Vastuullinen yritys edistää koko verkostonsa digitalisaatiota

Kuuntele Podcastina 4’45 min

Tuottavuuskehitys on ollut vuoden 2008 jälkeen Suomessa hyvin hidasta (Tilastokeskus). Monet yritykset ovat panostaneet sisäiseen tuottavuuteen ja kustannustehokkuuteen, mutta vähemmälle huomiolle ovat jääneet tilaisuudet nostaa koko yrityksen verkoston tehokkuutta. Yritysten välisten tapahtumien digitalisoiminen hyödyttää yrityksen itsensä lisäksi kaikkia osallisia.

Digitalisaatiossa johtajuus on otettava

Osa digimurroksesta tapahtuu toimiala- ja teknologiastandardien muuttumisen kautta. Esimerkiksi Internet-teknologiat ovat yhtenäinen alusta, jonka päälle erilaisia palveluja on ollut mahdollistaa rakentaa. Teknisen kaupan EDI-standardimuoto mahdollistaa toimitusketjun hallinnan päästä päähän. Luottamusta ja juridista sitovuutta vaativat tapahtumat voidaan hoitaa etänä yhtenäisen vahvan tunnistuksen avulla.

Paljon standardointia ja normeja nopeampi, perusteellisempi muutos tapahtuu johtavien yritysten kautta. Kun suuryritys päättää ottaa vastaan vain sähköisiä laskuja, on sen toimittajien nostettava omaa laskutuksen digitaalisuustasoaan. Kun vielä ketterä ohjelmistotoimittaja pystyy tuottamaan sähköisen laskutus- tai allekirjoituspalvelun ilman investointien ja kiinteiden lisenssimaksujen tarvetta, palvelua hyödyntävien yritysten määrä räjähtää. Toisin kuin pelkillä sisäisen kehittämisen toimenpiteillä, edelläkävijöillä on nyt mahdollisuus kohottaa koko verkostonsa suorituskykyä.

Kun suuryritys päättää ottaa vastaan vain sähköisiä laskuja, on sen toimittajien nostettava omaa laskutuksen digitaalisuustasoaan.

Digitaalisuudessa johtajuus on otettava tempaisemalla aloite omiin käsiin ja keskittymällä suurinta arvoa tuottavien muutosten tekemiseen. Johtajuus tarkoittaa myös päättäväisyyttä oman verkoston suuntaan, niin että muutosta tehdään johdonmukaisesti, kunnes koossa on kriittinen massa kanssatoimijoita. Kun ensimmäinen kolmannes on sitoutunut muutokseen, seurailijat tulevat kyllä mukana.

Digimuutos käytännön työnä

Helpoin tapa saada aikaan haluttua liikettä omassa verkostossa on asettaa vaatimus ja pitää siitä kiinni. Yritysten laskutusosoitteista löytyy jo tyypillisesti e-laskutusosoite. On kuitenkin aivan eri asia esittää vieno toive sähköisestä laskutuksesta kuin vaatia sitä poikkeuksetta. Johtava yritys voi ilmoittaa yhteistyökumppaneilleen esimerkiksi, että

– Lähetämme ja vastaanotamme vain e-laskuja.

– Solmimme sopimuksia yksinomaan vahvaa tunnistusta hyödyntävällä sähköisellä allekirjoituksella.

– Annamme valtuutukset ja toimitamme palkkalaskelmat, todistukset ja pöytäkirjat aina sähköisesti.

– Emme vastaanota emmekä lähetä sähköpostien liitetiedostoja, vaan käsittelemme tiedostoja verkkotallennusalustoilla.

Lista voi yrityksestä ja verkostosta riippuen olla paljon pidempikin. Esimerkiksi verkostotyötä tekevät voivat mahdollistaa aikavaraukset kalenteriinsa sähköisesti, tehottoman ja virhealttiin soitto- ja sähköpostisopimisen sijaan. Kaupan arvoketjussa voi edellyttää tilaus- ja toimitustietoja sähköisenä.

Onko digitaalisen toimintatavan vaatiminen reilua?

Vielä viisi vuotta sitten tuollaiset vaatimukset olisivat pakottaneet verkoston yritykset investoimaan tietotekniseen kehittämiseen. Enää ei pienimmilläkään yrityksillä ole kynnystä hyödyntää tehokkaimpia toimintatapoja, kun välineet saa kirjaimellisesti minuuteissa käyttöön verkosta, ilman aloituksen kynnysrahaa ja lisenssimaksuja.

Vastuullinen yritys jakaa ympäristön, kansantalouden ja laadukkaan työelämän digihyödyt koko verkostolleen.

Haasta palvelutoimittajasi!

Ohjelmistoteollisuus ei ole vielä kovinkaan kypsä toimiala. Parhaat palveluntarjoajat ovat kuitenkin aidosti asiakkaan asialla, ja osaavat kääntää digitaalisuuden mahdollisuudet asiakkaan tuottavuus- ja kasvuhyödyiksi. Palveluntarjoajissa on rajuja eroja digitalisaation mahdollistajina.

Haasta omat toimittajasi – vaadi ratkaisut ja tuki koko verkostosi tason nostolle tänään!


Harri Koponen on Visma Signin johtaja. Hän on yritysten kasvun, kannattavuuden ja asiakaskokemuksen asialla. Pilvipalvelut tarjoavat oikotien niiden saavuttamiseen.