logo-Artboard 3

Kuuntele podcastina.
Yrittäjän eläkesuunnitelmat

Suomessa tulee lähivuosina eläkeikään arviolta 50 000 yrittäjää. Moni haluaa jatkaa yrittäjänä vielä eläkeiän ylitettyäänkin, mutta eivät kaikki. Jos haaveilet jo rentouttavista eläkepäivistä, on nyt viimeistään aika aloittaa niihin valmistautuminen. Nimittäin oma henkinen valmistautuminen ja yrityksen omistajanvaihdokseen valmistaminen vievät yllättävän paljon aikaa.

– Yli 55-vuotiaiden yrittäjien omistajanvaihdossuunnitelmista toteutuu tutkimusten mukaan vain noin puolet. Sen sijaan, tätä nuorempien suunnitelmat toteutuvat lähes sata prosenttisesti, kertoo Suomen Yrittäjien projektipäällikkö Mika Haavisto.

Yrityksestä ei tehdä myyntikelpoista tuosta vain, vaan se vaatii vuosien työn.

Syy siihen, miksi yli 55-vuotiaiden omistajanvaihdossuunnitelmista vain joka toinen toteutuu on, etteivät yritykset ole myyntikunnossa. Ostajan ja rahoittajan näkemykset yrityksen arvosta poikkeavat voimakkaasti yrittäjän, eli myyjän, näkemyksistä. Suunnitelmien toteutumisen esteenä on myös se, etteivät yrittäjät ota omistajanvaihdoksen ensimmäistä askelta. Jotta omistajanvaihdos olisi mahdollista, tulee yrityksen olla tuloksentekokunnossa, yrittäjän osaamisen olla eritetty yrityksen osaamiseksi ja yrittäjän itsensä olla henkisesti valmistautunut vaihdokseen. Myös taloushallinto ja yrityksen muu hallinto täytyy olla hyvin hoidettu ja dokumentoitu, jotta ostajaehdokkailla on mahdollisuus arvioida yritystä.

– Yrityksestä ei tehdä myyntikelpoista tuosta vain, vaan se vaatii vuosien työn. Jotkut sanovat, että yritystä perustettaessa pitäisi jo miettiä, millä tavalla siitä luopuu, kertoo Suomen Yrityskaupat Oy:n toimitusjohtaja Juha Rantanen.

Miten aloittaa eläkkeeseen valmistautuminen?

Eläkkeelle jäämiseen valmistautuminen on itse asiassa sama asia kuin yrityksensä hyvässä kunnossa pitäminen. Ensinnäkin omasta osaamisestaan ei kannata pitää mustasukkaisesti kiinni, vaan tietoa tulee jakaa mahdollisimman monelle yrityksen sisällä. Näin yrittäjän osaamisesta tulee koko yrityksen osaamista. Se myös lisää mahdollisuuksia palvella laajempia asiakasryhmiä.

Toinen tärkeä askel on asenteen muuttaminen. Jos haluaa päästä nauttimaan työnsä hedelmistä, täytyy jo hyvissä ajoin tarkastella yritystään ostajan näkökulmasta. Miltä yrityksen pitäisi näyttää sitten, kun siitä on luopumassa? Usein sitä on vaikea ajatella, koska yrityshän on yrittäjän lapsi. Ostajan saappaisiin astuminen saattaa kuitenkin avata silmät sellaisille asioille, jotka on helppo korjata ja siten jopa nostaa yrityksen tuottavuutta.

– Yksi keino on muuttua pieneksi byrokraatiksi. Jo aivan pienessäkin yrityksessä kannattaa imitoida isojen yritysten prosesseja ja toimintatapoja. Ne helpottavat yritystoimintaa jo sen hallinta-aikana, mutta myös yrityksen arvo kasvaa ja myynti helpottuu, kun yrityksestä tulee selkeämpi ja helpommin hallittava kokonaisuus, Juha Rantanen sanoo.

Automatisoi prosessit, säästä hallinnollisesta työstä ja ota Suomen parhaat talousraportit käyttöösi.

Henkinen valmistautuminen yhtä tärkeää

Yrityksen lisäksi yrittäjän itsensä täytyy valmistautua työelämän jälkeiseen arkeen. Eläköityminen pelottaa tavallista työntekijääkin, mutta yrittäjälle se voi olla vielä vaikeampi paikka. Yrittäjyys on usein määrittänyt hyvin vahvasti yrittäjän koko elämää. Sen jättäminen ja uuden tekemisen löytäminen tilalle voi tuntua mahdottomalta tehtävältä.

