Tilinpäätös sijoittajan silmin – millainen tilinpäätös edistää rahoituksen saamista?

Yritys tarvitsee rahoitusta moniin eri tilanteisiin: halutaan panostaa tuotekehitykseen, kasvaa ja laajentaa ulkomaille tai tarvitaan rahaa tilapäisen kassavajeen paikkaamiseen. Oli syy mikä tahansa, katsovat niin pankit kuin rahoitusyhtiötkin yrityksen tilinpäätöstä hyvin tarkkaan rahoitusta harkitessaan.

Siinä vaiheessa, kun rahoitusta haetaan, on jo myöhäistä vaikuttaa siihen, miltä tilinpäätös näyttää. Taloushallinto ja kirjanpito kannattaa siis hoitaa hyvin alusta alkaen.

Nuoret kasvuyritykset saavat vähän anteeksi

Nuoriin ja vahvasti kasvaviin yrityksiin sijoittava venture capitalisti ei katso tilinpäätöstä suurennuslasin kanssa, sillä alkuvaiheessa olevilla yrityksillä kirjanpito ja dokumentaatio on yleisesti ottaen vielä vähäistä. Siitä huolimatta myös aloittavien yritysten kannattaa olla huolellisia kirjanpidossa, sanoo Nexit Ventures Oy:n General Partner Artturi Tarjanne.

– Alkuvaiheen yrityksissä tilinpäätöksen täydellinen puhtaus ja pilkuntarkkuus ei ole erityisen tärkeää, mutta kyllä se antaa positiivisen viitteen, jos kaikki paperit ovat järjestyksessä. Tilanne tosin muuttuu heti, kun yritys alkaa rahoituspäätöksen jälkeen kasvaa. Yksi selkeä asia, mitä me halutaan tuoda pöytään on hyvä hallinnointitapa, Tarjanne sanoo.

Kauppahinnassakin on jouduttu ottamaan hieman takkiin, kun kaikki paperit eivät ole olleet kunnossa.

Venture capitalistin tavoitteena on yleensä myydä yhtiö 5-7 vuoden kuluttua sijoituksesta. Viimeistään silloin papereiden pitää olla erinomaisessa kunnossa. Iso osa yhtiön arvoa on se, että hallinnointitapa on moitteeton ja yhtiötä on hoidettu hyvin. Exit vaiheessa on erityisen tärkeää, että yrityksen paperit ovat kunnossa.

– Muistan matkan varrelta useitakin tapauksia, joissa on oltu myymässä jotain yritystä suurelle kansainväliselle firmalle ja jouduttu maksamaan aika kallis hinta siitä, että papereita on korjailtu viime hetkessä. Kauppahinnassakin on jouduttu ottamaan hieman takkiin, kun kaikki paperit eivät ole olleet kunnossa, Artturi Tarjanne kertoo.

Vanhemmissa yrityksissä ei varaa lepsuiluun

Vähän pidempään toimineilla yrityksillä tilinpäätöksen oikeellisuus ja täsmällisyys ovat erittäin tärkeitä asioita, kun haetaan rahoittajaa. Toimitusjohtaja Samuli Sipilän mukaan Juuri Partners Oy:ssä he katsovat tilinpäätöstä jo sijoitusharkinnan alkuvaiheessa.

– Ensin tietysti katsotaan onko ala, yhtiö ja erityisesti yhtiön omistajat sellaisia, joiden kanssa voimme lähteä toimimaan, mutta sen jälkeen katsotaan heti yrityksen tunnuslukuja, Sipilä sanoo.

Yleisesti ottaen tilinpäätös on osa arvioitavaa kokonaisuutta ja yhtiön menneisyyttä. Se kertoo, miten hallinnolliset asiat on yhtiössä hoidettu. Onko pöytäkirjoja, sopimuksia, dokumentaatiohallintaa ja miten tilinpäätös, tilintarkastus ja kirjanpito on yleensä ottaen järjestetty. Myös sillä on merkitystä, millainen taho kirjanpidon ja tilintarkastukset on hoitanut.

Rahoittajan näkökulmasta ehdottomasti tärkein luku on käyttökate. Se kertoo yhtiön operatiivisen toiminnan tason sekä sen, mitä yhtiössä on tehty ja mitä tehdään nyt. Käyttökatteen lukujen pitää olla tarkat ja selkeät. Sen tulee olla sisältää ne erät mitä pitääkin, eikä mitään ylimääräistä. Jos oikaistavaa löytyy, tietää se yleensä tarkempia selvityksiä ja pidempiä neuvotteluita.

Hyvä hallintotapa ei ole vain pelkkää hallintoa, vaan se on oleellinen osa riskienhallintaa.

– Varsinkin pienemmissä yhtiöissä omistaja usein nostaa itselleen liian pientä palkkaa toimitusjohtajana ja tuotonjako painottuu osinkoihin, jolloin ostoa tai rahoittamista harkitsevan on vaikea nähdä yhtiön todellista operatiivista tuloskuntoa, Samuli Sipilä arvioi.

Yritysten on hyvä suhtautua hyvään hallintotapaan niin, ettei se ole vain pelkkää hallintoa, vaan se on oleellinen osa riskienhallintaa. Se on myös oleellinen arvonnousun väline. Kun kirjanpito on kunnossa ja uskottavat toimijat kirjanpitäjänä ja tilintarkastajana, ei yhtiön osakkeisiin ja arvoihin tarvitse tehdä arvonalennuskorjauksia, kun sitä myydään.

Yrittäjän kannattaa siis muistaa, että rahoituksesta ja yrityksen myynnistä on paljon helpompi lähteä neuvottelemaan, kun tilinpäätös on mahdollisimman markkinaehtoinen.

Tarkemmin rahoittajien ajatuksia tilinpäätöksestä Bisnespöytä podcastissa.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.