Tule rakentamaan täydellistä tilitoimistoa

Visma Solutions tuo ensimmäistä kertaa Suomeen maailman parhaan tilitoimistojen valmentajan, Rob Nixonin. Hän on auttanut tuhansia tilitoimistoja ympäri maailman parantamaan liiketoimintaansa ja kasvattamaan liikevaihtoaan. Hänen teeseillään tilitoimistoissa on opittu hinnoittelemaan asiantuntijuus oikein, paketoimaan palvelut ja sitä kautta kasvattamaan tuottoa.

Nixonin The Perfect Firm -ohjelman läpikäyneet tilitoimistot ovat jo ensimmäisen vuoden aikana pystyneet kasvattamaan liikevaihtoaan 64 prosenttia. Niiden voitto ennen partnereiden palkkoja on kasvanut 93 prosenttia ja ne ovat myyneet 20 prosenttia enemmän asiakasprojekteja.

Sinulla on mahdollisuus tavata Rob Nixon Helsingissä marraskuun lopussa. Kaksipäiväisessä tapahtumassa saat avaimet tilitoimistosi uudistamiseen. Ensimmäisen päivän pääpuhujana Rob Nixon tarjoilee kovaa faktaa sekä konkreettiset keinot tilitoimiston kasvuun sekä kapasiteetin ja kannattavuuden parantamiseen. Toisena päivänä käydään Nixonin kasvukonsepti läpi esimerkkien kautta.

Kasvuohjelma suomalaisille tilitoimistoille

Olemme laatineet Nixonin kanssa yhteistyössä suomalaisille tilitoimistoille räätälöidyn Premium Kasvuohjelman, jossa me tarjoamme tilitoimistoille Suomen parhaan ohjelmistokokonaisuuden ja autamme heitä hyödyntämään sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Liiketoiminnan uudistamisessa käytämme Nixonin exponentiaalista kasvumallia.

Yhdistämällä nämä kaksi olemme luoneet systemaattisen 12 kuukauden ohjelman, jossa on valmiit ratkaisut ohjelmistojen ja palvelumallin uudistamiselle sekä valmis rakenne ja askeleet liiketoimintamallin uudistamiseksi.

Ohjelma keskittyy kolmeen kokonaisuuteen, joissa jokaisessa on valmiit vaihtoehdot ja etenemismallit yrittäjälle. Yrittäjän ei tarvitse itse miettiä mitä ja miten, vaan hän valitsee valmiista vaihtoehdoista itselleen sopivat. Ohjelma etenee yrittäjän valintojen ja aikataulujen mukaisesti.

Kolme askelta parempaan tuottavuuteen

Ensimmäiseksi ohjelmassa analysoidaan yrityksen kannattavuustekijät ja valitaan toimenpiteet muun muassa hinnoittelumallien ja työn tuottavuuden rakenteiden kuntoon laittamiseksi.

Toisessa vaiheessa selvitetään yrityksen kapasiteetti, sen nykytila ja potentiaali. Rakennetaan parhaat mahdolliset palvelun tuottamisen prosessit, ja uudistetaan työn tekeminen. Roolitetaan työntekijät kannattavuutta ja kasvua tuottaviin tehtäviin. Tehdään päätökset roolien mukaisen suoritustason tavoitteista ja niiden mittaamisesta.

Kolmanneksi panostetaan kasvutekijöihin. Eli vasta, kun on luotu pohja kasvulle, lähdetään tarjoamaan vanhoille asiakkaille uusia palveluita ja määritetään ne asiakkaat, joille voidaan myydä palveluprojekteja. Viimeiseksi lähdetään hakemaan uuteen bisnesmalliin sopivia uusia asiakkaita, joille tarjotaan uudistettua palvelukokonaisuutta.

Jos kiinnostuksesi heräsi, tule mukaan seuraavaan The Perfect Firm -tapahtumaan.


Jarkko Iitiä on Visma Solutionsin tilitoimistomyynnin johtaja. Jarkon mielestä asioista ei pidä tehdä liian vaikeita. Hän uskoo, että menestys syntyy rohkeudesta ja uskosta omiin kykyihin. Mitä enemmän on rohkeutta heittäytyä, sitä luovempia ja parempia ratkaisuja tulee tehtyä.