinko muodostaa mallivariaatioita tuotteille?
  Kyllä voit. Järjestelmään on ensin lisättävä mallivariaatioille tarkoitetut ominaisuudet (esim. koko, väri) ja niiden arvot (esim. XL, punainen), joiden perusteella malli muodostetaan.
 • Voidaanko koostetuotteelle luoda monitasoinen alituoterakenne esim. puolivalmisteilla on oma rakenne, joka liitetään varsinaisen päätuotteen rakenteeseen?
  Kyllä voidaan. Puolivalmisteen päätuote tulee tällöin liittää alituotteeksi lopputuotteen koostetuoterakenteeseen. Näitä tasoja voidaan myös rakentaa tarpeen mukaan useampiakin allekkain.
 • Voinko palata helposti takaisin tavalliseen tuotehallintaan, mikäli en haluakaan käyttää laajennettua tuotehallintaa?
  Kyllä voit. Laajennettu tuotehallinta -palvelu voidaan kytkeä vaivattomasti pois käytöstä Netvisorin palvelun hallinnasta, kuten muut palvelut

Käyttö

 • Haluan saada koostetuotteen rakenteen raportoitua. Miten se tehdään käyttöliittymässä?
  Tuotelistauksessa tuotenimikkeen perään lisätään ikoni, josta koostetuotteen alituotekaavion saa näkyviin. Tässä kaaviossa ei raportoida kuin ylin alituoterakenteen taso. Lisäksi tuotekortilla on vastaava ikoni tuotenimikkeen perässä, josta saa kaavion näkyviin. Tässä kaaviossa on kuvattuna rakenteen kaikki alituotetasot.
 • Haluan saada hälytysrajan saavuttaneista tuotteista raportin mahdollisimman helposti. Miten tämä tapahtuu laajennetussa tuotehallinnassa?
  Perinteisen varastoraportin hakemisen sijaan laajennetun tuotehallinnan tuotelistausnäkymästä löytyy listauksessa näytettävien valikko. Valikosta löytyy valinta "Näytä hälytysrajan saavuttaneet tuotteet". Toiminto rajaa listausnäkymään automaattisesti vain ne tuotteet, joiden hälytysraja on varastossa alittunut. Tästä listasta on helppo viedä halutut tuotteet suoraan hankintakäsittelyyn ostotilaukselle.
 • Minun pitää saada kopio tuoterekisterissa olevista tuotteista, järjestelmän ulkopuolista käsittelyä varten. Onko tämä mahdollista ja miten tämä tapahtuu?
  Tuoterekisteri voidaan tulostaa excel -formaatissa listauksen etusivulta löytyvän toiminnon kautta.
 • Käsittelykorin valikosta löytyy ”Valmistuskirjaus”. Mikä tämä toiminto on?
  Tämä on asiakasyrityksen tuotantokäsittelyä tukeva toiminto. Varastoitaville koostetuotteille tulee tehdä ns. valmistuskirjaus Netvisorissa, jossa alituotteita vähennetään automaattisesti koostetuoterakenteen mukaisesti varastosta, kun tuotetta valmistetaan.

Ota käyttöön

Jätä meille yhteydenottopyyntö. Netvisor-asiantuntijamme on sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Voitte yhdessä varmistaa, että saat tarvitsemasi palvelut käyttöön ja kaikki on kohdallaan. Asiantuntijamme avaa sinulle Myynti-osion ja toimittaa materiaalit, joilla pääset helposti ja nopeasti alkuun.

Etunimi

Sukunimi

Yritys

Puhelin

Sähköposti

Käytämme Netvisoria yhdessä tilitoimiston kanssa. Tilitoimistomme on:


Olen tietoinen siitä, että Visma käsittelee henkilötietojani siltä osin kuin mitä pyyntööni vastaaminen edellyttää. Lue lisää siitä, miten Visma käsittelee henkilötietojasi täältä

Tutustu myös muihin Netvisor-lisäpalveluihin:

Korkeampi automaatioaste Netvisor-lisäpalveluilla

Netvisor-myynti: yhteydenottopyyntö

Etunimi

Sukunimi

Yritys

Puhelin

Sähköposti

Olen tietoinen siitä, että Visma käsittelee henkilötietojani siltä osin kuin mitä pyyntööni vastaaminen edellyttää. Lue lisää siitä, miten Visma käsittelee henkilötietojasi täältä