Yrittäjällä harvemmin tulee mieleen soittaa tilintarkastajalle, kun hän tarvitsee neuvoa jossain yrityksensä talouteen liittyvässä asiassa. Se on kuitenkin oiva vaihtoehto tarjoamaan uudenlaisia näkökulmia päätöksenteon tueksi.

Tilintarkastaja voi opastaa yrittäjää monin tavoin mm. yritystalouden ja -hallinnon saralla.

Tilintarkastaja on yrittäjälle hyvin luonnollinen keskustelukumppani. Hänellä on yleensä laaja, vuosien kokemus yritystoiminnasta yleensä ja parhaassa tapauksessa myös erittäin hyvä näkemys sinun yrityksestäsi, jos yhteistyö on jatkunut jo pidempään. Tilintarkastaja on myös lain nojalla vaitiolovelvollinen, joten erillisiä sopimuksia salassa pidosta ei tarvita.

Tilintarkastaja voi neuvoa tilinpäätökseen tai kirjanpitoon liittyvissä asioissa, mutta myös monissa muissa yrityksen talouteen ja hallintoon liittyvissä kysymyksissä. PwC Lappeenrannan tilintarkastaja Pasi Pietarisen mukaan tilintarkastajalle itselleenkin on usein hyötyä yrittäjän kanssa käydyistä keskusteluista.

– Usein yrittäjän kysymykset jotenkin linkittyvät tilintarkastajan työhön, jolloin niistä on molemmille hyötyä. Yrittäjä saa tarvitsemaansa neuvontaa päätöksenteon tueksi ja tilintarkastaja tarvitsemaansa tietoa tilintarkastuksen tavoitteiden näkökulmasta, Pietarinen kuvailee.

Yrittäjä voi hyötyä monin tavoin

Yrittäjä tapaa tilintarkastajan säännöllisesti vähintään kerran vuodessa, joskus jopa kahdesti. Nämä kohtaamiset ovat mainio hetki keskustella ja kysyä neuvoa tilintarkastajalta. Pasi Pietarinen kertoo, että hän myös soittaa asiakkailleen kesken tilikauden pysyäkseen ajan tasalla heidän kuulumisistaan.

– Myös näiden puheluiden aikana voi nostaa esiin asioita, jotka mietityttävät. Itse en ainakaan ole laskuttanut puhelinneuvonnasta, jos vastaus asiakkaan kysymykseen on löytynyt suhteellisen helposti.

Tilintarkastajalla on ammattinsa puolesta hyvin laaja tietotaito muun muassa taloushallinnon, raportoinnin, verotuksen, rahoituksen ja yhtiölainsäädännön alueilta.

Pietarinen kehottaakin yrittäjiä ottamaan tilintarkastajan ammattitaidosta kaiken irti ja miettimään etukäteen valmiiksi keskustelun aiheita. Tilintarkastajalla on ammattinsa puolesta hyvin laaja tietotaito muun muassa taloushallinnon, raportoinnin, verotuksen, rahoituksen ja yhtiölainsäädännön alueilta.

Jos kysymys kuitenkin uppoaa liian syvälle esimerkiksi lainsäädäntöön tai verotuksellisiin kiemuroihin, opastaa tilintarkastaja siinä tapauksessa olemaan yhteydessä näiden alojen asiantuntijoihin.

Riskien hallintaa

Yksi aihe, josta molemmat saavat selkeää hyötyä on riskienhallinta. Tilintarkastajan tulee arvioida yrityksen riskejä osana tilintarkastusta ja siihen kuuluu myös yrittäjän tai yrityksen johdon oma riskiarvio.

Kiireiselle yrittäjälle tämä voi olla ainoa hetki vuodesta, jolloin hänellä on aikaa pysähtyä miettimään yrityksensä riskejä. Se on kuitenkin asia, jota on hyvä pohtia säännöllisesti, sillä kun riskit on tunnistettu, voi niille myös tehdä jotain. Tilintarkastajalta kannattaa kysyä neuvoa ainakin veroriskien hallintaan.

Tilintarkastaja on riippumaton neuvonantaja

Tilintarkastajan ensisijainen tehtävä on varmistaa tilinpäätöksen oikeellisuus ja että se antaa oikean kuvan yhtiön tuloksesta sekä taloudellisesta tilanteesta.

