logo-Artboard 3

Kuuntele podcastina.

Vuosi vaihtui ja jotain taas muuttui. Yrittäjän vuodenvaihde pitää aina sisällään jotain uutta tehtävää tai muistettavaa. Tämä vuodenvaihde tullaan varmasti muistamaan kansallisen tulorekisterin käyttöönotosta. Se on massiivinen muutos, joka vaikuttaa jokaiseen suomalaiseen tulonsaajaan ja tulonmaksajaan.

Palkkoja maksavassa organisaatiossa tulorekisterin käytöönotto tarkoittaa, että jokaisesta palkanmaksusta täytyy tehdä rekisteriin ilmoitus viiden vuorokauden sisällä maksusta. Eli jos yrityksellä on useita palkanmaksupäiviä kuukaudessa, täytyy myös ilmoitukset tehdä yhtä monta kertaa. Jos yrityksessä on tapana maksaa palkkaennakkoja, on niistäkin tehtävä jokaisesta oma ilmoituksensa. Kaikki tämä teettää hirveästi käsityötä, ellei käytössä ole sähköistä palkanlaskentajärjestelmää, josta ilmoitukset hoituvat automaattisesti. Tulorekisteristä lisää täällä.

Verotukseen liittyvät muutokset

Kaikkia tulonsaajia koskee toinenkin muutos, sillä verokortit ovat muuttuneet. Aikaisempien päätuloa ja sivutuloja varten olleiden kahden verokortin sijaan jatkossa meillä jokaisella on vain yksi verokortti, joka esitetään kaikille työnantajille. Tämä tuo hieman lisää vastuuta veronmaksajille itselleen, sillä heidän täytyy olla entistä tarkempia, ettei vuosittainen tuloraja ylity. Muutoksen myötä verokortissa on siis vain yksi tuloraja, vuosituloraja. Kuukausiraja poistuu käytöstä kokonaan.

Kolmas suurempi uudistus tässä vuodenvaihteessa oli arvosetelidirektiivi, jolla yhtenäistetään arvoseteleiden, eli lahjakorttien, lounasseteleiden ja muiden vastaavien arvonlisäverotuskäytäntö koko EU:n alueella.

Suurin muutos uudessa määrittelyssä on, että siinä erotetaan toisistaan yksikäyttö- ja monikäyttösetelit. Yksikäyttösetelit ovat selkeästi yhden arvonlisäverokannan mukaisia, jolloin niistä maksetaan arvonlisävero heti, kun lahjakortti tai vastaava on myyty. Monikäyttösetelillä puolestaan voi ostaa useamman eri arvonlisäverokannan mukaisia tuotteita ja siksi niiden arvonlisäverot maksetaan vasta, kun lahjakortilla tai vastaavalla ostetaan jotain.

Mitkä luvut muuttuivat ja mitkä pysyivät ennallaan?

– Verot: Yritysverotus säilyi 20 prosentissa.
Yrityksen verotuksesta kannattaa muistaa, että lisäennakkoa voi maksaa enää vain tammikuun loppuun asti korottomasti. Sen jälkeen siitä alkaa juosta korkoa. Lue lisää ennakkoveron täydentämisen muutoksesta täältä.

– Päivärahat pysyvät vuonna 2019 edellisvuoden tasolla, osapäiväraha on 19 euroa ja kokopäiväraha 42 euroa.

– Kilometrikorvaukseen tulee yhden sentin korotus, eli vuonna 2019 se on 43senttiä/km. Päivärahoista ja kilometrikorvauksista enemmän verottajan sivuilla.

– Työsuhde-etujen verotusarvot säilyvät muuten ennallaan, mutta ravintoedun verotusarvo nousee 10 senttiä. Työsuhde-etujen verotusarvot löytyvät täältä.

– Sosiaaliturvamaksuihin tuli vuodenvaihteessa pientä laskua, työeläkemaksut puolestaan nousivat hieman. Tarkat luvut voi tarkistaa esimerkiksi täältä.

Muuta muistettavaa

Vuodenvaihteessa yrittäjän täytyy muistaa monia muitakin asioita. Yksi tärkeä on osinkojen vuosi-ilmoitus. Se täytyy tehdä tammikuun aikana. Jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa, täytyy ilmoitus osingoista tehdä sähköisenä.

Eniten muistamista vaatii tilinpääksen laatiminen. Siihen valmistautumisessa kaikkein tärkeintä on ennakointi. Mitään ei kannata jättää viime tinkaan, sillä se aiheuttaa yleensä ongelmia kaikille osapuolille. Ole siis yhteydessä omaan kirjanpitäjääsi ja sovi hänen kanssaan viimeistään nyt tilinpäätöksesi valmistumisen aikataulusta. Selvitä, mihin mennessä hän tarvitsee kaikki materiaalit, jotta hän saa tilinpäätöksen tehtyä toivomaasi ajankohtaan mennessä. Samalla täytyy sopia, kuka hankkii mitäkin dokumentteja tilinpäätöstä varten.

Kun tiedät, milloin tilinpäätös valmistuu, sovi myös tilintarkastajan kanssa aika tilintarkastusta varten. Näin sinulla on kaikki valmiina huhtikuun lopulla, kun on aika jättää veroilmoitus.

Muista pyytää pankista tilien ja lainojen saldotodistukset sekä vastuut ja vakuudet. Jos sinulla on leasing autoja, tietokoneita tms, täytyy niistä pyytää myös saldotodistukset tilinpäätökseen.

Kuuntele Azets Insightin Business Advisorin Katri Leppäsen vuodenvaihteen tärpit Bisnespöytä-podcastista.

Tarkista kaikki tilinpäätökseen liittyvä muistettava Tilinpäätöksen tekijän check-list:sta.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.