logo-Artboard 3

Paljon puhutaan siitä, mitä tulorekisteri tarkoittaa palkanmaksajalle, mutta se tuo myös merkittäviä muutoksia tavallisen tulonsaajan elämään. Erityisesti se tulee helpottamaan työttömien ja erilaisia etuuksia saavien, mutta myös freelancereiden ja pätkätöitä tekevien arkea.

Tulorekisteristä ihminen saa itseään koskevat palkka- ja eläketulotiedot sekä tiedot maksetuista etuuksista – kaikki yhdestä palvelusta reaaliaikaisesti. Sähköisen asiointipalvelun kautta ovat tarjolla kaikki tulorekisterissä olevat tulonsaajaa itseään koskevat tulotiedot. Tulorekisteri antaa ensimmäistä kertaa suomalaisille reaaliaikaisen kokonaiskuvan heidän palkka- ja etuustiedoistaan.

Nöyryyttävä paperirumba jää historiaan

Sen lisäksi, että palkansaaja voi käydä katsomassa rekisteristä omat tietonsa, ovat ne myös monien viranomaisten käytettävissä. Esimerkiksi, kun ihminen jää työttömäksi, hänen ei enää tarvitse kerätä todistuksia ja palkkakuitteja ja toimittaa niitä useille eri luukuille, vaan viranomaiset saavat automaattisesti tiedon työsuhteen päättymisestä, maksetuista palkoista, poissaoloista ja niin edelleen.

Tämä taas tarkoittaa, että jos palkanmaksaja lähettää rekisteriin kaikki tarvittavat tiedot, lyhenee työttömyysetuuksien käsittelyaika merkittävästi. Käsittelyyn ei tule viivettä, kun kaikki päätöksen tekemistä varten tarvittava tieto on reaaliaikaisesti käytettävissä. Sama pätee myös muun muassa äitiyspäivärahojen, vanhempainrahan ja sairauspäivärahojen laskemiseen.

Jotta esimerkiksi työttömyysetuuksien käsittelyprosessi voi nopeutua, täytyy jokaisen palkanmaksajan huolehtia, että he ilmoittavat kaikki vapaaehtoisetkin tiedot tulorekisteriin. Silloin heiltä ei tarvitse pyytää erikseen lisäselvityksiä.

Pätkätöistä tulee kannattavampaa

Tulorekisterin nopeuttaessa tukien myöntämistä, on työttömän kannattavampaa ottaa vastaan lyhyempiä työjaksoja. Kun palkkatieto kulkee reaaliaikaisesti palkanmaksajalta rekisteriin, ei työttömyyskorvaukseen tule katkosta edes silloin, kun palkanmaksu sattuu lähelle tukien katkosta.

Lisäksi palkansaaja voi itse myös seurata, että työnantaja hoitaa velvoitteensa oikein. Tulorekisteristä voi heti tarkistaa, täsmääkö ilmoitettu tieto maksettuun palkkaan.

Tulorekisteri tulee omalta osaltaan myös täydentämään kokeilussa olevaa perustuloa, koska kaikkien kansalaisten palkkatiedot tulevat olemaan viranomaisten saatavilla.

Tulorekisterin monet mahdollisuudet

Tulorekisteri tulee käyttöön asteittain. Heti vuoden 2019 alusta alkaen sitä tulevat hyödyntämään Kela, työeläkelaitokset ja ETK, työttömyysvakuutusrahasto ja Verohallinto. Myöhemmin rekisterin käyttäjiin liittyvät muun muassa työttömyyskassat, Tilastokeskus ja vahinkovakuutusyhtiöt.

Tulorekisteri tarjoaa mahdollisuuden vähentää merkittävästi papereiden lähettelyä viranomaisten ja kansalaisten välillä. Esimerkiksi verokorteista voitaneen luopua kokonaan, kun uudellekaan työnantajalle ei enää tarvitse toimittaa verokorttia. Vanha työnantajahan saa verokortit jo nyt automaattisesti sähköisen suorasiirron kautta.

Myöhemmin on myös mahdollista, että veroprosentista tulee reaaliaikainen. Verohallinnon järjestelmä tutkii tulorekisterin tulotietoja ajantasaisesti ja jos se huomaa, että esimerkiksi tuloraja on ylittymässä se muuttaa veroprosenttia automaattisesti. Työnantajalle tieto voisi kulkea paluuviestinä.

Ja, kun verotus toimisi reaaliajassa, tarkoittaisi se, että vuosittaisista veroehdotuksista sekä veronpalautuksista ja jälkiveroista voitaisiin luopua kokonaan. Se merkitsisi monelle joululahjabudjetin uudelleen suunnittelua. Toisaalta joidenkin joulunaikaa ikävästi häiritsevät mätkyt jäisivät myös historiaan.

Palkkalaskelma on yksi niistä dokumenteista, joka voi niin ikään kokea muodonmuutoksen. Jatkossa työnantaja saattaa vain ilmoittaa työntekijän tilille maksetun palkkasumman ja palkansaaja voi halutessaan käydä tarkastamassa palkkatietonsa tulorekisteristä. Samalla sieltä voi tarkistaa esimerkiksi poissaolotuntien ja vaikka työmatkapäivien määrän.

Tulorekisteri tarjoaa siis monia mahdollisuuksia nykyaikaistaa ja nopeuttaa tiettyjä tuloihin ja etuuksiin liittyviä prosesseja. Nähtäväksi jää, mitä kaikkea se lopulta tuo tullessaan. Tutustu tulorekisteriin Netvisorissa.


Sini Alamäki työskentelee tiimiesimiehenä Visma Solutionsin taloushallinnon ratkaisun Netvisorin tuotekehityksessä ja on intohimoinen kehittämään arkea tehostavia toimintamalleja.