Tilitoimiston kunnon ymmärtäminen ja kehityskohtien löytäminen värittivät kahta aiempaa tekstiä Tilitoimiston Terveystarkastuksesta. Tarkastus on uusin komponentti Netvisor Kasvuohjelmaa, jonka perimmäinen tarkoitus on tarjota tilitoimistolle tukea ja valmiita työkaluja oman tekemisen kehittämiseksi.

Kaksi aiempaa tekstiä:
Voiko tilitoimiston terveydentilan tarkastaa?
Tilitoimiston Terveystarkastus diagnosoi ja tarjoaa täsmälääkkeen tilitoimiston ongelmiin

Tilitoimiston terveystarkastus antaa suunnan kehittämiselle

Tilitoimiston Kasvuohjelma on 12 kuukautta kestävä ohjelma, jossa käsitellään laajalla rintamalla taloushallintoalan muutosta ja paineita. Alkuun Avaustyöpajassa ravistellaan uusilla ideoilla ja ajatuksilla, seuraavaksi analysoidaan oma tilanne ja omat kehityskohteet ja siitä alkaa vuoden kestävä valmentaminen.

Kokonaisuutena vuoteen mahtuu runsaasti toimiala-keskustelua niin Netvisor-asiantuntijoiden, kuin toisten Kasvuohjelma-toimistojen kanssa. Ohjelmassa on tähän mennessä ollut mukana jo lähes sata eri kokoista ja elinkaaren vaiheessa olevaa suomalaista tilitoimistoa.

Netvisor Kasvuohjelma ja sen tarjoamat ideat, tuki ja valmiit projektit sopivat lähes kaikille. Yksi ohjelman rikkaus piileekin siinä, että se tuo yhteen runsaasti erilaisista lähtökohdista olevia tilitoimistoja. Se murtaa omia pinttyneitä ajatuksia ja avaa silmät laajemmin toimialan vaihtoehtoihin ja erilaisiin toimintamalleihin. Netvisor Kasvuohjelmassa tilitoimistot eivät ole toistensa kilpailijoita, vaan korostamme läpinäkyvyyttä ja avointa, arvokasta keskustelua.

Muutoksen suunta

Jos tahdot sukeltaa pää edellä kehitystyöhön ja rakentaa jykevän pohjan kasvulle, on Netvisor Kasvuohjelma sinua varten. Tilitoimiston terveystarkastus toteutetaan sekä ohjelman alussa että myös lopussa.

Alussa se tehdään, jotta ymmärrämme paremmin lähtökohtia ja näemme heti, missä omat kehittämiskohteet ovat. Lopussa siksi, että näemme paremmin omaa kehitystämme ja työn tuloksia. Kolme yleisintä kokonaisuutta, joiden eteen useimmiten lähdemme muutostyötä tekemään ovat strategiatyö, asiakashuolenpito ja tuotteistaminen.

Usealla Kasvuohjelmaan mukaan tulevalla tilitoimistolla on suunta hukassa. Toiminta on kasvanut vahingossa eikä missään kohtaa ole pohdittu, mihin tämä kaikki johtaa, milloin ja miksi.

Muutos on turhaa ja paljon raskaampaa toteuttaa, jos emme tiedä miksi sitä teemme. Etenkin, jos mukana on enemmän kuin yksi henkilö. Näissä tilanteissa otammekin tilitoimiston kanssa ensimmäiseksi tavoitteeksemme suunnan määrittämisen sekä identiteetin, periaatteiden ja tavoitteiden kirkastamisen. Tarjoamme valmiit apukysymykset tukemaan pohdintaa ja sparrauksen kautta varmistamme, että nyt meillä on ylipäänsä suunta.

Kaikki lähtee asiakkaista

Toinen yleinen terveystarkastuksesta esiin nouseva ongelmakohta on asiakashuolenpito. Olemme keskustelleet ja työstäneet sitä hyvin monien tilitoimistojen kanssa, koska asiakaskunta on yrityksen tärkein sidosryhmä ja voimavara.

Ongelma piilee siinä, että tilitoimistosta on tullut reaktiivinen – tehdään jotakin, kun on tarve. Harva proaktiivisesti tahtoo edes tavata ja keskustella asiakkaidensa kanssa.

Laadukkaiden ja strukturoitujen keskustelujen kautta luomme parempia asiakassuhteita ja tarjoamme syvällisempää apua. Usein lähdemme myös kääntämään keskustelua historiasta tulevaisuuteen ja varmistamme, että olemme asiakkaiden kanssa perillä vastuunjaosta.

Selkeyttä tarjoomaan

Terveystarkastuksessa moni myös havaitsee tuotteistamisen ongelmakohdakseen. Myymme asiakkaille vain tunteja tietyllä eurohinnalla, emmekä avaa palvelutarjontaa tai tuo arvoa esille mitenkään. Tilitoimiston asiakas ostaa laissa säädettyä pakkopalvelua, eikä mitään muuta.

Tuotteistamisen puutteen vuoksi uusmyynti on myös vaikeaa ja palveluehtojen tai vastuiden jakaminen sekavaa.

Kasvuohjelmassa aloitamme tuotteistamisen teeman benchmarkkaamalla markkinoilta löytyviä hienoja toteutuksia. Ohjelmassa on myös valmiita avustavia prosesseja, jotka auttavat tilitoimistoa palvelupaketoinnin toteuttamisessa.

Mukaan Netvisor Kasvuohjelmaan

Netvisor Kasvuohjelman tulevaisuus näyttää erittäin lupaavalta. Vuonna 2021 aiomme käynnistää kolme uutta ryhmää ja jokaiseen mahtuu 25 tilitoimistoa. Kokonaisuus on jatkuvasti parempi ja tarjottu apu räätälöidympää jokaiseen tilanteeseen. Nyt kokonaisuus löytyy myös Taloushallintoliiton koulutus-tarjoomasta.

Ja vielä lopuksi: Onko pakko kasvaa? Ei ole, vaan ehkä nimemme “Netvisor Kasvuohjelmana” on hieman harhaanjohtava. Ohjelma on kasvun paikka monessakin mielessä. Terveystarkastuksen teemoja korjattaessa lopputulos ei välttämättä ole yhtä kuin isommat eurot taikka nopeampi kasvu. Se on mukavampi työ, mukavampi arki, lisää aikaa ja parempi työilmapiiri. Merkittävää kyllä, nämä piirteet erottavatkin menestyvät huiput niistä, joilla on köhää ja muita kipuiluja.


Petteri Rantamäki työskentelee tilitoimistojen kehittämisen parissa. Petterin intohimona on liiketoiminnan muutos, rohkeasti uuden kokeileminen ja jatkuva oppiminen, joka näkyy otteessa kehitykseen.