Pitkällä aikavälillä työn tuottavuus on yksi merkittävimmistä talouden kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Työn tuottavuuden kasvulla viitataan työn tehokkuuden parantamiseen erityisesti teknologian ja osaamisen keinoin.

Työn tuottavuuden ohella toinen merkittävä kansakunnan elintasoon vaikuttava tekijä on tehdyn työn määrä. Tuottavuus onkin näistä kahdesta se, jossa on huomattavasti enemmän kasvuvaraa, sillä työn määrä on pitkälti sidottuna työntekijöiden määrään eikä sen räjähdysmäiseen kasvuun ole realistista tukeutua – etenkään Suomen kaltaisessa eläköityvässä kansakunnassa.

Työn tuottavuutta mitataan yleisimmin bkt/työtunti-ratiolla. Suhdeluku lähti jyrkkään nousuun toisen maailmansodan jälkeen, mutta alkaen 1970-luvun lopulta, työn tuottavuuden kasvuvauhti on tasaisesti hiipunut. Erityisesti Finanssikriisi näyttää vaikuttaneen merkittävästi työn tuottavuuteen Suomessa, eikä sitä edeltävää kasvuvauhtia olla saavutettu edes näin kymmenen vuotta kovimman rysäyksen jälkeen.

Viime vuosina politiikassa on yritetty edesauttaa työn tuottavuutta muun muassa kilpailukykysopimuksella sekä muin kohdennetuin toimin. Esimerkiksi mahdolliset panostukset koulutukseen tulevat epäsuorasti näkymään osaamisena, joka edesauttaa työn tuottavuuden kasvua.

Netvisorin asiakkaat nauttivat keskimääräistä korkeammasta työn tuottavuudesta

Valtiovarainministeriön julkaisun mukaan edistynyt teknologia ja sen aikasempaa parempi hyödyntäminen ovat eniten työn tuottavuutta edesauttavia tekijöitä. Me Netvisorilla haluamme osaltamme tarjota yrityksille kilpailukykyä juuri työn tuottavuudessa. Tilastojen valossa olemme myös onnistuneet tässä.

Vuonna 2017 Suomen työn tuottavuuden kasvu oli vuosikymmenen kovinta saavuttaen 2,0 % kasvuvauhdin. Sen sijaan Netvisor-asiakasyrityksillä (yli 500 000 liikevaihto) työn tuottavuuden mediaanikasvu oli reilut kolme kertaa tätäkin vauhdikkaampaa (+6,4 %). Netvisorin yli kahden miljoonan euron likevaihdon yrityksillä mediaanikasvu oli vieläkin hurjempaa +7,4 %.

Myös liikevaihdollisesti tarkasteltuna Netvisorin asiakasyritysten kasvuvauhti ylittää merkittävästi Suomen yritysten keskiarvon. Vuonna 2017 suomalaisten yritysten liikevaihto kasvoi noin kuuden prosentin kasvuvauhdilla, kun Netvisor-käyttäjillä lukema oli +9,0 %.

Edellä mainitut lukemat antavat vahvistusta sille, että Netvisorin mahdollistama tehokkuuden lisäys konkretisoituu tärkeinä avainlukuina. Jokainen yrittäjä voi kohdallaan miettiä, miten vastaavanlainen liikevaihdon tai työn tuottavuuden kasvu näkyisi omassa yrityksessään.


Netvisor vuodeksi ilman kuukausimaksua

Lähteet:

Tilastot Suomen yrityksistä: Tilastokeskus

Valtiovarainministeriön julkaisuja 2019:21: Tuottavuuden tila Suomessa – Miksi sen kasvu pysähtyi, käynnistyykö se uudelleen?

Jalava, J. & Pohjola. M. (2004): Työn tuottavuus Suomessa vuosina 1900–2003 ja sen kasvuprojektioita vuosille 2004–2030


Visma Solutions Oy on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää Suomessa jo yli 175 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.