Tuotekehityksessä oppiminen on osa työntekoa

Vismassa itsensä kehittämiseen kannustetaan vahvasti. Koulutuksessa käyneen lisäksi myös koko tiimi ja organisaatio kehittyvät osallistujan viedessä oppeja käytäntöön.

Pääsin vastikään osallistumaan konsernin sisäiseen Agile Project Management -koulutukseen, jonka piti Product Line Manager Mihai Cotu. Hänellä on vahva kokemus ketterästä projektinjohtamisesta.

Osallistujia oli Suomen lisäksi Norjasta, Ruotsista ja Romaniasta. Kaikille meille projektin johtaminen oli entuudestaan tuttua joko tuotekehityksen projektipäällikön tehtävien kautta tai muutoin. Keskustelemalla ja kokemuksia jakamalla saimme kokonaiskuvan toistemme työskentelytavoista. Minulle arvokasta oli myös näkemysten vaihtaminen hyvistä ja huonoista toimintamalleista sekä opitun peilaaminen omiin ja toisten kokemuksiin.

Koulutuksen sisältö oli hyvin konkreettista. Mallinsimme mm. paperilennokkitehtaan tuotelinjan ja opimme näkemään tuotannon pullonkaulat. Muutaman kokeilun jälkeen löytyi jo ratkaisuja tuotantoa hidastaviin tekijöihin ja lennokkeja alkoi valmistua tehokkaasti. Tuotantokustannusten mittaaminen ja vertaaminen myyntituottoihin auttoi näkemään, miten tuotantopanos kannattaa kohdistaa.

Opittu siirtyy heti käytäntöön

Projektijohtamisen koulutuksesta saamani anti siirtyi hyvin nopeasti käytäntöön meillä Netvisorin tuotekehityksessä. Ensimmäiset toimenpiteet tapahtuivat heti seuraavana työpäivänä. Työ toimintatapojen kehittämiseksi jatkuu kuitenkin vielä pitkään. Konkreettisina tuomisina sain hyviä työkaluja erityisesti kehitysehdotusten priorisointiin, työmäärän arviointiin ja työkuorman visualisointiin.

Säännölliset viikottaiset julkaisumme ja pilvipalveluna toimiva Netvisor jäävät helposti arjessa abstrakteiksi ja liian suuriksi asioiksi. Pienemmiksi pilkkomalla, konkretisoimalla ja visualisoimalla saamme työmme ymmärrettävämmäksi ja aikaansaannoksemme näkyvämmiksi. Näin voimme myös tarjota asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme aiempaa varmemmin tietoa projektien etenemisestä ja tulevista julkaisuaikatauluista.

Netvisorin tuotekehityksessä työskentelee tällä hetkellä 27 henkeä. Tiimissä on mahdollisuus oppia uutta, kokeilla uusia asioita ja kehittää toimintaa. Oppimisen myötä myös toimintatavat kehittyvät, työympäristö muuttuu paremmaksi ja asiakkaamme saavat paremman järjestelmän työnsä tueksi.

Haluatko päästä osaksi kehittyvää tiimiä? Katso avoimet työpaikat.


Sini Alamäki työskentelee tiimiesimiehenä Visma Solutionsin taloushallinnon ratkaisun Netvisorin tuotekehityksessä ja on intohimoinen kehittämään arkea tehostavia toimintamalleja.