Rahoittaja ei ole vain rahasampo – hän tuo yritykseen myös henkistä pääomaa

Kuuntele podcastina SoundCloudista tai iTunesista

Kun tarvitset rahoitusta yrityksen kasvuu ja kehittämiseen, on Suomessa valtavasti rahoitusvaihtoehtoja tarjolla. Valikoima on myös viime vuosina laajentunut merkittävästi, kun ulkomaalaiset sijoittajat ovat löytäneet suomalaisyritysten potentiaalin.

Enkelit ja suuret joukot startupien ensi askel

Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtajan Pia Santavirran mukaan varsinkin startup-yrityksille on tarjolla paljon erilaisia vaihtoehtoja. Aivan alkuvaiheessa, kun sinulla on vain loistava idea ja yrityksesi on vielä rakentumassa, kannattaa olla yhteydessä suomalaisten bisnesenkeleiden verkostoon, FiBAN:iin. Sitä kautta voi saada yritykselle alkupääomaa, kun tarve on joitakin kymmeniä tuhansia euroja.

Jos tuotteesi on suuria joukkoja kiinnostava, voi yksi vaihtoehto ihan alkuvaiheessa olla joukkorahoitus. Sen avulla saat myös kätevästi sitoutettua jo suurehkon kanta-asiakasjoukon tuotteesi taakse.

Kun yritys etsii hieman suurempia rahoja sekä osaamista ja verkostoja tuotekehitykseen, toiminnan käynnistämiseen tai voimakkaaseen kasvuun, tulevat kuvioon Venture capital -sijoittajat. He etsivät koko ajan mielenkiintoisia, erityisesti globaaleille markkinoille suuntaavia startup-yrityksiä sijoituskohteikseen. Venture capital -sijoittajat vaativat tavanomaisesti tarkempia kasvusuunnitelmia ja asiaansa sitoutunutta tiimiä hyvän idean taakse. Venture capital -sijoituksen suuruus on ensimmäisellä sijoituskierroksella keskimäärin noin 600 000 euroa per yritys.

Julkinen rahoitus startupeille

Startupeille on tarjolla yksityisen rahan lisäksi myös julkista rahaa. Esimerkiksi Finpron ja Tekesin yhdistymisestä syntynyt Business Finland rahoittaa vuosittain noin 800:aa startupia. Business Finlandin johtaja Marjo Ilmari kertoo esimerkiksi Tempo-rahoituksesta, jota kansainvälisille markkinoille tähtäävä startup-yritys voi hakea mm. markkinatutkimuksen tekemistä tai liiketoimintakonseptin testaamista varten. Sitä voi maksimissaan saada 50 000 euroa ja se on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Toinen julkista yritysrahoitusta myöntävä taho on Finnvera. Se rahoittaa tavallisesti yrityksiä, joilla on jo jonkin verran toimintaa ja liikevaihtoa. Finnveralta voi saada takauksen esimerkiksi pankkilainaan, jolla yritys voi rahoittaa investointeja tai kattaa käyttöpääomatarvetta. He myöntävät myös yrittäjälainoja, joilla voidaan rahoittaa sijoituksia osakeyhtiön osakepääomaan. Henkilölle myönnettävää yrittäjälainaa voi saada enintään 100 000 euroa.

Kasvuyrityksille miljoonia kansainvälistymiseen

Pia Santavirran mukaan vakiintunut yritys, joka tarvitsee tukea kasvuunsa voi yksityistä rahoitusta etsiessään kääntyä buyout-sijoittajien puoleen. He etsivät sijoituskohteikseen merkittävän kokoisia ja toimintansa jo vakiinnuttaneita yrityksiä, jotka ovat kasvu-uralla ja tarvitsevat rahaa esimerkiksi investointeihin tai kaavailevat kansainvälistymistä. Keskimääräinen sijoitussumma kasvuyritykseen on noin 6 miljoonaa euroa. Pääomasijoittaja ja yritys tekevät yhteistyötä kasvutavoitteiden saavuttamiseksi tavanomaisesti 3-7 vuotta, jonka jälkeen pääomasijoittaja irtautuu yrityksestä. Onnistuneessa irtautumisessa riskin jakaminen ja arvonluonti sijoitusaikana hyödyttää lopulta kaikkia omistajia.

Julkiselta puolelta löytyy kasvuyrityksille myös monia rahoitusvaihtoehtoja. Marjo Ilmari kertoo, että Business Finland myöntää lainarahoitusta tuotekehitysinvestointeihin. Tuotannollisiin investointeihin puolestaan rahoitusta saa yleensä pankista ja Finnveralta, joka voi toimia myös pankkilainan takaajana. Finnvera on myös oikea osoite, kun yritys kaavailee viennin aloittamista.

Kansainväliset sijoittajat ovat myös löytäneet Suomen. Viime vuonna ulkomaiset sijoittajat rahoittivat esimerkiksi suomalaisia startup-yrityksiä 200 miljoonalla eurolla, mikä on selkeästi enemmän kuin kaikki kotimaiset pääomasijoitukset yhteensä. Nämä sijoitukset ovat tavanomaisesti jo yli 10 miljoonan euron rahoituskierroksia kansainväliseen kasvuun tähtääville startup-yrityksille. Onkin muistettava, että startupit tarvitsevat usein 3-4 rahoituskierrosta rahoittamaan kasvuaan.

