Tulorekisteri laajenee vuoden 2020 alusta alkaen. Rekisteristä tietoja saavien organisaatioiden määrä kasvaa. Tämä tarkoittaa käytännössä, että erilaisten todistusten etsiminen ja lähettely vähenee entisestään. Kunhan käytössä on laaja tulorekisteri-ilmoitus.

Laaja tulorekisteri-ilmoitus helpottaa merkittävästi palkalaskijan työtaakkaa.

1.1.2020 alkaen tulorekisteriä käyttävien organisaatioiden määrä kasvaa merkittävästi. Tämän vuoden alusta alkaen tietoja ovat voineet käyttää Verohallinto, Kela, Työllisyysrahasto, työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus. Ensi vuoden alusta alkaen tietoja saavat käyttöönsä myös muun muassa vakuutusyhtiöt, Potilasvahinkokeskus, Valtiokonttori, kunnat, työttömyyskassat, työsuojeluviranomaiset ja Tilastokeskus.

Tämä tulee helpottamaan ja nopeuttamaan monia prosesseja, joissa vaaditaan henkilön tulotietojen selvittämistä. Esimerkiksi ansiopäivärahahakemukseen ei enää tarvitse liittää palkka- tai muita tulotietoliitteitä, koska työttömyyskassat saavat ajantasaisen tiedon tulorekisteristä. Tämä siis, jos työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin pakollisten tietojen lisäksi myös täydentäviä tietoja, eli laajennetut tiedot.

Tulorekisterin tietomäärä kasvaa entisestään vuoden 2021 alusta alkaen, jolloin sinne tullaan ilmoittamaan palkkojen ja muiden ansioiden lisäksi myös eläke- ja etuustiedot. Sen jälkeen kaikki suomalaisten tulotiedot löytyvät yhdestä paikasta.

Laaja ilmoitus säästää enemmän työaikaa

Tulotietojen ilmoittajat voivat itse valita käyttävätkö he suppeaa vai laajaa ilmoitustapaa. Suppea ilmoitus sisältää tulotiedot ilman erittelyjä. Laaja ilmoitus puolestaan kattaa tarkemman palkkaerittelyn lisäksi muun muassa palkkauksen muodon sekä palvelussuhteen tyypin ja keston, eli kaikki ne tiedot, jotka suorituksen maksajan pitää lain nojalla pyynnöstä antaa tiedon käyttäjille.

Suurin osa edellä luetelluista viranomaisista tarvitsee päätöksenteon tueksi laajaan ilmoitustapaan sisältyviä tietoja. Laajempia tietoja tarvitaan esimerkiksi erilaisten tukien ja etuuksien myöntämisen tai maksamisen perusteeksi. Aina edes laajan ilmotuksen tiedot eivät riitä, vaan joissakin tapauksissa tarvitaan myös erinäisiä vapaaehtoisia tietoja, kuten tietoja poissaoloista tai palkan ansaintajaksoista. Näitä tietoja tulonmaksaja voi ilmoittaa vapaaehtoisesti tulorekisteriin ja näin minimoida lisätietokyselyiden määrän.

Netvisorissa kaikki ilmoittaminen tapahtuu palkanlaskentaprosessin yhteydessä.

Jotta tulorekisteristä saa täyden hyödyn, kannattaa tulorekisteri-ilmoitus ehdottomasti tehdä alusta alkaen laajana. Näin säästää merkittävästi palkanlaskijan työaikaa erilaisten palkka- ja työtodistusten laatimisesta ja toimittamisesta. Ainoa, jolle suppea ilmoitus yksittäisten tulonsaajien tiedoista riittää poikkeuksitta on Verohallinto.

Netvisorin palkanlaskennassa on käytössä laajennettu ilmoitus ja sen kautta voi lähettää myös vapaaehtoisia tietoja, kuten ansaintajaksot, poissaolotiedot ja Kela-hakemukset. Kaikki ilmoittaminen tapahtuu palkanlaskentaprosessin yhteydessä. Lue lisää yhdestä markkinoiden toimivimmasta tulorekisteriratkaisusta.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.