Toisaalta tilintarkastajan valitsee yhtiökokous tai yhtiön omistajat ja sitä kautta yhtenä tilintarkastajan tehtävänä on mahdollisuuksien mukaan luoda lisäarvoa omistajille sekä valvoa heidän etujensa toteutumista. Luonnollisesti kaikkia lakeja noudattaen. Tilintarkastajan pitää kuitenkin säilyttää oma riippumattomuutensa.

Tilintarkastaja voi siis toimia neuvonantajana. Hän voi kertoa eri vaihtoehdoista tai erilaisten päätösten seurauksista. Hän ei kuitenkaan voi opastaa, miten asiassa pitää päättää. Päätökset tekee aina yrittäjä tai yrityksen johto.

Pienimuotoista veroneuvontaa

Verotus on hyvin yleinen puheenaihe, kun Pasi Pietarinen keskustelee asiakkaidensa kanssa. Yksi sekä verotukseen että kirjanpitoon liittyvä aihepiiri on myyntisaatavien arvostus. Niihin liittyvien arvonalennusten kirjaamista lykätään joskus tarpeettoman kauan.

Tilikauden päätyttyä voi erääntyneet myyntisaatavat, joiden saaminen on hyvin epävarmaa, kirjata alas tilinpäätöksessä. Pietarisen mukaan yrittäjillä saattaa joskus olla hieman väärä käsitys epävarmojen myyntisaatavien alaskirjaamisesta.

Luonnollisesti on myös tilintarkastajan oma etu, että tarkastettavan yhtiön taloushallinto toimii mahdollisimman hyvin.

– Yrittäjä ajattelee, että jos saatava on kirjattu kirjanpidossa alas, on se lopullisesti menetetty. Näinhän se ei kuitenkaan ole, vaan vaikka alaskirjaus tehdään, voidaan perintää jatkaa edelleen normaalisti, Pasi Pietarinen opastaa.

Alaskirjauksesta huolimatta saatava pysyy siis velalliseen suhteessa entisellään. Yrittäjä kuitenkin hyötyy, kun hän saa myyntisaatavaan liittyvän arvonlisäveron hyväkseen ja saatavan alaskirjauksen voi vähentää verotuksessa. Jos suoritus saadaan joskus myöhemmin, voi sen sitten kirjata kirjanpitoon.

Hallinto ja raportointi kuntoon

Tilintarkastaja voi opastaa yrittäjää myös alan parhaissa käytänteissä. Hän näkee työssään kymmenien ehkä jopa satojen yritysten toimintatapoja ja niistä muodostuu käsitys, mikä toimii ja mikä ei. Luonnollisesti on myös tilintarkastajan oma etu, että tarkastettavan yhtiön taloushallinto toimii mahdollisimman hyvin. Se helpottaa tilintarkastusta.

Varsinkin pienissä yhtiöissä ei ole useinkaan huomattu ajatella, että lakisääteisen kirjanpidon ja tilinpäätöksen lisäksi olisi hyvä olla myös muita raportteja käytössä. Raportointi tukee yrittäjän päätöksen tekoa, joten olisi tärkeää miettiä, mitä tietoa tarvitaan ja myös mitä ei tarvita.

Tietoa on nykyään saatavilla todella paljon, mutta jokaisen yrittäjän täytyisi valita itselleen ne muutamat tärkeimmät tunnusluvut, joita seuraa. Liian monet raportit voivat jopa sotkea fokusta ja tulevat myös kalliiksi yritykselle. Tilintarkastaja voi tässäkin toimia eräänlaisena sparraajana ja auttaa löytämään ne oikeat raportit ja tärkeimmät tunnusluvut niistä.

Raportointia voi parantaa myös ottamalla nykyaikaiset taloushallinnon järjestelmät käyttöön. Järjestelmien avulla yritys saa tiedon nopeammin käyttöönsä, kun raportit muodostuvat ajantasaisesti. Moni ohjelmisto näyttää raportit myös visuaalisina kaavioina, jolloin tunnuslukujen seuraaminen on paljon yksinkertaisempaa kuin excel-tyyppisistä taulukoista.

Pasi Pietarisen ajatuksia lisää Bisnespöytä-podcastissa.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.