– Yrittäjän täytyy muistaa laittaa myös itsensä myyntikuntoon. On tärkeää alkaa miettiä jo hyvissä ajoin, mitä minä teen sen jälkeen, kun olen luopunut yrityksestäni. Ellei sitä mieti, se voi tuntua suurelta tuntemattomalta ja jopa pelottavalta, Mika Haavisto kuvailee.

Ihanteellinen tilanne olisi, jos yrittäjä voisi luopua tehtävistään asteittain ja samalla kouluttaa jatkajan.

Yrittäjyyden ei myöskään tarvitse loppua kokonaan omasta yrityksestä luopumiseen. Moni nuori yrittäjä ottaa ilolla vastaan kokeneemman kollegan neuvoja. Sitä varten on olemassa erilaisia yrityskummi- ja hallitusammattilaisorganisaatioita, joiden kautta pääsee auttamaan uusia yrittäjiä eteenpäin.

– Ihanteellinen tilanne olisi, jos yrittäjä voisi luopua tehtävistään asteittain ja samalla kouluttaa jatkajan. Se on kuitenkin valitettavasti hyvin harvinaista. Yritykset ovat usein liian pieniä. Omasta organisaatiosta ei välttämättä löydy jatkajaa tai yritys ei pysty sietämään kahta palkallista samaan aikaan, Rantanen sanoo.

Henkisen valmistautumisen lisäksi yrittäjän on tärkeää hyvissä ajoin laskea tulevan eläkkeensä määrä. Jos on yrittäjätaipaleen alkuvaiheessa maksanut vain pientä YEL-maksua ja myöhemmin unohtanut korottaa sitä, voi eläkkeelle jäädessä edessä olla karu yllätys. Yksi ohjenuora on, että yrittäjän pitäisi maksaa alusta lähtien eläkemaksuja, nostamansa palkan suuruudesta riippumatta, aivan kuin hän saisi alansa tavanomaista palkkaa.

Tavoitteellinen yritys menestyy

Juha Rantasen mukaan yritys menestyy aina paremmin, jos sillä on jokin tavoite. Oli tavoite sitten kasvu, nopea exit tai luopuminen eläkkeelle jäädessä, on yrittäjällä jokin määränpää, johon hän peilaa kaikkia päätöksiään.

– Yrittäjän päätöksenteko muuttuu helpommaksi, jos hänellä on jokin tavoite, koska silloin hän voi aina miettiä, palveleeko tämä tavoitetta vai ei, Rantanen kuvailee.

Tavoite rajaa päätöksentekoa ja antaa toiminnalle suunnan. Yrittäjä keskittyy helpommin siihen mitä osaa ja hankkii myös apua ulkopuolelta, jos se tukee tavoitetta. Rönsyt karsiutuvat pois. Jos yrityksellä puolestaan ei ole selkeää tavoitetta, otetaan helposti rennommin ja tyydytään vähän vähempään. Rantasen mukaan monessa hyvässäkin yrityksessä kasvupotentiaali on hukattu tähän hyvänolon tunteeseen.

Kansantalouden kannalta, olisi hyvä, että yritys saisi elinkaarensa eri vaiheissa aina uuden yrittäjän, joka toisi uutta buustia ja nostaisi yrityksen taas uudelle tasolle.

– Meillä on harmittavan paljon yrityksiä, jotka ovat tehneet kasvunsa. Omistaja on tyytyväinen olemassa olevaan tilanteeseen, minkä vuoksi yritys tavallaan alisuoriutuu. Tällaisissa tapauksissa ratkaisu tulee omistajanvaihdoksen myötä. Uudella omistajalla on jälleen omat tavoitteensa ja tarve kasvattaa yritystä, Rantanen kuvailee.

– Jokaisella yrittäjällä on luonnollisesti vapaus valita, mitä yrityksellään tekee. Ei kaikilta voi odottaa jatkuvaa eteenpäin menemistä. Mutta jos asiaa tarkastelee kansantalouden kannalta, olisi hyvä, että yritys saisi elinkaarensa eri vaiheissa aina uuden yrittäjän, joka toisi uutta buustia ja nostaisi yrityksen taas uudelle tasolle, pohtii puolestaan Mika Haavisto.

Tämä on selkeästi nähtävissä omistajanvaihdosyrityksissä. Rantasen mukaan jopa 70 prosenttia omistajanvaihdoksen läpikäyneistä yrityksistä muuttuu kasvuyrityksiksi.

Keskustelu yrittäjän eläköitymisestä ja omistajanvaihdoksista jatkuu Bisnespöytä-podcastissa, jossa Rantanen ja Haavisto pohtivat mm., yrityksen arvon määrittelyä ja miten valtio voisi tukea omistajanvaihdoksia.

Haluatko laittaa yrityksesi taloushallinnon kuntoon?


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.