Verkostoitumisessa on voimaa

Yksikään yritys ei voi toimia ilman muita. Väite on vahva, mutta se pitää paikkansa. Ilman verkostoja; asiakas-, yhteistyökumppani-, ja yrittäjän henkilökohtaisia verkostoja, moni tuote tai palvelu jäisi vain ideaksi pöytälaatikkoon.

Sauna from Finland on sauna-aiheisten yritysten verkosto, jonka toiminnanjohtaja Carita Harju vannoo verkostoitumisen nimeen. Hänen mielestään liiketoimintalähtöinen verkostoituminen on yrittäjälle elintärkeää.

– Varsinkin, kun lähetään hakemaan isompia markkinoita, ei ole mitään järkeä, että jokainen yritys lähtee oman pienen salkkunsa kanssa liikkeelle. Aina on parempi tarjota suurempia kokonaisuuksia, Carita Harju sanoo.

Verkostolla monta tehtävää

Yrityksellä voi olla monia tarpeita, joihin se hakee apua verkostoitumisen kautta. Aloitteleva yrittäjä tarvitsee tukea lähes kaikessa: liikeidean viilaamisessa, talousasioiden hoidossa, henkilöstön etsinnässä ja niin edelleen. Joku haluaa markkinoida omaa tuotettaan ja joku täydentää omaa palvelukonseptiaan verkoston avulla.

– Yhdessä ollaan enemmän -mentaliteetti on hyvin asiakaslähtöinen näkökulma. Asiakashan siinä loppujen lopuksi hyötyy, kun tarjotaan parempaa palvelua tai laajempia tuote- ja palvelukokonaisuuksia, Harju muistuttaa.

Asiakashan siinä loppujen lopuksi hyötyy, kun tarjotaan parempaa palvelua tai laajempia tuote- ja palvelukokonaisuuksia.

Verkosto voi toimia myös yrityksen, tuotteen tai palvelun innovoinnin välineenä. Ideoitaan voi pallotella verkoston jäsenten kanssa ja saada palautetta. Palaute kannattaa ottaa avoimesti vastaan ja punnita sitä oikeasti.

– Omaan asiaansa ei saa rakastua liikaa, vaan pitää myös osata ottaa neuvoja vastaan. Monen pitäisi kuunnella neuvoja rohkeammin jo kehitysvaiheessa, Carita Harju opastaa.

Sauna-yrittäjät hyvä esimerkki verkostosta

Carita Harju tuntee suuren osan suomalaisista saunateemaan liittyvistä yrityksistä. Hänen vetämässään verkostossa on jo 180 yritystä. Sauna from Finland on erinomainen esimerkki verkoston toimivuudesta. Harjun mukaan mukana olevat yritykset ovat hyötyneet verkostosta jo monin tavoin.

– Jollakin verkoston yrityksellä voi esimerkiksi olla jo kehitettynä se tuote, joka täydellistää sinun tuotteesi tai palvelusi. Jokaisen ei kannata keksiä pyörää uudelleen, eikä levittää osaamistaan liian laajalle, Harju sanoo.

Verkosto on myös tärkeä markkinoinnin työkalu. Sen kautta yritykset ovat saaneet omia tuotteitaan paremmin esille ja sieltä on löytynyt jälleenmyyjien, alihankkijoiden, bisneskumppaneiden ja työntekijöiden lisäksi myös asiakkaita. Suosittelu on mainio tapa saada uusia asiakkaita. Kun verkoston jäsenet tuntevat toisensa, on heidän helpompi myös suositella toisiaan.

Ole aktiivinen verkoston jäsen

Ei kuitenkaan riitä, että liityt johonkin verkostoon tai tutustut oman alasi toimijoihin, vaan sinun täytyy olla aktiivinen osallistuja verkostossasi. Verkostoituminen vaatii avoimuutta ja panostamista ihmissuhteisiin. Carita Harju neuvoo yrittäjiä olemaan aidosti mukana verkoston toiminnassa, vain siten siitä voi saada parhaan hyödyn irti.

– Menestyksekäs verkostoituja on aidosti mukana toiminnassa ja kertoo avoimesti tarpeistaan, jolloin niihin on helpompi myös antaa ratkaisuja.

Kun sinä autat muita, myös he ovat valmiimpia auttamaan sinua.

Verkoston muodostavat aina ihmiset, vaikka kyseessä olisikin yritysverkosto. Siksi hyvät vuorovaikutustaidot ovat yksi yrittäjän tärkeimmistä ominaisuuksista. Verkoston toiminta perustuu henkilökohtaisiin suhteisiin ja luottamukseen, siksi verkostossa on tärkeää pysyä luottamuksen arvoisena. Carita Harju kannustaa olemaan läsnä, tapaamaan ihmisiä henkilökohtaisesti ja olemaan kiinnostunut muiden asioista.

– Kun sinä autat muita, myös he ovat valmiimpia auttamaan sinua.

Monialainen verkosto antaa enemmän

Ulkomaille pyrkivän yrityksen kannattaa ehdottomasti rakentaa ensin hyvät verkostot kotimaassa. Suuremmille markkinoille pitää tarjota laajempia kokonaisuuksia, siksi kannattaa koota ympärilleen mahdollisimman kattava verkosto.

– Alkuvaiheessa pitää uskaltaa luottaa erilaisiin ihmisiin ja hankkia monipuolinen verkosto. Monialaisuus on rikkaus, Carita Harju sanoo.

Sauna from Finlandissa menestyksen kulmakivi on ollut juuri laaja-alaisuus. Verkostossa on hyvin erilaisia yrityksiä mukana, sillä saunankin voi nähdä hyvin laajana kokonaisuutena. Kokonaisuuden rakentamiseen voidaan tarvita metsäteollisuutta, maalifirmaa, ilmastointiyritystä, ruoka-alan firmoja ja niin edelleen.

Tämä blogi on osa Visma Solutionsin Suomi 100 -projektia. Keräämme Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi sata vinkkiä yritysten menestymiseen. Jaamme vinkkejä somessa hashtagilla #solutions100


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.