Usein yrityksen rahoitus muodostuu useiden edellä mainittujen rahoitusmuotojen summasta. Esimerkiksi Business Finlandin asiantuntijoilta voi kysyä apua oikeiden rahoitusvaihtoehtojen valintaan. Myös kokenut pääomasijoittaja voi hyvinkin olla avuksi rahoituskierroksien kokoamisessa.

Rahoittaja toimii yrityksen tutorina

Kun rahoittaja sijoittaa yritykseen, hän haluaa myös varmistaa kaikin mahdollisin keinoin, että sijoitus onnistuu; yritys kasvaa, menestyy ja kansainvälistyy. Siksi sekä pääomasijoittajat että julkisen puolen rahoittajat tarjoavat monenlaista tukea ja neuvontaa yrityksen toimintaan.

Erityisesti pääomasijoittajat haluavat usein olla aktiivisesti mukana yrityksen toiminnassa ja kehittämisessä. Pääomasijoittajat ovat omistajina suomalaisten kasvuyrittäjien ja yritysten kumppaneita, jotka jakavat riskiä yhteisten kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Heillä on paljon kokemusta kasvunrakentamisen keinoista muun muassa kansainvälistymisestä, rekrytoinneista ja yritysostoista. He tietävät parhaat toimintatavat ja heillä on myös laajat verkostot, joiden kautta yritys saa sekä tukea kasvuun että mahdollisesti potentiaalisia asiakkaita. Pääomasijoittajilta saa usein hyviä neuvoja yrityksen kehittämiseen jo rahoitusneuvotteluvaiheessa, vaikkei yhteistyöhön lopulta päästäisikään.

Miten valmistautua rahoittajan tapaamiseen?

Rahoituksen saaminen vaatii yrittäjältä huolellista valmistautumista. Soitellen sotaan ei kannata lähetä, sillä sekä julkiset että yksityiset rahoittajat vaativat selkeitä suunnitelmia yrityksen tulevaisuudelle. Kasvusuunnitelmaa kysyy jokainen rahoittaja. Yrittäjällä täytyy olla selkeä käsitys siitä, miten rahoitusta aiotaan käyttää ja millä toimenpiteillä yritys saadaan kasvuun.

Toinen tärkeä asia on yrittäjän ja hänen tiiminsä asenne ja osaaminen. Innostunut, sitoutunut ja ammattitaitoinen tiimi kunnianhimoisen yrittäjän tukena takaavat yleensä yrityksen menestyksen. Kolmas painottuva asia on vahva edelläkävijyys ja kilpailuetu. Nykyaikana ei vain voi menestyä, jos oma uniikki, asiakaslähtöinen kilpailuetu ei ole hallussa.

Näiden jälkeen löytyy lista asioita, jotka nekin ovat tärkeitä ja joiden täytyy olla kunnossa. Tällaisia ovat mm. idean tai kasvupyrähdyksen oikea-aikaisuus, hyvä hallintotapa sekä talouslaskelmat. Tärkeää on myös osata tunnustaa, mitä paletista puuttuu, sillä se voi olla juuri se pala, jonka sijoittaja pystyy täyttämään omalla osaamisellaan.

Rahoituksen saaminen voi kestää

Rahoituksen hakemiseen kannattaa varata runsaasti aikaa. Ensinnäkin omat suunnitelmat ja tavoitteet on hyvä kirkastaa itselleen ennen kuin lähtee etsimään rahoittajaa. Sen jälkeen täytyy tutkia vaihtoehtoja ja etsiä sellaisia rahoittajia, joista on yrityksellesi mahdollisimman paljon hyötyä muutenkin kuin rahallisesti.

Pääomasijoittajat ry:llä on sivuillaan sijoittajahakukone, jonka avulla voi haarukoida sopivia pääomasijoittajia esimerkiksi yrityksen koon ja toimialan mukaan. Sivuilta löytyy myös yrittäjille suunnattu ”Näin haet pääomasijoitusta” -opas. Business Finlandin sivulta löydät tietoa heidän eri rahoitusvaihtoehdoistaan.

Aikaa kannattaa varata myös itse rahoitusneuvotteluihin. Mitä suuremmista rahoista on kyse, sitä pidempään rahoittajat pohtivat päätöksiään. Kun on kyse miljoonasijoituksesta, neuvottelut voivat kestää kuukausia. Rahoittajat haluavat tutustuvat yritykseen ja sen avainhenkilöihin sekä selvittää yrityksen kasvupotentiaalin mahdollisimman tarkasti.

Yrityksen kannattaa nimetä tietty henkilö, joka hoitaa rahoitusneuvotteluita. Tapaamisia tulee olemaan paljon ja on hyvä jos yksi ja sama ihminen voi osallistua niihin kaikkiin. Hänestä tulee sijoittajalle tuttu kasvo ja hän pysyy ajantasalla, mitä kaikkea neuvotteluissa on jo käsitelty. Samalla hänestä kasvaa rahoituksen asiantuntija, jonka osaamisesta on varmasti hyötyä yritykselle jatkossakin.

Lainan ottaminen tai yrityksensä osakkeiden luovuttaminen ulkopuoliselle voi tuntua pelottavalta ajatukselta. Mutta, jos tavoitteesi on kasvaa ja laajentaa jopa ulkomaille, tarvitset tueksesi sekä fyysistä että henkistä pääomaa. Ole rohkea ja tartu tilaisuuteen. Toivottavasti tästä blogista on sinulle apua rahoitussuunnitelmissasi.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.